Perustuslaillinen juristi Daniel Sheehan: Ihmiskunta 2.0 ja tiedonjulkistuksen eteneminen

UFO/UAP-haastattelussa perustuslaillinen juristi Daniel Sheehan. Linkki haastatteluun, josta tiivistetty käännös on tehty: LINKKI. [Linkki Wikipedia: Daniel Sheehan]

Elefantti huoneessa, peittelyn historia

Toimittaja: No, Daniel. Puhutaan ensimmäisestä asiasta. Kutsukaamme sitä tällä hetkellä vaikka elefantiksi huoneessa. Siis sitä mikä pyörii tiedonjulkistusprosessissa ja leviää myös valtavirran tiedotusvälineisiin. On eri leirejä, joista jotkut ovat tiedonhaluisia, jotkut peloissaan ja jotkut uskovat jo tietävänsä vastauksen siihen miten asiat tulevat menemään. On peittelyn historia.

Perustuslaillinen juristi Danien Sheehan: Niin, oikein.

Elefantti huoneessa.

Kuvateksti: Kun huoneessa on ”elefantti”, jonka läsnäoloa suuri osa ihmisistä ei tiedosta. Nyt ”elefantin” läsnäolo on alkanut levitä myös valtavirran tiedotusvälineisiin.

Ihmisten elämien aggressiivinen tuhoaminen

Toimittaja: Mitä sanoisit tässä nykyisessä tilanteessa Steven Greerille ja mikä on sinun asemasi yrittäessäsi taistella parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi siinä tiedonjulkistuksessa, jonka tämä yhteisö ansaitsee?

Daniel Sheehan: No, ei ole kyse vain Stevenistä. Ufoyhteisössä on ollut vuosien varrella paljon muitakin ihmisiä, joita on tavallaan kuormitettu itse asiassa vuodesta 1945 ja Donald Keyhoen havainnoista alkaen. [Linkki Wikipedia: Donald Keyhoe] Asia laitettiin kuitenkin todella merkille vasta Roswellissa heinäkuussa vuonna 1947, kun alus, ruumiit ja tavaraa otettiin talteen. Yhteisö on joutunut uhmaamaan nyt jo 75 vuoden ajan tätä tietoista kaksinaamaista esitystä, peittelyä, petosta ja todellista kymmenien, kymmenien ja kymmenien sellaisten ihmisten elämien aggressiivista tuhoamista, jotka ovat yrittäneet yksinkertaisesti vain raportoida rehellisesti omasta kokemuksestaan, ufon näkemisestä ja nähtävästi myös suorasta kontaktista joidenkin näiden ufojen matkustajien kanssa.

kaksinaamaisuus

Kuvateksti: Perustuslaillinen juristi Daniel Sheehan sanoo, että jo vuodesta 1945 alkaen on toimittu kaksinaamaisesti. Mitä hän sillä tarkoittaa?

Daniel Sheehan: Asiasta raportoineita vastaan on hyökätty, joten on täysin ymmärrettävää, että yhteisössä on suuri määrä erittäin epäluuloisia ihmisiä. He suhtautuvat epäileväisesti tiedusteluyhteisön ihmisiin, Yhdysvaltain asevoimiin kytköksissä oleviin ihmisiin, jopa hallintojärjestelmään, kongressiedustajiin, senaattoreihin ja toimeenpanovallan virkamiehiin, jotka ovat olleet kaikki osallisia tähän tietoiseen suunniteltuun ohjelmaan, jonka tarkoituksena on ollut tuhota tähän osalliset ihmiset.

Richard Dolan ja aiemmin salaisiksi julistetut asiakirjat

Daniel Sheehan: Esimerkiksi Richard Dolan on poiminut tiedonvapauslain (FOIA) nojalla aiemmin salaiseksi julistettuja asiakirjoja, joista näkyy tosiasialliset puolustusministeriössä, keskustiedustelupalvelussa (CIA) ja muualla edestakaisin kulkeneet muistiot. Muistioissa sanotaan, että meidän tehtävämme on tukahduttaa tämä informaatio, meidän tehtävämme on tuhota kaikkien niiden uskottavuus, jotka yrittävät raportoida tästä, kaikkia sotilaallisessa asemassa olevia, jotka aikovat tehdä tästä raportin, on rangaistava. Joten tiedämme siis aivan varmasti tuollaista tapahtuneen.

tiedonvapauslaki (FOIA)

Kuvateksti: Lyhenne FOIA tarkoittaa tiedonvapauslakia. [Linkki Wikipedia: Freedom of Information Act]

Kampanjoivat rikoskumppanit?

Daniel Sheehan: Tuollainen luo täysin ymmärrettävästi monille ihmiselle sellaisen kannan, että jokaiseen mihin tahansa asevoimien tiedusteluorganisaatioon kytköksissä olevaan on suhtauduttava epäillen, koska hän on kampanjoiva rikoskumppani. Kaikkiin siitä yhteisöstä ulos astuviin on suhtauduttava epäillen, erityisesti jos he astuvat ulos sotilastiedusteluyhteisöstä ja alkavat piiskata sitä samaa meemiä, jonka mukaan nämä [ufot] ovat uhka, sotavoimat tarvitsevat lisää rahaa, tarvitaan suuremmat asevoimat, avaruuteen on sijoitettava aseita, meidän on puolustettava itseämme niitä vastaan ja niin edelleen. Tämä on siis täysin ymmärrettävää.

Yhdysvaltojen 25.6.2021 julkaisema UAP-raportti

Daniel Sheehan: He sanoivat 25.6. julkaistussa raportissa tarkalleen ottaen, että valtaosa tietyistä 120:stä UAP-tapauksesta, jotka merivoimien sotilastiedustelun sisäinen toimiryhmä oli käynyt läpi valmistautuessaan senaatin tiedustelukomitean raportin julkaisuun, ei ollut mitään Yhdysvaltain valtiovallan korkeatasoista ultrasalaista teknologiaa. Jos raportin lukee läpi tarkasti katsoen, kuten lakimies tekee, niin sanoo: Vau! Tuo vihjailee, että he ajattelivat osan olleen [Yhdysvaltain salaista teknologiaa].

UAP-ilmiö

Kuvateksti: Se mikä oli ennen UFO on nykyään UAP. Kukaan ei siis näe nykyään enää virallisesti ufoja.

Daniel Sheehan: Tuo on tietenkin täysin sama asia, jonka Steven Greer ja muut yhteisössä sanovat, siis ne jotka ovat erittäin hyvin tietoisia siitä tosiasiasta, että näitä aluksia on otettu talteen ja käynnissä on selvästi ollut salainen yritys niiden takaisinmallintamiseksi. On kaikenlaisia todistajia, jotka ovat kertoneet olleensa itse osallisia siihen hankkeeseen, he ovat puhuneet erityyppisistä heillä olevista aluksista – tiedätte fluxlinerin. On siis kaikkia näitä asioita. Raportissa siis sanotaan, että valtaosassa näistä 120:stä tapauksesta ei ollut tosiasiassa kyseessä minkään tyyppinen Yhdysvaltain valtionjohdon supersalainen teknologia. On erittäin tärkeää tehdä täysin selväksi mitä he itse asiassa raportissa sanovat.

Ei kiinalaisia, ei venäläisiä?

Daniel Sheehan: Mutta he avasivat [raportissa] kuitenkin uuden oven, siis että he eivät pystyneet täysin hylkäämään tosiasiallista mahdollisuutta, että se saattaisi olla ulkomaisen vihollisen teknologiaa. Tärkeä huomattava yksityiskohta on, että Luis Elizondo sanoi 4.6.2021 antamassaan haastattelussa, että tuo ei ole totta.

Toimittaja: Ne eivät siis ole Kiinasta?

Daniel Sheehan: Ne eivät ole Kiinasta, ne eivät ole Venäjältä. Niin hän sanoi. Se ei ole siis totta. Tuollainen olisi koko sotilastiedusteluhistoriamme katastrofaalisin epäonnistuminen. Se ei ole totta. Ne eivät kuulu Venäjälle, ne eivät kuulu Kiinalle.

sotilastiedustelu

Kuvateksti: Onko tapahtunut Yhdysvaltain sotilastiedusteluhistorian katastrofaalisin epäonnistuminen? Vai onko kyse jostain muusta?

Jotain muuta

Daniel Sheehan: Hän sanoi hyvin painokkaasti, että niiden on oltava jotain muuta. Tuo on tärkeä erotettava asia. Pentagonin sisäisen AATIP-ohjelman johtaja Luis Elizondo sanoo, että tämä ei ole venäläistä… suurin osa siitä ei ole venäläistä teknologiaa, se ei ole kiinalaista teknologiaa, ja suurin osa siitä ei ole omaammekaan, se on jotain muuta. Kun he kysyivät häneltä, että mitä tarkoitat jollakin muulla, niin hän sanoi, että on pakko harkita tämän saattavan olla alkuperältään maapallon ulkopuolista. Hän meni jopa niin pitkälle, että sanoi sen saattavan olla ekstraulottuvuudesta. Hän sanoi haastattelussa nuo molemmat asiat. Tuo on täysin yhtäpitävää sen kanssa mitä Steven Greer sanoo.

”Väärän lipun operaatio” – lavastettu hyökkäys

Toimittaja: Seuraava kysymys koskeekin väärän lipun operaatiota rauhoittelemaan joitakin pelkoja siitä, että Luis [Elizondo] on jonkinlainen välikappale kun pelataan seuraavaa korttia siitä vanhasta huhusta, että planeetalle on tulossa jonkinlainen [ihmisten tekemä] lavastettu muukalaisten hyökkäys. Kuinka voisit lievittää joitakin noita pelkoja? Siis että Luis ei ole tietoisesti osa tuollaista järjestelyä. Hän haluaa ihmisten vain tietävän, ettei hän näe mitään aggressioita näiden uh… näiden.. heidän AATIP-ohjelmassa tekemiensä tutkimusten pohjalta. Tiedäthän? Hän haluaa vain parempaa ymmärtämystä mitä ne ovat ja että ne otetaan vakavasti. Ja jotta tiedämme, ettemme ole maailmankaikkeudessa yksin.

valehyökkäys

Kuvateksti: False flag -operaatio tarkoittaa itse tehtyä hyökkäystä, jonka tekijäksi lavastetaan jokin vihollinen. [Linkki Wikipedia: Valehyökkäys]

Daniel Sheehan: Tuo on vaikea asia kun jotkut ihmiset ufoyhteisössä ovat aivan oikeutetusti niin loukkaantuneita siitä miten Yhdysvaltain puolustusministeriö, tiedustelupalvelut, keskustiedustelupalvelu CIA ja puolustustiedusteluvirasto DIA ovat vuosikymmenien ajan toimineet. [Linkki Wikipedia: DIA] Se oikeuttaa ihmiset olemaan äärimmäisen epäluuloisia, ehkä jopa yliepäluuloisia.

takaisinmallinnettu maapallon ulkopuolinen teknologia

Kuvateksti: Steven Greer on varoitellut, että planeetallemme on tulossa puolustusbudjetin kasvattamiseksi ihmisten taholta takaisinmallinnetulla maapallon ulkopuolisella teknologialla toteutettu valehyökkäys.

Daniel Sheehan: Sanoin Steven Greerin kanssa yhdessä Disclosure-projektin 20-vuotisjuhlassa Arizonassa antamassani tunnin pitkässä haastattelussa erityisesti, että en ole Stevenin kanssa sanaa mieltä. Siis samaa mieltä siitä, että todistusaineisto mahdollisesti meidän kehittämästämme tuollaisesta teknologiasta johtaisi välttämättä sellaiseen johtopäätökseen, että he aikovat toteuttaa miljardien dollareiden lisärahoituksen saadakseen suuren huijauksen, valehyökkäyksen, jonka teeskentelevät olevan avaruusolentojen hyökkäys.

En usko, että noin pitkälle tarvitsee mennä. Minä olen Steveniä ja joitakin yhteisön ihmisiä konservatiivisempi arvioidessani tätä. Haluan päästä sellaiseen asemaan, että saisin informaatioon selvyyden, se on avainasia. Mieluummin noin kuin tehdä oletuksia, vihjailla, ennustaa, profetoida tai ennakoida. Olen yrittänyt saada asioista selvää jo 50 vuoden ajan.

Lakimies ja valitus OIG:hen

OIG

Kuvateksti: Kuvahaun tuloksia hakusanalla Office of the Inspector General. Yleistermi viittaa liittovaltion tai osavaltion viraston valvontaosastoon, jonka tarkoituksena on estää tehoton tai laiton toiminta yksikössään.

Toimittaja: Kunnioitat kuitenkin Steven Greerin huolestuneisuutta?

Daniel Sheehan: Kunnioitan tietenkin. Kunnioitan myös Luis Elizondon huolta siitä, että hänellä ei ole hallussaan tiettyä sotilastiedusteluinformaatiota, jonka paljastaminen huolestuttaa häntä. Hän pelkää samoja puolustusministeriön ja tiedustelupalv… [toimittaja puhuu päälle] sisäisiä voimia. He saattavat lähteä hänen peräänsä. Siksi lyöttäydyin Luisin kanssa yhteen ja suostuin edustamaan häntä valituksen tekemisessä yleistarkastusvirastoon (OIG), jotta asia tutkittaisiin ja saataisiin selville mitä siellä oikein on meneillään. [Linkki Wikipedia: Office of Inspector General (OIG)]

Kuka puolustusministeriössä valehtelee?

Daniel Sheehan: Siis kuka on se puolustusministeriön sisällä, joka valehtelee Luisista ja sanoo, ettei hänellä ollut koskaan mitään tekemistä AATIP-ohjelman kanssa, ettei AATIP-ohjelmaa ollut koskaan edes olemassa, ja että nämä ufot eivät ole totta. Tiedäthän? He piiskaavat yhä tuota vanhaa hevosta. Kaiken avain on selvittää mitä puolustusministeriössä on meneillään. Yritämme saada OIG:n tutkimaan mitä siellä on meneillään. [Linkki Wikipedia: Luis Elizondo] [Linkki Wikipedia: Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP)]

puolustusministeriö

Kuvateksti: Perustuslaillinen juristi Daniel Sheehan haluaa selvittää mitä Yhdysvaltain puolustusministeriössä on oikein meneillään.

Kun Roswellin tapaus sattui…

Toimittaja: Näimme yhä lautasia 10 vuotta vuoden 1947 jälkeen. Joten kuka tahansa, joka sanoo niiden olleen meidän omia aluksiamme…

Daniel Sheehan: Kyllä, aivan oikein. Ja kuka tahansa joka sanoo, että vuoden 1947 alus oli meidän oma aluksemme, kun Roswellin tapaus sattui… Sitä Luis Elizondo juuri sanoo: on täysin hullua ajatella, että kaikkien näiden alusten on oltava alkuperäisestä löytämästämme aluksesta takaisinmallinnettuja. On tiedossa, että ufoväellä oli sellainen alus vuonna 1947, mutta Kiinalla, Venäjällä tai meillä ei vuoteen 1950 mennessä ollut.

juristi Daniel Sheehan

Kuvateksti: Yhdysvaltalainen perustuslaillinen juristi Daniel Sheehan puhuu aivan kuin Roswellin tapaus olisi totta. Miksi hän niin puhuu?

Associated Press –uutistoimiston tekemä Luis Elizondon haastattelu

Daniel Sheehan: Associated Press –uutistoimiston perjantaina 4.6.2021 tekemä Luis Elizondon haastattelu on tavattoman tärkeä vedenjakajatapahtuma, koska Luis Elizondo vakuuttaa siinä painokkaasti että nämä alukset eivät ole venäläisiä tai kiinalaisia. Ja hän oli koko tätä tutkineen ohjelman johtaja. Hän sanoo olevansa käytännössä varma, että niin ei ole; se mahdollisuus on äärettömän pieni. Tuo on äärettömän tärkeä edistysaskel meneillään olevassa keskustelussa.

Kansallinen geoavaruudellinen tiedusteluvirasto (NGA)

Toimittaja: Tässä vain sivuhuomautuksena, koska olen utelias. Meille on tehty sellainen myönnytys, että on tämä uusi organisaatio kansallinen avaruud…

Daniel Sheehan: Kyllä, St. Lousissa sijaitseva National Geospatial -intelligence Agency (NGA). (Kansallinen geoavaruudellinen tiedusteluvirasto) [Linkki Wikipedia: NGA]   

Toimittaja: Mitä ajattelet tuon organisaation merkityksestä?

Daniel Sheehan: Heillä on siellä kaikki dokumentaatio Roswellista, heillä on se siellä. Ja lisäksi muuta geoavaruudellista tiedustelutietoa. Tiedän suoraan ihmisten kanssa käymieni keskustelujen perusteella, että heillä on siellä Roswell-informaatio, eikä kukaan kiinnitä heihin mitään huomiota. Voin taata sinulle, että 99,999 % kaikista ufoyhteisöön kuuluvista ihmisistä ei edes tiedä tuon paikan olevan olemassa.      

NGA

Kuvateksti: Juristi Daniel Sheehan sanoo, että vuonna 2004 perustettu Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen NGA-tiedustelupalvelu pitää hallussaan dokumentaatiota Roswellin tapauksesta.

Vääryyksiä ei tulla myöntämään

Toimittaja: Puhuin Richard Dotyn kanssa eilen. Hän sanoi, että nyt lyhyellä aikavälillä tapahtuva tiedonjulkistus – joka saattaa olla tulossa – ei tule koskaan olemaan sitä mitä yhteisö odottaa.

Daniel Sheehan: Ei.

Toimittaja: Sotavoimat eivät myöntäisi koskaan tekemiään vääryyksiä. He tulevat esittämään tapauksensa aina siten, että he ovat olleet aina kaiken oikein tehneitä hyviä jätkiä, eivätkä he ole sählänneet tai tehneet ihmisille mitään vääryyksiä.

Daniel Sheehan: Aivan varmasti.

Toimittaja: Tuo tekee sinun työsi Louis [Elizondon] puolustamisessa paljon vaikeammaksi, koska hänet on leimattu tässä tilanteessa nyt täydeksi valehtelijaksi.

asevoimat

Kuvateksti: Yhdysvaltain asevoimissa ei ole koskaan sählätty tai tehty mitään vääryyksiä. Kaikki on mennyt aina täydellisesti.

Tyhjäpäiset käskyläiset vai touhukkaat kansalaiset?

Toimittaja: Miten aiot taistella sotavoimia vastaan, jotka eivät halua näyttää siltä että olisivat tässä tilanteessa väärässä?

Daniel Sheehan: Se nähdään. Tämä on prosessi. On selvitettävä miten tällaisessa tilanteessa voi jatkaa, mutta prosessi on pidettävä käynnissä. Minun tehtäväni perustuslaillisena juristina ja ihmisten puolestapuhujana on saada kaikki valtionjohdon työvälineet toimittamaan niitä myönteisiä toimintoja, joita niiden on tarkoitus tehdä ja tarjota Yhdysvaltain kansalaisille. He ovat meidän palvelijoitamme. Me emme ole tyhjäpäisiä käskyläisiä, joita he voivat pitää pimennossa ja joille he voivat syöttää sontaa. Mutta meidänkin on tehtävä oma osamme. Meidän on noustava sohvilta ja lopetettava sohvaperunoina oleminen, jalkapallopelien tai saippuaoopperoiden katsominen. Tiedät, että meidän on alettava touhukkaiksi kansalaisiksi.

jalkapallo

Kuvateksti: Asiat eivät edisty haastattelun asianajajan mukaan näin. Kansalaisten täytyy olla itse aktiivisia, eikä syödä kaikkea mitä heille syötetään.

Ihmishistorian tärkein aihealue

Daniel Sheehan: Tämä on erikoinen aihealue, joka saattaa olla, ja luultavasti on, kaikkein tärkein yksittäinen historian – ihmishistorian – aihealue.

Toimittaja: Uusi löytö.

Daniel Sheehan: Kyllä. Havainto, että on olemassa kokonainen maapallon ulkopuolinen sivilisaatio, joka on tosiaankin tullut planeetallemme ja ollut vuorovaikutuksessa väestömme kanssa. Ja että heillä on teknologiaa joka voi vapauttaa meidät jo huomisiltapäivällä maailmanlaajuisen ydinsodan tai globaalin ilmastonmuutoksen uhkasta tai auttaa meitä selviytymään vakavimmista sairauksistamme.

Ihmiskontaktit

Daniel Sheehan: On selvää, että jo nyt on saatavilla riittävä määrä todistusaineistoa, joka osoittaa että maapallon ulkopuolisen sivilisaation joidenkin jäsenten taholta on ollut jonkin verran kontakteja joihinkin meidän ihmisväestömme jäseniin. Se tosiasia että he tekevät noin, osoittaa heillä olevan keinot kuroa kuilua umpeen ja viestiä meidän väestömme kanssa. Jotkut ihmiset ovat toisia luotettavampia noista asioista tekemissään selonteoissa, mutta sekin on osa työtämme. Tarvitaan vain yksi täysin luotettava, eikö?

Toimittaja: Ja tapauksia on tuhansia.

napakymppi

Kuvateksti: Joku saattaisi tehdä asianajaja Sheehanin lausunnoista sellaisen päätelmän, että joku ihminen on ollut joskus seuraan kontaktissa maapallon ulkopuoliseen sivilisaatioon.

Hihittelijät

Toimittaja: Jotkut ihmiset alkavat yhä hihittelemään kun mainitsee maapallon ulkopuolisten liittyvän planeettaamme. He eivät ota asiaa vakavasti, koska urheilu ja julkkikset ovat heille tärkeämpiä.

Daniel Sheehan: Tässä on monia haasteita, siitä ei ole epäilystäkään. Meidän on tuotava yhtenä asiana tähän prosessiin mukaan selkeää ajattelua. Tiedäthän? Meidän on ymmärrettävä miten asiat ovat yhteydessä toisiinsa.

kikatus

Kuvateksti: Ovatko urheilu ja julkkikset tosiaan hihittelijöille UAP-ilmiötä tärkeämpiä?

Valtamedian pääuutinen: Hevonen pelästyi omaa pieruaan” – juristi Jaana Kavonius

Tajunnan ulottuvuudet, ihmiskunta 2.0

Toimittaja: Kun saamme yhä lisää ja lisää teknologiaa ja keinoäly avustaa meitä yhä enemmän, niin tulemmeko pysymään samoina kädellisinä, jotka toistavat samaa käytöstä uudelleen ja uudelleen hulluuden pyörässä vai yritämmekö murtautua siitä ulos ja olla jotain uutta, ihmiskunta 2.0 tai jotain sellaista?   

Daniel Sheehan: Se nähdään, käynnissä on prosessi. Minä ja kanssamme uudessa Paradigm Institutessa (”Maailmankatsomus-instituutti”) työskentelevät ihmiset toivovat saavansa jotain selvennystä näihin asioihin. Kaikki asiat levitetään pöydälle, jotta näemme mitä ovat ne kaikki asiat joita on tarkasteltava. Ja miten nuo asiat liittyvät ufoihin ja ufoilmiön ympärillä esiin nouseviin maapallon ulkopuolisiin ja ekstraulottuvuudellisiin kysymyksiin. Yritämme määrittää onko tämä – kuten tämä vaikuttaa olevan – yksi todella strategisimmista asioista, joka voisi auttaa meitä ratkaisemaan monet planeettamme johdannaisongelmat ja ymmärtäisimme mitkä ovat tajunnan ulottuvuudet. Tajunta näyttelee tässä koko ilmiössä selkeästi erittäin tärkeää roolia. Tämä liittyy ihmislajin tajunnantilan nousuun.

tajunta ja ufot

Kuvateksti: Daniel Sheehan korostaa tajunnan olemuksen ymmärtämisen tärkeyttä. Hänen mukaansa tajunnan ja ufoilmiön välillä on yhteys. [Linkki: Tietoisuus ja ufot]

Jos minä olisin maapallon ulkopuolinen henkilö…

Daniel Sheehan: Emme saata olla vielä oikealla tasolla. Näemme To The Stars Academystä (TTSA) ja koko sotateollisesta kompleksista, että kun he kohtaavat ufon, niin he eivät sano ”voi pyhä makrilli, tämä on hämmästyttävää, mikä uskomaton maailmankaikkeuden avautuminen”, vaan he pohdiskelevat miten saisivat tuon teknologian haltuunsa rakentaakseen siitä aseita. Jos minä olisin maapallon ulkopuolinen henkilö, niin perääntyisin heti.

Yhteistyö

Toimittaja: Aiotko työskennellä yhteistyössä muiden yhteisön jäsenten, kuten Richard Dolanin ja toivottavasti myös Steven Greerin kanssa?

Daniel Sheehan: Kyllä, kaikkien kanssa. Toivon, että saamme kaikki tekemään yhteistyötä positiivisessa hengessä ylöspäin ja eteenpäin pyrkivällä tavalla. Kaikki riitely, sormella osoittelu, huomiosta ja rahoituksesta kilpailu on laitettava sivuun. Kaikkien on kuljettava samaan suuntaan. Toivon ihmisten luottavan minuun riittävästi ja uskovan minua kun sanon, että yritän saada kaikki osallistumaan tähän ja pystyn havaitsemaan – ja pystyn auttamaan muita havaitsemaan – jos joku on prosessin kannalta tuhoisa. Siis jos joku ei tee yhteistyötä hyvässä hengessä ja yrittää torpedoida koko operaation. Sellaista henkilöä ei mukaan haluta. Mutta en usko, että Luis Elizondo kuuluu noihin, en usko että tohtori [Steven] Greer kuuluu noihin, enkä todellakaan taatusti usko, että [Richard] Dolan kuuluu noihin.  

yhteistyö

Kuvateksti: Sheehan peräänkuuluttaa kiistelyn sijaan positiivisessa hengessä tehtävää eteenpäin pyrkivää yhteistyötä.

Supertärkeää

Toimittaja: Steven Greer tekee mielestäni joitakin uskomattomia asioita. Tutkin nuorena miehenä hänen vuoden 2001 Disclosure-konferenssiaan. Tiedäthän? Kaikki tuo kama on supertärkeää. [Linkki YouTube: Steven Greer – Disclosure Project 2001]

Daniel Sheehan: Kyllä, supertärkeää. Tässä prosessissa on mukana upeita ihmisiä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisivat täydellisiä, että kukaan ei erehtyisi koskaan missään. Tiedäthän?

Toimittaja: Tai astu jonkun varpaille.

Daniel Sheehan: Kyllä, kyllä. Mutta älkää viitsikö. Kun tämän kyseessä olevan erikoislaatuisen asian tärkeys otetaan huomioon, niin yritetään pitää huomio siinä mitä tässä on meneillään ja yritetään ymmärtää asioiden positiiviset hyvät puolet. Meidän on tultava toimeen valuvikaisten instituutioiden kanssa. On ihmisiä, jotka ovat omistaneet itsensä noille instituutioille, joten he kärsivät sanoista valuvioista. Tiedäthän? Meidän on oltava niin anteeksiantavia kuin pystymme, mutta ei naiiveja tai typeriä. On oltava varovainen. On varottava ihmisiä, jotka yrittävät johtaa meitä harhaan, on pysyttävä optimistisina ja jatkettava eteenpäin.

valuvikaiset instituutiot

Kuvateksti: Sheehan ei täsmennä mitä hän tarkoittaa valuvikaisilla instituutioilla ja niille itsensä omistaneilla ihmisillä. Kuva ei liity asiaan millään tavalla.

Toimittaja: Kiitos ajastasi, arvostan tätä todella.

Lue aiheesta lisää tältä sivustolta:

Jaa artikkeli: