MJ-12 (1954 – 1963)

Sivuston ylläpito ei ota millään tavalla kantaa näihin suomeksi käännettyihin Majestic-12 -asiakirjoihin. Kaikki lukijan asiakirjoista tekemät johtopäätökset ovat hänen omiaan. Asiakirjojen epäselvät, näkymättömät tai peitetyt kohdat on merkitty merkinnällä [ei näy]. Kääntäjä on lisännyt asiakirjoihin kuvia, väliotsikoita ja linkkejä Wikipediaan luettavuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi, muuten asiakirjat vastaavat alkuperäisiä. Kaikki tähän käännetyt alkuperäiset asiakirjat ja paljon muuta on nähtävillä nettisivustolla www.majesticdocuments.com. Tämä sivu on jatkoa sivulle MJ-12 (1942 – 1953).

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-3.jpg

Linkit käännettyyn asiakirjaan: LINKKI 1 (sivut 1 – 9), LINKKI 2 (sivut 10 – 28)

RAJOITETTU

SOM1-01

TO 12D1-3-11-1

MAJESTIC-12 -RYHMÄN ERIKOISOPERAATIOIDEN OHJESÄÄNTÖ

MAAPALLON ULKOPUOLISET ENTITEETIT JA TEKNOLOGIA, TALTEENOTTO JA HÄVITTÄMINEN

HUIPPUSALAINEN / VAIN MAJICIN NÄHTÄVÄKSI

VAROITUS! Tämä on HUIPPUSALAINEN – VAIN MAJICIN NÄHTÄVÄKSI ASIAKIRJA, joka sisältää Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle tärkeää osastoitua informaatiota. VAIN NÄHTÄVÄKSI PÄÄSY tähän materiaaliin on rajoitettu tiukasti henkilöille, joiden KULKULUVAN TASO on MAJIC-12. Luvattomien henkilöiden suorittama tutkiminen tai käyttö on tiukasti kielletty ja se on liittovaltion lain mukaan rangaistavaa.

MAJESTIC-12 -RYHMÄ, HUHTIKUU 1954

MJ-12 [ei näy] – Mar. 270 [ei näy]

Kuvateksti: Majestic-12 -ryhmän asiakirjassa lukee, että se on peräisin huhtikuulta 1954.

[Sivun 2 taulukko ei näy]

TÄHÄN ASIAKIRJAAN LIITETTYJEN SIVUJEN POISTAMINEN JA / TAI VAIHTAMINEN VAATII MAJIC-12 OPERAATIOUPSEERIN KIRJALLISEN TOIMILUVAN JA SE MERKITÄÄN KUSSAKIN TAPAUKSESSA ASIAKIRJOIHIN / ARKISTOUPSEERI MERKITSEE.

[Sivun 3 taulukko ei näy]

HUIPPUSALAINEN / VAIN MAJICIN NÄHTÄVÄKSI

LIITTOVALTION LAKI KIELTÄÄ JÄLJENTÄMISEN MISSÄÄN MUODOSSA.

HUIPPUSALAINEN / VAIN MAJICIN NÄHTÄVÄKSI

SOM1-01

Erikoisoperaatioiden ohjesääntö

Nro. 1-01

MAJESTIC-12 -RYHMÄ

Washington 25, D.C., 7. huhtikuuta 1954

Kuvateksti: Washington DC on Yhdysvaltain pääkaupunki. [Linkki Wikipedia: Washington (DC)]

MAAPALLON ULKOPUOLISET ENTITEETIT JA TEKNOLOGIA, TALTEENOTTO JA HÄVITTÄMINEN

 • LUKU 1. OPERAATIO MAJESTIC-12
 • Osa 1. Projektin tarkoitus ja tavoitteet
 • LUKU 2. JOHDANTO
 • Osa I. Yleistä
 • II. Määritelmä ja data
 • LUKU 3. TALTEENOTTO-OPERAATIOT
 • Osa I. Turvallisuus
 • II. Teknologian talteenotto
 • LUKU 4. VASTAANOTTO JA KÄSITTELY
 • Osa. I. Käsittely materiaalin vastaanottokuittauksessa
 • LUKU 5. MAAPALLON ULKOPUOLISET BIOLOGISET ENTITEETIT
 • Osa. I. Elävät organismit
 • II. Elottomat organismit
 • LUKU 6. OPAS UFON TUNNISTAMISEEN
 • Osa I. UFOB-opas
 • II. Tunnistuskriteerit
 • III. Mahdollinen alkuperä
 • Liite I. LÄHDEVIITTAUKSET
 • Liite Ia. MUODOLLISUUDET
 • Liite II. MAJIC-12 -RYHMÄN HENKILÖSTÖ
 • Liite III. VALOKUVAT
 • Kpl
 • 1-5
 • 6,7
 • 8-11
 • 12,13
 • 14-19
 • 20
 • 21-24
 • 25,26
 • 27-29
 • 30-35
 • 36,37
 • Sivu
 • 2
 • 4
 • 4
 • 8
 • 9
 • 15
 • 17
 • 18
 • 21
 • 22
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Kuvateksti: Yllä on alkuperäinen asiakirjan sisällysluettelo. Kääntäjä ei ole lisännyt tähän asiakirjaan väliotsikoita.

LUKU 1

OPERAATIO MAJESTIC-12

Osa I. PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET

1. Laajuus

Tämä ohjesääntö on valmisteltu erityisesti Majestic-12 yksiköitä varten. Sen tarkoitus on esittää luvallisille henkilöille kaikki Majestic-12:sta näkökulmat, jotta henkilöstöllä on parempi ymmärrys ryhmän tavoitteista, he pystyvät käsittelemään asiantuntevammin tunnistamattomia lentäviä esineitä, maapallon ulkopuolista teknologiaa ja entiteettejä, ja parantamaan tulevaisuuden operaatioiden tehokkuutta.

2. Yleistä

MJ-12 ottaa aiheen UFOBt, maapallon ulkopuolinen teknologia ja maapallon ulkopuoliset biologiset entiteetit erittäin vakavasti ja pitää koko aihepiiriä kaikkein korkeimman kansallisen turvallisuuden asiana. Tästä syystä kaikkeen aihepiiriin liittyvälle on määrätty kaikkein korkein turvallisuusluokitus. Tämä osa kattaa kolme pääasiaa.

a. MJ-12:sta yleiset näkökannat selventämään kaikkia väärinkäsityksiä, joita kenellä tahansa saattaa olla.

b. Operaatioiden tärkeys.

c. Tarve täydelliseen salaamiseen kaikissa operaation vaiheissa.

Kuvateksti: MJ-12 -asiakirjassa käytetään lyhenteitä UFO ja UFOB.

3. Turvallisuusluokitus

Kaikki MJ-12:sta liittyvä informaatio on luokiteltu VAIN MAJICIN NÄHTÄVÄKSI ja sen turvallisuustaso on 2 pykälää yli huippusalaisen. Syy tuohon ovat ne seuraukset, joita saattaisi nousta esiin, ei pelkästään kansasta, jos tuollaisten asioiden olemassaolosta tulisi yleistä tietoa, vaan myös vaarasta, että sellainen ilmavoimien talteenottama edistyksellinen teknologia joutuu epäystävällisten ulkovaltojen käsiin. Julkiseen lehdistöön ei päästetä informaatiota ja hallituksen virallinen kannanotto on, että MJ-12:sta kaltaista erikoisryhmää ei ole olemassa.

Kuvateksti: Hallituksen virallinen kannanotto on, että MJ-12:sta kaltaista erikoisryhmää ei ole olemassa.

4. Ryhmän historia

Operaatio Majestic-12 perustettiin salaisella presidentillisellä erikoismääräyksellä 24. syyskuuta 1947 puolustusministeri James V. Forrestalin ja yhdistetyn tutkimus- ja kehitystyölautakunnan puheenjohtaja tohtori Vannevar Bushin suosituksesta. [Linkki Wikipedia: James Forrestal] [Linkki Wikipedia: Vannevar Bush] Operaatiot suoritetaan huippusalaisen tutkimus- ja kehitystyötiedusteluryhmän alaisuudessa, joka on suoraan vastuussa ainoastaan Yhdysvaltain presidentille.

Kuvateksti: Käännetyn ohjesäännön päiväyksen aikaan 7.4.1954 Yhdysvaltain presidenttinä toimi Dwight D. Eisenhower. [Linkki Wikipedia: Dwight D. Eisenhower]

MJ-12 -ryhmän tavoitteet ovat seuraavat:

a. Kaikkien ehkä saataville tulevien vierasperäisten tai maapallon ulkopuolella valmistettujen materiaalien ja laitteiden talteenotto tieteellisesti tutkittaviksi. Tuollaiset materiaalit ja laitteet otetaan talteen millä tahansa ja kaikilla keinoilla, mitkä ryhmä arvelee tarpeellisiksi.

b. Kaikkien niiden ei-maanpäällistä alkuperää olevien entiteettien ja entiteettien jäänteiden talteenotto tieteellisesti tutkittaviksi, jotka saattavat tulla saataville noiden entiteettien omatoimisen toiminnan tai sotilaallisen toiminnan epäonnisen tapahtuman seurauksena.

c. Yllämainittuja operaatioita suorittavien erikoistiimien vakiinnuttaminen ja ylläpito.

d. Yhdysvaltojen mannerrajojen sisäpuolella salaisissa sijaintipaikoissa sijaitsevien erityisturvallisten laitosten perustaminen ja ylläpito minkä tahansa ja kaiken sellaisen materiaalin ja entiteettien vastaanottamiseksi, käsittelemiseksi, analysoimiseksi ja tieteellisesti tutkimiseksi, jonka ryhmä tai erikoistiimit luokittelevat alkuperältään maapallon ulkopuoliseksi.

e. Peiteoperaatioiden perustaminen ja ylläpito yhdessä keskustiedustelun kanssa suoritettaviksi, jotta Yhdysvalloille saadaan otettua haltuun maapallon ulkopuolista teknologiaa ja entiteettejä, jotka saattavat pudota valta-alueen sisäpuolelle tai ulkovaltojen haltuun.

f. Kaikkia yllä mainittuja operaatioita koskevan täydellisen huippusalaisuuden vakiinnuttaminen ja ylläpito.

Kuvateksti: Asiakirjassa puhutaan ”peiteoperaatioiden perustamisesta ja ylläpidosta”.

5. Nykyinen tilanne

Mitä nykyiseen tilanteeseen tulee, niin ajatellaan olevan vähän viitteitä siitä, että nämä esineet ja niiden rakentajat muodostaisivat Yhdysvaltojen turvallisuudelle suoran uhkan, huolimatta heidän tänne tulonsa perimmäisiin motiiveihin liittyvästä epävarmuudesta. Näiden olentojen hallussa oleva teknologia todellakin ylittää kaiken modernin tieteen tunteman, silti heidän läsnäolonsa täällä vaikuttaa olevan hyväntahtoista, ja he vaikuttavat välttelevän kontaktia meidän lajimme kanssa, ainakin tällä hetkellä.

Lukuisia kuolleita entiteettejä on otettu talteen yhdessä pudonneista aluksista peräisin olevan huomattavan romumäärän ja laitteiden kanssa, jotka kaikki ovat nyt eri paikoissa tutkittavina. Maapallon ulkopuoliset entiteetit eivät ole yrittäneet ottaa yhteyttä viranomaisiin tai ottaa talteen kuolleita kollegoitaan tai pudonneita aluksiaan, vaikka yksi maahansyksyistä oli suoraa seurausta sotilastoimesta. Tällä hetkellä suurimmaksi uhkakuvaksi nousee se, että Yhdysvalloille epäystävällinen ulkovalta hankkii ja tutkii tuollaista edistyksellistä teknologiaa. Juuri tuosta syystä Yhdysvallat on antanut tämän tyyppisen materiaalin talteenotolle ja tutkimiselle niin korkean prioriteetin.

Kuvateksti: Asiakirjassa todetaan vuonna 1954, että ”maapallon ulkopuoliset entiteetit eivät ole yrittäneet ottaa yhteyttä viranomaisiin.”

LUKU 2

JOHDANTO

Osa I. YLEISTÄ

6. Laajuus

a. Tämä toimintaohjesääntö on julkaistu kaikille asianosaisille informaatioksi ja ohjeistukseksi. Se sisältää informaatiota pirstaleiden, laitteiden, alusten ja sellaisten alusten matkustajien määrityksestä, dokumentoinnista, keräämisestä ja sijoituksesta, jotka määritellään tämän luvun osassa II maapallon ulkopuoliseksi teknologiaksi tai maapallon ulkopuolisiksi biologisiksi entiteeteiksi (EBEt). [Linkki: EBE]

b. Liite I-1a sisältää luettelon nykyisistä lähdeviitteistä, mukaan lukien tekniset käsikirjat ja muut saatavilla olevat näihin operaatioihin sovellettavissa olevat julkaisut.

c. Liite II sisältää luettelon henkilöstöstä, joka muodostaa Majestic-12 -ryhmän.

Kuvateksti: Kirjainlyhenne EBE tulee sanoista Extraterrestrial Biological Entity, maapallon ulkopuolinen biologinen entiteetti.

7. Muodollisuudet ja arkistot

Liitteessä I on luetteloitu operaatioista raportoimiseen liittyvät muodollisuudet.

Osa II. MÄÄRITELMÄ JA DATA

8. Yleistä

Maapallon ulkopuolinen teknologia määritellään seuraavasti:

a. Lentokone, joka on tunnistettu valmistamattomaksi Yhdysvalloissa tai missään maanpäällisessä ulkovallassa, mukaan lukien kokeelliset sotilaalliset- tai siviililentokoneet Tämän kategorian lentokoneet tunnetaan yleisesti tunnistamattomina lentävinä esineinä (UFOt). Tuollaiset lentokoneet saattavat tulla näkyviin yhtenä lukuisista muodoista ja konfiguraatioista, ja esittää erikoislaatuisia lentämisen erityispiirteitä.

Kuvateksti: Asiakirjassa määritellään, että ”UFO on lentokone, joka on tunnistettu valmistamattomaksi Yhdysvalloissa tai missään maanpäällisessä ulkovallassa”.

b. Tuntematonta alkuperää tai tarkoitusta varten olevat esineet ja laitteet, jotka on valmistettu menetelmillä tai materiaaleista, jotka eivät ole nykyisen teknologian tai tieteellisen tiedon mukaisia.

c. Minkä tahansa lentokoneen hylky, jonka ajatellaan olevan maapallon ulkopuolella valmistettu tai maapallon ulkopuolista alkuperää. Tuollaiset hylyt voivat olla seurausta onnettomuuksista tai sotilaallisesta toiminnasta.

d. Materiaalit, jotka osoittavat epätavallisia tai eriskummallisia erityispiirteitä, jotka eivät ole nykyisen teknologian tai tieteellisen tiedon mukaisia.

Maapallon ulkopuolisia biologisia entiteettejä (EBEt) luonnehditaan seuraavasti:

Olioita, humanoideja tai toisenlaisia, joiden kehityksestä vastaavat evolutiiviset kehityskulut ovat huomattavan erilaisia kuin homo sapiensissa voisi olettaa olevan tai havaita. [Linkki Wikipedia: Ihminen (Homo sapiens)]

Kuvateksti: Suomeksi käännetyn MJ-12 -asiakirjan kohdassa 9 ufosta käytetään nimitystä ”maapallon ulkopuolinen alus”.

9. Kuvaus aluksesta

Dokumentoidut maapallon ulkopuoliset alukset (UFOt) on luokiteltu yleismuotoon perustuen yhteen neljästä kategoriasta seuraavasti:

a. Soikeat [elliptiset] tai kiekonmuotoiset. Tämän tyyppiset alukset ovat rakenteeltaan metallisia ja väriltään matan alumiinisia. Niiden ulkonäkö on kuin kaksi yhteen painettua piirakkavuokaa tai matalaa lautasta ja huipulla tai pohjassa saattaa olla kohollaan oleva kupu . Pinnalla ei ole näkyvissä saumoja tai liitoksia, mikä antaa vaikutelman yksiosaisesta rakenteesta. Kiekkojen arvioidaan olevan halkaisijaltaan 50 – 300 jalkaa [15 – 91 metriä] ja paksuus on suunnilleen 15 prosenttia halkaisijasta, poisluettuna kupu, joka on 30 prosenttia kiekon halkaisijasta ja ulottuu vielä 4 – 6 jalkaa [1,2 – 1,8 metriä] kiekon päärungon yläpuolelle. Kupuun saattaa tai ei saata kuulua ikkunoita tai portteja, ja joissakin tapauksissa portteja on kiekon alemman reunuksen ympärillä.

Useimmat kiekonmuotoiset alukset on varustettu huipulla ja pohjassa olevilla valoilla, ja myös kehyksen ympärillä. Nuo valot eivät ole näkyviä kun alus on levossa tai ei toiminnassa. Näkyviä antenneja tai ulokkeita ei yleensä ole. Laskeutumismekanismi koostuu kolmesta pidennettävissä olevasta jalasta, jotka päättyvät pyöreisiin laskeutumiskäpäliin. Kun tuo laskeutumismekanismi on täysin ojennettu, se tukee päärunkoa alimmassa kohdassa 2 – 3 jalkaa [50 – 90 senttimetriä] pinnan yläpuolella. Kiekon päiväntasaajan myötäisesti tai alemmalla pinnalla sijaitsee suorakaiteen muotoinen luukku.

b. Rungon tai sikarin muotoinen. Dokumentoidut selonteot tämän tyyppisestä aluksesta ovat äärimmäisen harvinaisia. Ilmavoimien tutkaraportit viittaavat niiden olevan suunnilleen 2 tuhatta jalkaa [610 metriä] pitkiä ja 95 jalkaa [29 metriä] paksuja, ja ne eivät ilmeisesti liikennöi alemmassa ilmakehässä. Näiden alusten suorituskyvystä on saatavilla erittäin vähän informaatiota, mutta tutkaraportit ovat ilmaisseet ylettömiä nopeuksia [ei näy] mailia tunnissa. Ne eivät vaikuta ryhtyvän pienemmän tyyppisten rajuihin ja epäsäännöllisiin liikkeisiin.

c. Ovoidin [kananmunan muotoinen] tai pyöreän muotoinen.

Tämän tyyppisen aluksen kuvaillaan olevan muodoltaan kuin jäätelötötterö, ollen laajasta päästä pyöreä ja suippenevan kohti loppupäätä toisessa päässä. Ne ovat suunnilleen 30 – 40 jalkaa [9 – 12 metriä] pitkiä ja paksun pään halkaisija on suunnilleen 20 prosenttia pituudesta. Terävässä päässä on äärimmäisen kirkas valo, ja tämä alus matkustaa tavallisesti kärki alaspäin. Ne voivat vaikuttaa olevan minkä tahansa muotoisia pyöreästä lieriömäiseen, riippuen havainnointikulmasta. Havainnot tämän tyyppisestä aluksesta ovat usein soikea alus, joka nähdään kallistetussa kulmassa tai syrjällään.

d. Siipiprofiili tai kolmiomainen muoto. [Linkki Wikipedia: Siipiprofiili] Tämän aluksen uskotaan olevan uutta teknologiaa, johtuen havaintojen harvinaisuudesta ja viimeaikaisuudesta. Tutka viittaa tasakylkisen kolmion profiiliin, pisimmän sivun ollessa pituudeltaan lähes 300 jalkaa [91 metriä]. Hyvien havaintojen harvinaisuudesta johtuen näiden alusten suorituskyvystä tiedetään vähän, mutta niiden uskotaan kykynevän suuriin nopeuksiin ja äkkinäisiin liikkeisiin, samanlaiseen tai tyypit ”a” ja ”e” ylittävään suorituskykyyn.

Kuvateksti: Seuraavaksi asiakirjassa kuvaillaan tyypin 1 ja 2 EBE:n ulkonäköä.

10. Kuvaus maapallon ulkopuolisista biologisista entiteeteistä (EBEt)

UFOBjen romuista talteenotettujen jäännösten tarkastelu viittaa siihen, että maapallon ulkopuoliset biologiset entiteetit voidaan luokitella kahteen eri kategoriaan seuraavasti:

a. EBE tyyppi I. Nämä entiteetit ovat humanoideja ja niitä saatetaan erehtyä luulemaan matkan päästä nähtäessä itämaisen rodun ihmisolennoiksi. Ne ovat kaksijalkaisia, pituudeltaan viidestä jalasta viiteen jalkaan ja 4 tuumaan [1,52 – 1,63 metriä] ja painavat 50 – 100 paunaa [23 – 45 kg]. Ne ovat suhteellisen samanlaisia kuin ihmiset, vaikkakin aivokoppa on jonkin verran suurempi ja pyöreämpi. Iho on vaalea, väriltään liidunvalkoisen keltainen, paksu ja ulkonäöltään hieman mukulakivillä päällystetyn kaltainen. Silmät ovat pienet, leveälle asettuneet, mantelinmuotoiset, iiriksien ollessa ruskehtavan mustat ja pupillien erittäin suuret. Silmänvalkuaiset eivät ole kuin ihmisillä, vaan niissä on vaalean harmaa piirre.

Korvat ovat pienet ja asettuneet kalloon alas. Nenä on ohut ja pitkä, suu on leveämpi kuin ihmisillä, ja lähes huuleton. Silminnähtävää kasvokarvoitusta ei ole, kehokarvoitusta on erittäin vähän, joka on erittäin hienoista ja rajoittunut kainaloihin ja nivusten alueelle. Keho on hoikka ilman näkyvää kehon rasvaa, mutta lihakset ovat hyvin kehittyneet. Kämmenet ovat pienet, varustetut neljällä pitkällä sormella, mutta ei vastakkain asettuvaa peukaloa. Ulkopuolen sormi on niveltynyt sellaisella tavalla, että se asettuu lähes vastakkaisesti muiden sormien kanssa, ja sormien välissä ei ole kudosta samoin kuin ihmisillä. Jalat ovat hivenen mutta havaittavasti kaarevat, ja jalkaterät jonkin verran harittavat ja suhteellisen suuret.

b. EBE tyyppi II. Nämä entiteetit ovat humanoideja, mutta eroavat monessa suhteessa tyypistä I. Ne ovat kaksijalkaisia, pituudeltaan 3 jalkaa 5 tuumaa – 4 jalkaa 2 tuumaa [1,04 – 1,27 metriä] ja painavat 25 – 50 paunaa [11 – 23 kg]. Pää on suhteessa paljon suurempi kuin ihmisillä tai tyypin I EBEillä, aivokoppa on paljon suurempi ja pitkulainen. Silmät ovat erittäin suuret, vinot, ja kiertävät lähes kallon sivustoille. Ne ovat mustat, ilman näkyviä valkuaisia. Huomattavaa kulmaharjannetta ei ole, ja kallossa on päälaen yli kulkeva lievä huippu. [Linkki Wikipedia: Kulmaharjanne]

Nenä koostuu kahdesta pienestä raosta, jotka ovat korkealla rakomaisen suun yläpuolella. Ulkoisia korvia ei ole. Iho on väriltään vaalen sinertävän harmaa, ollen olion takapuolella jonkinverran tummempi, ja on erittäin sileä ja hienosolukkoinen. Kasvoissa tai kehossa ei ole karvoitusta, eivätkä nämä olennot vaikuta olevan nisäkkäitä. Käsivarret ovat pitkät suhteessa jalkoihin, kämmenissä on kolme pitkää suippoa sormea ja lähes sormien kanssa yhtä pitkä peukalo. Toinen sormi on muita paksumpi, mutta ei niin pitkä kuin etusormi. Jalkaterät ovat pienet ja kapeat, ja neljä varvasta ovat liittyneet yhteen kalvon kera.

Ei tiedetä varmaksi mistä kummankaan tyyppinen olio on peräisin, mutta vaikuttaa varmalta, että ne eivät kehittyneet Maassa. On lisäksi ilmeistä, vaikkakaan ei varmaa, että ne saattavat olla peräisin kahdelta eri planeetalta.

[sivun 7 taulukko ei näy]

Kuvateksti: ”Ei tiedetä varmaksi mistä kummankaan tyyppinen olio on peräisin, mutta vaikuttaa varmalta, että ne eivät kehittyneet Maassa.”

11. Kuvaus maapallon ulkopuolisesta teknologiasta

Seuraava informaatio on peräisin vuosilta 1947 – 1953 maapallon ulkopuolisten alusten maahansyöksypaikoilta kerättyjen romujen alustavista analyysiraporteista, joista otetut poiminnat on lainattu sanatarkasti antamaan neuvoa sen materiaalin tyypistä ja tunnusmerkeistä, jota tulevaisuuden talteenotto-operaatioissa saatetaan kohdata.

a. Maahansyöksypaikalta olevien pirstaleiden alustava analyysi vaikuttaa osoittavan, että pirstaleet ovat maapallon ulkopuolisesta aluksesta, joka räjähti sisäpuolelta ja osui maaperään suurella aluksen täysin tuhonneella voimalla. Materiaalin määrä osoittaa, että alus oli suunnilleen keskikokoisen lentokoneen kokoinen, vaikka pirstaleiden paino osoittaakin aluksen olleen äärimmäisen kevyt kokoisekseen.

b. Talteenotettujen irtopirstaleiden metallurginen analyysi osoittaa, että näytteet eivät koostu mistään maanpäällisen tieteen nykyisin tuntemista materiaaleista.

c. Testattu materiaali omaa suuren vahvuuden ja lämpökestävyyden suhteessa sen painoon ja kokoon, ollen ylivoimaisesti vahvempaa kuin mitkään tällä hetkellä sotilas- tai siviililentokoneissa käytetyt materiaalit.

d. Paljolla materiaalista on alumiinifolion tai alumiini-magnesium arkin ulkonäkö, mutta se ei osoita mitään kummankaan metallin ominaispiirteitä, muistuttaen sen sijaan jonkinlaista tuntematonta muovin kaltaista materiaalia.

e. Kiinteät rakenteet ja tukevat palkit, joiden ulkonäöllä oli selkeää samankaltaisuutta erittäin tiheän syyrakenteettoman puun kanssa, olivat painoltaan erittäin kevyitä ja niillä oli veto- ja puristuslujuus, joka ei ole millään keinolla tunnetun nykyaikaisen teollisuuden saavutettavissa.

f. Mikään testatusta materiaalista ei osoittanut mitattavissa olevia magneettisia tunnusmerkkejä tai säteilyjäänteitä.

g. Lukuisiin näytteisiin oli kaiverrettu tai kohokuvioitu merkkejä ja kuvioita. Nuo kuviot eivät olleet helposti tunnistettavissa ja yritykset ratkaista niiden merkitystä ovat olleet suurelta osin epäonnistuneita.

h. Lukuisten ilmiselvien mekaanisten laitteiden, koneistojen, jne. tutkiminen paljasti vain vähän tai ei mitään niiden toiminnasta tai valmistusmenetelmistä.

LUKU 3

TALTEENOTTO-OPERAATIOT

Osa I. TURVALLISUUS

Kuvateksti: Asiakirjassa puhutaan ”lehdistön mediapimennosta”.

12. Lehdistön mediapimento

On oltava huomattavan huolellinen suojeltaessa minkä tahansa paikan turvallisuutta, jossa maapallon ulkopuolista teknologiaa saattaisi olla talteenotettavissa tieteellisesti tutkittavaksi. On käytettävä äärimmäisiä toimenpiteitä kun turvataan tai suojellaan mitä tahansa materiaalia tai alusta, että siviilivirastot tai suuren yleisön henkilöt eivät löydä, tutki tai vie sitä pois. Siksi on suositeltavaa käynnistää aina kun mahdollista täydellinen lehdistön mediapimento. Jos tämä toimintasuunta ei osoittaudu toteuttamiskelpoiseksi, seuraavia peitetarinoita suositellaan päästettäväksi lehdistöön. Johdossa oleva upseeri toimii nopeasti ja valitsee tilanteeseen parhaiten sopivan peitetarinan. Peitetarinaa valitessa tulisi muistaa, että UFOBja koskeva virallinen linja on, että niitä ei ole olemassa.

Kuvateksti: ”Peitetarinaa valitessa tulisi muistaa, että UFOBja koskeva virallinen linja on, että niitä ei ole olemassa.

a. Virallinen kiistäminen. Kaikkein toivottavin vastatoimi olisi, että mitään epätavallista ei ole tapahtunut. Julkisen lehdistön lisätutkimukset saattavat estyä, kun tuodaan julki, että viranomaisilla ei ole tapahtumasta mitään tietoa.

b. Todistajien tekeminen epäuskottaviksi. Jos lainkaan mahdollista, todistajia pidetään eristettyinä kunnes heidän tietonsa ja osallisuutensa laajuus pystytään määrittämään. Todistajia kehotetaan olemaan puhumatta näkemästään, ja pelottelu saattaa olla tarpeellista heidän yhteistyönsä varmistamiseksi. Jos todistajat ovat jo ottaneet yhteyttä lehdistöön, on tarpeen tehdä heidän kertomuksensa epäuskottavaksi. Tämä voidaan tehdä parhaiten väittämällä, että he ovat joko tulkinneet väärin tavanomaisia tapahtumia, tai että he ovat hysterian tai hallusinaatioiden uhreja, tai että he ovat huijareita.

Kuvateksti: Ohjesäännön mukaan lehdistöön yhteyttä ottaneet todistajat on tehtävä epäuskottaviksi.

c. Harhaanjohtavat lausunnot. Paikan turvallisuuden varjelemiseksi saattaa osoittautua välttämättömäksi julkaista valheellisia lausuntoja. Meteorit, pudonneet satelliitit, säähavaintopallot ja sotilaslentokoneet ovat kaikki hyväksyttävissä olevia vaihtoehtoja. Tosin pudonneen sotilaslentokoneen tapauksessa lausunnossa tulee olla varovainen, että ei vihjata lentokoneen saattaneen olla kokeellinen tai salainen, koska se saattaisi herättää lisää uteliaisuutta sekä amerikkalaisessa että ulkomaisessa lehdistössä. Alueen saastumisesta julkaistut lausunnot, rekoista tai rautatietankkereista päässeiden myrkyllisten vuotojen vuoksi, voivat auttaa myös pidettäessä luvattomia tai epätoivottavia henkilöitä poissa alueelta.

Videolinkki YouTube: Valehtelun SM-kisat Kortesjärvellä vuonna 2007. ”Tervetuloa tänne Kortesjärven Ylikylään valehtelemaan ja valehteluja kuuntelemaan.”

13. Alueen turvaaminen

Alue on turvattava mahdollisimman nopeasti, että luvattomat henkilöt eivät tunkeudu paikalle. Johdossa oleva upseeri järjestää piirin ja perustaa piirin sisäpuolelle komentopaikan. Paikalle päästettävä henkilöstö tulee pitää ehdottomassa siinä minimissä mikä tarvitaan aluksen tai pirstaleiden valmisteluun kuljetusta varten, ja se koostuu asevoimien turvallisuusjoukoista.

Paikalliset viranomaiset voidaan kovistaa palvelukseen liikenteen ja väkijoukon hillintään. Paikallisia toimenhaltijoita tai viranomaistyöläisiä ei saa päästää missään olosuhteissa piirin sisäpuolelle, ja on tehtävä kaikki tarvittavat varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että he eivät sekaannu operaatioon.

a. Piiri. On toivottavaa, että käytetään riittävää määrää sotilashenkilöstöä muodostamaan paikan ympärille piiri, joka on riittävän suuri estämään sekä luvattomia henkilöitä että piirin henkilöstöä näkemästä paikkaa. Kun piiri on sulkeutunut, vakinaisia armeijan vartiosotilaita järjestellään piirin myötäisesti varmistamaan täydellinen turvallisuus, ja elektronista valvontaa hyödynnetään vartioinnin lisäämisessä. Piirin henkilöstö varustetaan käsiviestimellä ja kovilla ammuksilla varustetuilla automaattiaseilla. Paikalla työskentelevä henkilöstö kantaa asetta sivullaan. Turvatulle alueelle ei päästetä luvattomia henkilöitä.

Kuvateksti: Asiakirjan mukaan vartiopiirin henkilöstöllä on kovilla ammuksilla varustetut automaattiaseet. Turvatulle alueelle ei päästetä luvattomia henkilöitä.

b. Komentopaikka. Ideaalisesti komentopaikan pitäisi olla niin lähellä paikkaa kuin on käytännöllistä operaatioiden tehokkaasti koordinoimiseksi. Heti kun komentopaikka on toimintakykyinen, otetaan yhteyttä Majestic-12 -ryhmään turvallisen viestintävälineen kautta.

c. Alueen lakaisu. Paikka ja ympäröivä alue siivotaan kaikista luvattomista henkilöistä. Todistajat kuulustellaan ja pidätetään MJ-12:sta tekemiä lisätutkimuksia varten. Todistajia ei saa missään olosuhteissa vapauttaa pidätyksestä ennen kuin MJ-12 on arvioinut heidän kertomuksensa ja heidät on kuulusteltu perinpohjaisesti.

d. Tilannearvio. Alustava tilannearvio tehdään loppuun ja valmistellaan alustava raportti. MJ-12 -ryhmä perehdytetään sitten tilanteeseen, aikaisimmassa mahdollisessa tilanteessa. MJ-12 -ryhmä määrittää sitten lähetetäänkö vai eikö alueelle MJ-12 RED TEAM [”punainen tiimi”] tai OPNAC-tiimi.

Kuvateksti: Osassa II kerrotaan teknologian talteenotosta. [Linkki: Päivä Roswellin jälkeen]

Osa II. TEKNOLOGIAN TALTEENOTTO

14. Siirtäminen ja kuljetus

Heti kun viestintäyhteydet on vakiinnutettu, kaiken kaluston siirtäminen ja kuljettaminen aloitetaan MJ-12:sta saatujen määräysten mukaisesti.

a. Dokumentaatio. Jos tilanne sallii, alue tulisi dokumentoida huolellisesti valokuvin ennen kuin mitään liikutetaan. Alue tarkistetaan säteilyn ja muiden myrkyllisten aineiden varalta. Jos aluetta ei pystytä pitämään turvallisena pitkää aikaa, kaikki materiaali on pakattava ja kuljetettava mahdollisimman nopeasti lähimpään turvalliseen sotalaitokseen. Tämä toteutetaan suojattuna kuljetuksena käyttäen vähäliikenteisiä teitä, milloin vain mahdollista.

b. Kokonaiset tai toimivat alukset. Jos alus vaikuttaa toimivalta, sitä on lähestettyvä äärimmäisen varovaisesti, koska säteilylle tai sähköpurkauksille altistumisesta saattaa seurata vakava loukkaantuminen. Jos alus toimii, mutta vaikuttaa hylätyltä, sitä saa lähestyä vain erikoiskoulutettu suojavaatetusta pitävä MJ-12 RED TEAM -henkilöstö. Mikä tahansa toimivalta vaikuttava laite tulisi myös jättää MJ-12 RED TEAMin käsiteltäväksi. Kokonaiset alukset ja liian suuret aluksen osat suojatusti kuljetettaviksi puretaan osiin, jos se voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti. Jos ne on kuljetettava kokonaisina tai avoimilla tasatrailereilla, niin ne peitetään sillä tavoin, että niiden muoto naamioituu.

Kuvateksti: MJ-12 RED TEAM voitaisiin suomentaa MJ-12:sta PUNAINEN TIIMI tai MJ-12:sta PUNAINEN TYÖRYHMÄ.

c. Maapallon ulkopuoliset biologiset entiteetit. EBEt on vietävä pois huippusalaiseen laitokseen mahdollisimman nopeasti. Suurta varovaisuutta on käytettävä vierasperäisten biologisten taudinaiheuttajien mahdollisesti aiheuttaman tartunnan estämiseksi. Kuolleet EBEt tulisi pakata jäihin aikaisimmassa mahdollisessa tilanteessa kudosten säilömiseksi. Jos kohdataan eläviä EBEitä, heidät on otettava pidätetyiksi ja vietävä ambulanssilla huippusalaiseen laitokseen. Kaikki vaiva on nähtävä EBEn eloonjäämisen varmistamiseksi. Henkilöstön osallisuus eläviin tai kuolleisiin EBEihin on pidettävä ehdottomasti minimissä. (Katso luvusta 5 yksityiskohtaisempi informaatio EBEiden käsittelystä.)

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla 1950´s ambulance, 1950-luvun ambulanssi. ”Jos kohdataan eläviä EBEitä, heidät on otettava pidätetyiksi ja vietävä ambulanssilla huippusalaiseen laitokseen.”

15. Alueen siivous

Kun kaikki materiaali turvatulta alueelta on viety pois, lähialue tutkitaan läpikotaisin sen varmistamiseksi, että kaikki jäljet maapallon ulkopuolisesta teknologiasta on poistettu. Maahansyöksyn tapauksessa ympäröivä alue käydään läpi perusteellisesti useita kertoja sen varmistamiseksi, että mitään ei ole jäänyt huomaamatta. Kyseessä oleva tutkittava alue voi vaihdella paikallisista olosuhteista riippuen johdossa olevan upseerin tilannetajun mukaan. Kun johdossa oleva upseeri on vakuuttunut, että mitään lisätodistusaineistoa tapahtumasta ei ole paikalla jäljellä, se voidaan evakuoida.

16. Erikoiset ja epätavalliset olosuhteet

On olemassa mahdollisuus, että maapallon ulkopuolinen alus saattaa laskeutua tai syöksyä maahan tiheään asutetulla alueella, jossa turvallisuutta ei voida ylläpitää tai jossa suuri määrä väestöä ja julkinen lehdistö saattaa olla todistamassa näitä tapahtumia. Mahdollisen tapahtuman suunnitelma MJ-1949-04P/75 (HUIPPUSALAINEN – VAIN NÄHTÄVÄKSI) täytyisi pitää valmiudessa siltä varalta, että julkisesta tiedonjulkistuksesta tulee tarpeellinen.

Kuvateksti: Tiheään asutetulla alueella asuu pienellä pinta-alalla suuri määrä ihmisiä.

17. Maapallon ulkopuolinen teknologia [ei näy]

nro.tavarakuvaus olosuhteistaMJ-12 koodivastaanottava laitos
1lentokoneMaapallon ulkopuolella suunniteltu ja valmistettu ehjä ja toimintakuntoinen tai puolittain ehjä lentokone.UA-002-6Area 51 S-4
2ehjä laiteMikä tahansa mekaaninen tai elektroninen laite tai kone, joka vaikuttaa vahingoittumattomalta ja toimivalta.ID-301-FArea 51 S-4
3vahingoittunut laiteMikä tahansa mekaaninen tai elektroninen laite tai kone, joka vaikuttaa vaurioituneelta mutta suurelta osin täydelliseltä.DD-303-NArea 51 S-4
4voimanlähdeLaitteet ja koneet tai osat, jotka ovat mahdollisia propulsioyksiköitä, polttoainetta ja niihin liittyviä hallintalaitteistoja ja paneeleita. PD-40-8GArea 51 S-4
5tunnistetut osasetOsaset, jotka koostuvat helposti nykyisen tieteen ja teknologian tuntemiksi tunnistettavista alkuaineista tai materiaaleista t.s. alumiini, magnesium, muovi, jne. IF-101-KArea 51 S-4
6tunnistamattomat osasetOsaset, jotka koostuvat nykyiselle tieteelle ja teknologialle tuntemattomista alkuaineista tai materiaaleista, ja jotka osoittavat epätavallisia tai erikoislaatuisia erityispiirteitä. UF-103-MArea 51 S-4
7tarvikkeet ja varusteetLuonteeltaan avustavat ei-mekaaniset tai ei-elektroniset materiaalit, kuten vaatetus, henkilökohtaiset tavarat, orgaaniset nautintoaineet, jne. SP-331Blue Lab WP-61
8elävä entiteetti *Elävä ei-ihmisorganismi, jonka terveydentila on silminnähtävästi hyvä tai kohtuullinen. EBE-010OPNAC BBS-01
9ei-elävä entiteettiKuollut ei-ihmisorganismi tai organismin osat, orgaaniset jäännökset ja muu epäilty orgaaninen aine. EBE-XOBlue Lab WP-61
10mediaPainettu aineisto, elektroniset tallenteet, kartat, kaaviot, valokuvat ja filmit.MM-54ARakennus 21 KB-88
11aseetMikä tahansa laite tai laitteen osa, jonka ajatellaan olevan hyökkäävää tai puolustuksellista aseistusta.WW-010Area 51 S-4

* Elävät entiteetit täytyy sulkea täydelliseen eristykseen odotettaessa OPNAC-henkilöstön saapumista.

Kuvateksti: Asiakirjassa mainitaan useimmin maapallon ulkopuolista teknologiaa vastaanottavana laitoksena Area 51 S-4. [Linkki: Bob Lazar (Area 51 S-4)] Elävien entiteettien todetaan päätyvän laitokseen OPNAC BBS-01.

MJ-12 4838B

HUIPPUSALAINEN / VAIN MAJICIN NÄHTÄVÄKSI

LIITTOVALTION LAKI KIELTÄÄ JÄLJENTÄMISEN MISSÄÄN MUODOSSA.

[Sivun 13 taulukko MAAPALLON ULKOPUOLISEN TEKNOLOGIAN PAKKAUSLUETTELO ei näy.]

19. Pakkaaminen ja pakkaustiedot

a. Kotimaan kuljetus. Yksittäiset tavarat merkitään ja kääritään kosteus-vedenpitävään tiivisteeseen ja lämpötiivistetään. Sitten ne sijoitetaan poimutettuun puukuitulevylaatikkoon. Laatikon sisäpuolinen tyhjä tila täytetään kokonaan neutraalilla selluvanupehmusteella estämään tavaran liikkuminen. Laatikon [ei näy] sinetöidään Kraft-liimateipillä. Merkinnällä ”MAJIC-12 PÄÄSY AINOASTAAN” merkitty MJ-lomake 1-007 sijoitetaan sinetöityyn manila-kirjekuoreen ja teipataan lujasti laatikon yläosaan. Sitten laatikko pehmustetaan kustakin kulmasta, kannesta ja pohjasta puukuitulevylisäkkeillä, ja sijoitetaan suuremman poimutetun puukuitulevylaatikon sisään. Ulomman laatikon koko sulkeuma tiivistetään Kraft-liimateipillä. Ulompaan laatikkoon kiinnitetään seuraavan informaation sisältävä osoitelappu: määränpää, kuljetuskoodinumero ja varoitus ”MAJIC-12 PÄÄSY AINOASTAAN”.

b. Ulkomaankuljetus. Tavarat pakataan kuten yllä on kuvattu, paitsi että sisemmän poimutetun puukuitulevylaatikon sisälle lisätään kuiviketta ja kosteusilmaisin. Seuraavaksi laatikko kääritään kosteus-vedenpitävään tiivisteeseen ja lämpötiivistetään. Sitten [ei näy].

Kuvateksti: Asiakirjan ulkomaankuljetukseen liittyvästä osiosta puuttuu tekstiä, käännöstä ei ole voinut suorittaa.

LUKU 4

VASTAANOTTO JA KÄSITTELY

Osa I. KÄSITTELY MATERIAALIA VASTAANOTETTAESSA

20. Laatikosta poistaminen, purkaminen ja tarkastaminen

(Kuva 3) [Kuva 3 on nähtävillä alkuperäisen asiakirjan sivulla 16.]

Huomautus. Merkinnällä ”MAJIC-12 PÄÄSY AINOASTAAN” merkittyjen säilöjen laatikosta poistamisen, purkamisen ja tarkastusmenettelyn tulee tekemään MJ-12 -kulkuluvalla varustettu henkilöstö. Tuolla tavoin merkityt säilöt sijoitetaan varastoon huippusalaiselle alueelle siihen asti kunnes noita toimenpiteitä varten on saatavilla henkilöstö.

a. Ole erittäin varovainen materiaalin laatikosta poistamisessa ja purkamisessa. Vältä kovia työkaluja kuljetusastian sisäpuolella. Älä vahingoita pakkausmateriaaleja yhtään enempää kuin on täysin välttämätöntä näytekappaleiden poistamiseksi; näitä materiaaleja saatetaan tarvita pakkaamiseen tulevaisuudessa. Varastoi kuljetusastian sisäiset pakkausmateriaalit. Kun otat laatikosta pois ja purat näytekappaleita, seuraa alla kohdissa (1) – (11) annettua toimintamallia:

(1) Pura näytekappaleet huippusalaiselle alueelle estääksesi luvattomien henkilöiden pääsyn.

(2) Leikkaa metallilangat sopivalla leikkaustyökalulla tai vääntele niitä pihdeillä kunnes hihnat kiteytyvät ja rikkoutuvat.

(3) Poista ruuvimeisselillä ruuvit kuljetusastian yläosasta.

(4) Leikkaa laatikon vuorauksen teippi ja sinetit niin, että vesitiivis paperi vaurioituu mahdollisimman vähän.

(5) Nosta pakatut näytekappaleet pois puulaatikosta.

(6) Leikkaa teippi joka sinetöi ulomman laatikon yläkaistaleet; ole varovainen, että et vahingoita laatikoita.

(7) Leikkaa yläpuolisen lämpötiivistetyn sauman myötäinen sulku ja poista sisempi laatikko varovasti.

(8) Poista sinetöity manila-kirjekuori sisemmän laatikon yläosasta.

(9) Avaa sisempi laatikko ja poista puukuitulevyiset irto-osat, kuivike ja kosteusilmaisin.

(10) Nosta näytekappaleet sisältävä lämpötiivistetty pakkaus pois; järjestele ne järjestykseen tarkastusta varten.

(11) Laita pakkausmateriaali kuljetusastiaan käytettäväksi tulevaisuuden pakkauksiin.

b. Tarkista kaikki tavarat perusteellisesti suhteessa kuljetusasiakirjoihin. Tarkista kaikki tavarat huolellisesti mahdollisten kuljetuksesta tai käsittelystä johtuvien vaurioiden varalta. Lajittele tavarat luokittelunumeron mukaan lähetettäväksi nimettyyn laboratorioon tai osastolle. Laboratorion tai osaston henkilöstö on vastuussa tavaroiden kuljetuksesta määrätyille alueille. Tämä toteutetaan mahdollisimman nopeasti turvallisuushenkilöstön saattamana suojattuna kuljetuksena.

MJ-12 4838B

Kuvateksti: Asiakirjassa annetaan erikseen ohjeistusta elävän ja ei-elävän maapallon ulkopuolisen biologisen entiteetin kohtaamiseen.

LUKU 5

MAAPALLON ULKOPUOLISET BIOLOGISET ENTITEETIT

Osa I. ELÄVÄT ORGANISMIT

21. Laajuus

a. Tämä osa käsittelee kohtaamisia elävien maapallon ulkopuolisten entiteettien (EBEt) kanssa. Sellaiset kohtaamiset kuuluvat MJ-12 OPNAC BBS-01:sta toimivaltaan ja niitä hoitaa vain tämä erikoisyksikkö. Tämä osa tarkentaa niiden henkilöiden tai yksiköiden velvollisuuksia, jotka ottavat alustavan kontaktin.

Kuvateksti: Vuodelta 1954 peräisin olevan ohjesäännön mukaan elävien maapallon ulkopuolisten entiteettien (EBE) kohtaamisia hoitaa vain erikoisyksikkö MJ-12 OPNAC BBS-01. Kuvassa ei ole OPNAC-tiimi.

22. Yleistä

Mitä tahansa kontaktia entiteettien kanssa, joiden tiedetään olevan alkuperältään maapallon ulkopuolisia, pidetään kansallisen turvallisuuden asiana ja siten luokiteltuna HUIPPUSALAISEKSI. Suurta yleisöä tai julkista lehdistöä ei pidä missään olosuhteissa varoittaa näiden entiteettien olemassaolosta. Hallituksen virallinen politiikka on, että sellaisia olioita ei ole olemassa, ja että mikään liittovaltion virasto ei osallistu tällä hetkellä avaruusolentojen tai heidän esineistönsä tutkimiseen. Mikä tahansa poikkeaminen tästä ilmoitetusta menettelytavasta on ehdottomasti kielletty.

23. Kohtaamiset

Kohtaamiset EBEiden kanssa voidaan luokitella yhteen seuraavista kategorioista:

a. Kohtaaminen EBEiden aloitteesta. Mahdollinen kontakti saattaa tapahtua entiteettien itsensä tekemän aloitteen seurauksena. Näissä tapauksissa kohtaamisten odotetaan tapahtuvan sotilastukikohdissa tai muissa keskinäisellä sopimuksella valituissa turvallisissa sijaintipaikoissa. Tuollaisilla kohtaamisilla olisi se etu, että ne rajoittuisivat asianmukaisen kulkuluvan omaaviin henkilöihin, pois julkisen tarkastelun alta. Vaikka sitä ei pidetä kovin todennäköisenä, niin on myös olemassa mahdollisuus, että EBEt saattavat laskeutua julkisiin paikkoihin ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisessa tapauksessa OPNAC-tiimi laatii lehdistölle peitetarinat ja valmistelee selonteot presidentille ja esikuntapäällikölle.

Kuvateksti: ”Kohtaamisen odotetaan tapahtuvan sotilastukikohdissa tai muissa keskinäisellä sopimuksella valituissa turvallisissa paikoissa.”

b. Pudonneiden alusten seurauksena syntyneet kohtaamiset. Kontakti onnettomuuksista, luonnonilmiöiden tai sotilastoiminnan pudottamista aluksista hengissä selvinneiden kanssa saattaa tapahtua pienellä varoituksella tai ilman varoitusta. Näissä tapauksissa on tärkeää, että ensimmäinen kontakti rajoitetaan sotilashenkilöstöön turvallisuuden säilyttämiseksi. Alueen siviilitodistajat pidätetään ja MJ-12 kuulustelee heidät. Sellaisen sotilashenkilöstön kontakti EBEiden kanssa, joilla ei ole MJ-12- tai OPNAC-kulkulupaa, tulee rajoittaa tiukasti vain välttämättömään toimintaan, että voidaan varmistaa EBEiden saanti OPNAC-tiimin tutkittaviksi.

MJ-12 4838B

Kuvateksti: Kohtaamisia todetaan voivan tapahtua myös ”pudonneista aluksista hengissä selvinneiden kanssa”.

24. Eristäminen ja hallussapito

a. EBEt pidätetään millä tahansa tarvittavalla keinolla ja viedään mahdollisimman nopeasti pois turvalliseen sijaintipaikkaan. EBEiden kanssa kontaktissa olevien henkilöiden on ryhdyttävä varotoimenpiteisiin minimoidakseen sairastumisen riski tuntemattomien organismien aiheuttaman kontaminaation vuoksi. Jos entiteetit pitävät avaruuspukuja tai jonkinlaista hengityslaitteistoa, on oltava varovainen, että ei aiheuteta vaurioita näille laitteille. Vaikka on nähtävä kaikki vaiva EBEiden hyvinvoinnin varmistamiseksi, niin heidät on eristettävä kaikesta kontaktista luvattoman henkilöstön kanssa. Vaikka ei olekaan selvää mitä varusteita tai palveluita ei-ihmisentiteetit saattaisivat tarvita, niin ne tulisi tarjota, jos mahdollista. Operaatiota johtava upseeri tekee nämä päätökset, tämän aihealueen kattavia ohjeita ei tällä hetkellä ole.

b. Loukkaantuneita tai haavoittuneita entiteettejä hoitaa OPNAC-tiimiin rekrytoitu lääketieteellinen henkilöstö. Jos tiimin lääketieteellinen henkilöstö ei ole välittömästi käytettävissä, ensiapua antaa ensimmäisenä paikalla olevien lääkintäjoukkojen henkilöstö. Koska EBEiden biologisesta toiminnasta tiedetään vähän, apu rajoitetaan verenvuodon tyrehdyttämiseen, haavojen sitomiseen ja katkenneiden ruumiinjäsenten lastoittamiseen. Minkäänlaista lääkitystä ei anneta, koska maanpäällisen lääkinnän vaikutusta ei-ihmisen biologisiin järjestelmiin on mahdotonta ennustaa. Heti kun vammoja pidetään stabiloituina, EBEt siirretään suljetulla ambulanssilla tai muulla sopivalla kulkuneuvolla turvalliseen sijoituspaikkaan.

Kuvateksti: ”Loukkaantuneita tai haavoittuneita entiteettejä hoitaa OPNAC-tiimiin rekrytoitu lääketieteellinen henkilöstö.”

c. Minkä tahansa elävän maapallon ulkopuolisen entiteetin käsittelyssä tärkein painoarvo on turvallisuudella. Kaikki muut näkökohdat ovat toisarvoisia. Vaikka onkin toivottavaa ylläpitää minkä tahansa entiteetin fyysistä hyvinvointia, niin EBEn hengen menettämistä pidetään hyväksyttävänä, jos tuon hengen säilyttämisen olosuhteet tai aiheuttamat viivästykset millään tavalla vaarantavat operaatioiden turvallisuutta.

d. Kun OPNAC-tiimi on ottanut EBEt huostaansa, heidän hoitonsa ja kuljettamisensa määrättyihin laitoksiin siirtyy OPNAC-henkilöstön vastuulle. Tiimille ulotetaan kaikki tuki työtehtävänsä hoitamisessa. OPNAC-tiimin henkilöstölle annetaan kaikissa tehtävissä HUIPPU PRIORITEETTI, huolimatta heidän näennäisestä sotilasarvostaan tai asemastaan. Yhdysvaltain presidentin määräyksellä yhdelläkään henkilöllä ei ole valtuuksia sotkea OPNAC-tiimiä sen suorittaessa työtehtäviään.

Osa II. EI-ELÄVÄT ORGANISMIT

25. Laajuus

Ideaalisesti kuolleiden ruumiiden ja muiden biologisten jäännöksien hakemisen tieteellisesti tutkittaviksi suorittaa tämän tyyppiseen toimenpiteeseen perehtynyt lääketieteellinen henkilöstö. Turvallisuussyistä tuollaisen noutamisen saattaa joutua tekemään ei-lääketieteellinen henkilöstö. Tässä osassa annetaan ohjeistusta kuolleiden ruumiiden ja jäännöksien hakemiseen, säilöntään ja siirtämiseen kentällä.

Kuvateksti: Ei-elävästä organismista voidaan käyttää myös nimitystä kuollut organismi. [Linkki Wikipedia: Eliö (organismi)] Kuvassa ei ole EBE.

26. Hakeminen ja säilöntä

a. Orgaanisten jäännösten mätänemisen aste vaihtelee riippuen ajan pituudesta, jonka jäännökset ovat maanneet aavalla suojaamattomina, ja sitä saattaa nopeuttaa sekä paikalliset sääolosuhteet että petojen toiminta. Näin ollen biologiset näytekappaleet viedään onnettomuuspaikalta pois mahdollisimman nopeasti, jotta jäännökset säilyvät mahdollisimman hyvässä kunnossa. Jäännöksistä otetaan valokuvatallenne ennen kuin ne viedään paikalta pois.

b. Tämän tyyppisessä operaatiossa mukana olevat ryhtyvät kaikkiin mielekkäisiin varotoimenpiteisiin minimoidakseen fyysisen kontaktin haettaviin kuolleisiin ruumiisiin tai jäännöksiin. Kirurgisia hansikkaita tulisi pitää, tai jos sellaisia ei ole saatavilla, voidaan pitää villa- tai nahkahansikkaita sillä edellytyksellä että ne kerätään välittömästi käytön jälkeen pois kontaminaation estämiseksi. [Linkki Wikipedia: Kontaminaatio] Lapioita ja kaivamistyökaluja voidaan käyttää jäännöksien käsittelyyn kunhan noudatetaan varovaisuutta, että voidaan varmoja, ettei jäännöksille tehdä vahinkoa. Jäännöksiin kosketaan paljain käsin ainoastaan jos mitään muuta keinoa niiden siirtämiseen ei löydy. Kaikki osallisena ollut henkilöstö ja välineistö käyvät läpi kontaminaationpoistotoimenpiteet välittömästi kun nuo operaatiot on saatu päätökseen.

c. Jäännöksiä suojataan lisämätänemistä vastaan niin kuin välineistö ja olosuhteet sallivat. Kuolleet ruumiit ja jäännökset laitetaan pusseihin tai kääritään pitävästi vedenpitäviin peitteisiin. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pressuja tai kurjan sään varusteita, jos tarpeellista. Jäännökset jäähdytetään tai pakataan jäihin, jos sitä on saatavilla. Kaikki rippeet merkitään tai varustetaan nimilapulla ja aika ja päivämäärä taltioidaan. Paketoidut ruumiit sijoitetaan paareille tai tiivistettyihin säiliöihin vietäväksi välittömästi turvalliseen laitokseen.

d. Pienet erilliset palaset ja kiinteiltä pinnoilta kaavittu materiaali laitetaan purkkeihin tai muihin pieniin korkillisiin astioihin, jos saatavilla. Astioiden sisältö merkitään selkeästi ja aika ja päivämäärä taltioidaan. Astiat jäähdytetään tai pakataan jäihin niin pian kuin mahdollista ja viedään pois turvalliseen laitokseen.

LUKU 6

OPAS UFON TUNNISTAMISEEN

Osa I. UFOB OPAS

[Kuva 4. Maapallon ulkopuoliset alukset on nähtävillä alkuperäisessä asiakirjassa sivulla 20. Linkki alkuperäiseen asiakirjaan (sivut 10 – 28): LINKKI.]

SOM 01 – 4

27. Jatkotutkimukset

UFOB-raportti on jatkotutkimuksien arvoinen kun se sisältää [ei näy] viittaamaan, että varma tunnistaminen [ei näy] tai kun sitä sävyttää [ei näy] ilmiö. [Ei näy] lähes välittömästi, suurelta osin [ei näy] tiedot, että tunnistamisessa on jotain ja/tai [ei näy]. Yli päänsä raportit, joille pitäisi antaa huomiota, ovat ne jotka sisältävät lukuisia luotettavia havaitsijoita, yhdessä tai erikseen, ja jotka [ei näy] havaintoja pidemmän kestoajan kuin minuutin neljäsosan. Tästä on poikettava silloin kun raporttiin liittyviä olosuhteita pidetään erikoislaatuisina. Erityishuomiota on annettava raporteille, jotka lupailevat sijainnin ”paikanmääritystä” ja niille raporteille, joihin liittyy epätavallisia lentoratoja.

Kuvateksti: Asiakirjassa annetaan joitakin nyrkkisääntöjä jatkotutkimuksien tarpeen määrittämiselle.

28. Nyrkkisäännöt

Jokaista UFOB-tapausta on arvioitava erikseen, mutta kunkin seuraavan otsakkeen alla on lukuisia ”nyrkkisääntöjä”, joiden tulisi osoittautua hyödyllisiksi määritettäessä tarvetta jatkotutkimuksille.

a. Havainnon kestoaika. Kun havainnon kestoaika on vähemmän kuin 15 sekuntia, on suuri todennäköisyys, että se ei ole jatkon arvoinen. Varoituksen sanana kuitenkin, jos suuri määrä yksittäisiä havainnoijia [ei näy] epätavallisesta muutaman sekunnin havainnosta, niin sitä ei pitäisi väheksyä.

b. Havainnosta raportoivien henkilöiden määrä. Yksittäisten ihmisten kestoajaltaan lyhyet havainnot ovat harvoin jatkon arvoisia. Kahdella tai kolmella ammattitaitoisella riippumattomalla havainnolla on sama painoarvo kuin 10:llä tai useammalla yhtäaikaisella yksittäisellä havainnolla. Esimerkiksi yhdessä paikassa olevat 25 ihmistä saattavat havaita taivaalla oudon valon. Tuolla on kuitenkin vähemmän painoarvoa kuin sillä, että kaksi luotettavaa ihmistä havaitsee saman valon eri sijaintipaikoista. Jälkimmäinen kielii sijainnin kiinnittymisestä.

c. Havainnon sijaintipaikan etäisyys lähimmästä kenttäyksiköstä. Raportit, jotka täyttävät yllä mainitut alustavat kriteerit, tulisi kaikki tutkia, jos ne sattuvat kyseessä olevan eskadroonan välittömän toiminnan lähiympäristössä. Raporteissa, joihin liittyy suurempia etäisyyksiä, jatkon tarpeen voitaisiin arvioida olevan kääntäen verrannollinen kyseessä olevan etäisyyden neliöön. Esimerkiksi, 150 mailin päässä sattuva tapaus saattaisi olla [ei näy].

[Kääntäjän huomautus: Alkuperäisestä asiakirjasta puuttuu sivut 22 – 27. Asiakirja hyppää tässä kohtaa suoraan sivulta 21 sivulle 28.]

MJ-12 4838B

HUIPPUSALAINEN / VAIN MAJICIN NÄHTÄVÄKSI

LIITTOVALTION LAKI KIELTÄÄ JÄLJENTÄMISEN MISSÄÄN MUODOSSA.

Kuvateksti: Suomeksi käännetystä Majestic-12 -asiakirjasta puuttuu sivunumeroinnin perusteella välistä seitsemän sivua. Asiakirja jatkuu liitteellä ja lähdeviittauksilla.

LIITE I

LÄHDEVIITTAUKSET

[ei näy]

[ei näy] säännökset

[ei näy]

[ei näy]

Asevoimien turvallisuus (Suojautumisturvallisuus muodostelmassa).

Tarvikkeiden ja varusteiden kunnossapito, Kunnossapidon velvollisuudet ja [ei näy] operaatio.

[ei näy]

[ei näy]-405-5

Takavarikointien valmistelu ja luovutus tarvikkeiksi.

[ei näy] julkaisut

[ei näy]-20-5

[ei näy]-20-4

[ei näy]-310-20-6

[ei näy]-310-20-7

Koulutusohjekirjojen luettelo.

Teknisten ohjekirjojen luettelo, tekniset säädökset, tekniset tiedotteet, tarvikesäädöksien voitelumääräykset ja muutostyön määräykset.

Hallinnollisten julkaisujen luettelo.

Organisoitumisen ja varusteiden taulukkoluettelo, redusointitaulukot, organisoitumisen taulukot, varustetaulukot, jakamisen tyyppitaulukot ja määrärahataulukot.

Testilaitteiston viitteet

[ei näy]M 11-664

Elektronisten testilaitteistojen teoria ja käyttö.

Valokuvauksen viitteet

TM 11-404A

[ei näy]M 11-405

[ei näy] 11-401

[ei näy] 11-2363

Valokuvavedosten prosessointiyksikkö AN / TFQ-9.

Prosessointilaitteisto PH-406.

Signaalivalokuvauksen osatekijät.

Pimiö PH-392.

[ei näy] 4838B

HUIPPUSALAINEN / VAIN MAJICIN NÄHTÄVÄKSI

LIITTOVALTION LAKI KIELTÄÄ JÄLJENTÄMISEN MISSÄÄN MUODOSSA.

Kuvateksti: TOP SECRET tarkoittaa suomeksi huippusalainen. [Linkki Wikipedia: Salassa pidettävät tiedot]

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-3.jpg

”Tutkimuksen luonne” -asiakirjan palanen

Linkki käännettyyn asiakirjaan: LINKKI.

Edistyksellisiä ydinpropulsioavaruusaluksia

1955

C. Saksalainen tiede on johtanut rakettien valmistus- ja laukaisutoimintaa ja avaruusalusten suunnittelua 25 vuoden ajan, mutta se ei pystynyt avaruuslentoon vuonna 1945.

Kuvateksti: Asiakirjassa todetaan, että Saksa ei pystynyt avaruuslentoon vuonna 1945.

D. Joko jokin kansakunta, josta Yhdysvaltojen tiedustelu ei tiedä, on kehittänyt edistyksellisiä ydinpropulsioavaruusaluksia, tai sitten tällä hetkellä tutkittavana oleva teknologia on peräisin toiselta planeetalta tai toisesta aurinkokunnasta. [Linkki: Päivä Roswellin jälkeen}

E. Ulkomaisten tiedustelukanavien yhteyshenkilön on jatkettava, kunnes tämä ongelma on ratkaistu.

F. Raportoiduille havainnoille ja laskeutumisille annetun prioriteetin on jatkettava kansallisen turvallisuuden mielenkiinnon kohteena olemista.

IV. POHDINTAA:

A. Tutkimuksen luonne

Ensimmäisestä sadasta Yhdysvaltain maavoimien turvallisuusviraston [Linkki Wikipedia: Unites States Army Security Agency] , Yhdysvaltain merivoimien turvallisuusryhmän [Linkki Wikipedia: Naval Security Group] ja Yhdysvaltain ilmavoimien turvallisuuspalvelun [Linkki Wikipedia: Unites States Air Force Security Service] valmistelemasta AFSA tunnistamaton lentävä esine [UFO] tiedusteluraportista on tehty analyysi. Muitakin raportteja käytiin läpi, jotka olivat peräisin kullekin kuuluvista tiedusteluosastoista. Nuo raportit oli tuotettu vahvistamaan millä UFO-tiedustelun materiaalilla on arvoa New Mexicon tapausten ja meneillään olevan MAJESTIC-OHJELMAN kannalta. [Linkki: Roswellin tapaus (New Mexico)]

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla New Mexico. [Linkki Wikipedia: New Mexico]

AFSA UFO -tiedusteluraportti

1. AFSA UFO -tiedusteluraporteissa, jotka on numeroitu 1 – 100 (viimeisen päivämäärä on joulukuussa 1950), esitetään merkittävää informaatiota laajoista aihepiireistä ja alueista, joissa UFOja nähtiin vuoden 1946 jälkeen ilmassa ja maaperällä (muutamissa tapauksissa oletettu lentoonlähtö veden alta). [Linkki: Päivät ennen Roswellia] Julkaistut asiakirjat vahvistavat tallenteita, jotka on johdettu kootuista haastatteluraporteista, radio- ja kaukokirjoitinviesteistä, asevoimien ja siviilien tutkafilmeistä, virallisista viranomaisten julkilausumista ja tiedusteluagenteilta, täällä ja ulkomailla.

Tekninen tiedustelu

2. Tässä yhteenvedossa pääasiallinen huomio on kiinnitetty teknistä tiedustelua kiinnostavaan informaatioon, erityisesti Neuvostoliiton ydinaseisiin ja propulsiokehitykseen.

3. Käytetyt tietolähteet eivät suurimmaksi osaksi olleet koulutettuja havainnoijia, ja tietolähteet ovat saattaneet altistua niille tutuille sudenkuopille, jotka ovat yleisiä kaikissa silminnäkijätodistuksissa ja toisen käden selonteoissa. On pakko painottaa, että koska kuulustelijat eivät olleet aina asiantuntijoita paranormaalien tieteiden alueella, niin yksityiskohtia puuttuu paljon.

4. Milloin vain mahdollista, maavoimien interplanetaaristen ilmiöiden yksikön erillisosastot lähetettiin paikalle ottamaan talteen aineellista todistusaineistoa tieteellisesti tutkittavaksi, kun paikan arveltiin olevan tutkimisen arvoinen.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-3.jpg

Marilyn Monroeta koskeva salakuuntelu

Linkki käännettyn asiakirjaan: LINKKI.

HUIPPUSALAINEN EI JULKAISTAVAKSI

MAA: New York, US

AIHE: Marilyn Monroe

RAPORTTI NRO. [ei näy]

PÄIVÄMÄÄRÄ: 3. elokuuta 1962

SIVUJEN LUKUMÄÄRÄ: [ei näy]

Viite: Moon Dust -projekti 46 [projekti ”kuupöly”]

Marilyn Monroe ja oikeusministeri Robert Kennedy

Toimittajan (Dorothy Kilgallen) ja hänen läheisen ystävänsä (Howard Rothberg) (A) välinen salakuunneltu puhelinkeskustelu Marilyn Monroesta ja oikeusministeri Robert Kennedystä. [Linkki Wikipedia: Dorothy Kilgallen] Sisällön arviointi:

Kuvateksti: Yhdysvaltalainen poliitikko, oikeusministeri, senaattori ja presidenttiehdokas Robert Kennedy kuoli äkillisesti 6.6.1968 vain 42-vuotiaana. [Linkki Wikipedia: Robert F. Kennedy]

Tapaamiset presidentin ja oikeusministerin kanssa

1. Rothberg keskusteli Kilgallenin kanssa kohteen ilmeisestä paluusta ja välirikosta Kennedyjen kanssa. Rothberg kertoi Kilgallenille, että hän [nainen] osallistui Hollywoodin eliitin joukossa ”sisäpiirin” järjestämiin Hollywoodin juhliin ja oli tulossa jälleen kaupungin puheenaiheeksi. Rothberg ilmaisi hyvin monin sanoin, että hänellä [naisella] oli kerrottavanaan salaisuuksia, jotka epäilemättä saivat alkunsa hänen tapaamisistaan presidentin ja oikeusministerin kanssa.

”Ulkoavaruudesta peräisin olevia asioita”

Yhdessä tuollaisessa salaisuudessa mainitaan presidentin vierailusta salaiseen lentotukikohtaan tarkoituksenaan tutkia ulkoavaruudesta peräisin olevia asioita. Kilgallen vastasi tietävänsä mikä saattaisi olla vierailun syy. Kilgallen sai 1950-luvun puolivälissä tietoonsa brittiläiseltä valtion virkamieheltä Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian viranomaisten salaisesta pyrkimyksestä tunnistaa maahan syöksyneen avaruusaluksen ja kuolleiden ruumiiden alkuperä. Kilgallen uskoi kertomuksen saattaneen olla peräisin New Mexicossa 1940-luvun lopulla saattuneesta maahansyöksystä. Kilgalleen sanoi, että jos juttu on totta, niin se aiheuttaisi hirvittävää kiusaantuneisuutta Jackille ja hänen suunnitelmilleen laittaa NASA laittamaan miehiä Kuuhun. [Linkki Wikipedia: John F. Kennedy, JFK, ”Jack”]

Kohde teki niin ja näin…

2. Kohde soitteli oikeusministerille toistuvasti ja valitti siitä miten presidentti ja hänen veljensä jättivät hänet huomiotta.

3. Kohde uhkasi pitää lehdistötilaisuuden ja kertoa kaiken.

4. Kohde viittasi Kuubassa sijaitseviin tukikohtiin ja tiesi presidentin suunnitelmista tappaa Castro. [Linkki Wikipedia: Fidel Castro]

5. Kohde viittasi ”salaisuuksien päiväkirjaansa” ja siihen mitä sanomalehdet tekisivät sellaisilla paljastuksilla.

HUIPPUSALAINEN

James Angleton [Linkki Wikipedia: James Jesus Angleton (CIA:n vastavakoilun johtaja)]

Kuvateksti: Viihdetaiteilija Marilyn Monroe (s. 1.6.1926) kuoli äkillisesti 4.8.1962 vain 36-vuotiaana. [Linkki Wikipedia: Marilyn Monroe]

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-3.jpg

Presidentti John F. Kennedy CIA:lle

Linkki käännettyyn asiakirjaan: LINKKI.

[ei näy]

HUIPPUSALAINEN

marraskuun 12. päivänä 1963

MUISTION SAAJA: Johtaja [ei näy], keskustiedustelupalvelu [CIA]

AIHE: Kaikkien kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavien UFO-tiedusteluarkistojen luokiteltu katselmus

Yhteistyö Neuvostoliiton kanssa

Kuten olen kanssanne aiemmin keskustellut, olen käynnistänyt [ei näy] ja ohjeistanut James Webbiä kehittämään ohjelman Neuvostoliiton kanssa yhteisestä avaruus- ja kuututkimuksesta. [Linkki Wikipedia: James Webb] [Linkki: James Webb -avaruusteleskooppi] Olisi erittäin auttavaista jos teillä olisi korkean uhkakuvan tapaukset käytynä identifiointitarkoitukessa läpi, toisin kuin salaiseksi luokitelleuissa CIA:n ja USAF:n tietolähteissä. [Linkki Wikipedia: Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu (CIA)] [Linkki Wikipedia: Yhdysvaltain ilmavoimat (USAF)] On tärkeää, että teemme selkeän eron tunnettujen ja tuntemattomien asioiden välille siinä tapauksessa, että venäläiset erehtyvät luulemaan laajennettua yhteistyötämme piilotetuksi tiedustelutiedon keräämiseksi heidän maanpuolustus- ja avaruusohjelmistaan.

Väliaikaraportti 1.2.1964 mennessä

Kun tämä tieto on selvitelty, haluaisin teidän järjestelevän NASAn kanssa tiedonjako-ohjelman, jossa osatekijänä ovat tuntemattomat asiat. Tämä tulee auttamaan NASAn tehtäväjohtajia heidän puolustuksellisissa velvollisuuksissaan. [Linkki Wikipedia: NASA]

Haluaisin katseltavakseni väliaikaraportin tiedoista helmikuun 1. päivään 1964 mennessä.

/S/ John F. Kennedy

Kuvateksti: Presidentti John F. Kennedy (s. 29.5.1917) kuoli äkillisesti 22.11.1963 vain 46-vuotiaana. [Linkki Wikipedia: John F. Kennedy]

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-3.jpg

Osittain palaneen muistion saatekirje

Linkki käännettyyn saatekirjeeseen: LINKKI.

ARKISTOKOPIO

Otettu vastaan 6/30/99 [allekirjoitus] Timothy Cooper

23. kesäkuuta 1999

Herra Timothy Cooper

P.O. Box 1206

Big Bear Lake, CA 92315

MJ-12 ja JFK

Herra Cooper:

Olen eläkkeelle jäänyt CIA:n vastavakoilun virkamies, joka työskenteli Jim Angletonille alkaen [ei näy] salaiset arkistot [ei näy] arkaluonteiset arkistot, jotka yhdistäisivät MJ-12:sta JFK:n murhaan. [Linkki Wikipedia: John F. Kennedy (JFK)] [Linkki Wikipedia: James Jesus Angleton] Tätä asiakirjaa ei ollut koskaan virallisesti olemassa, eikä sitä koskaan julkaistu viraston sisällä. AWD pelkäsi erittäin paljon luvattomiin kanaviin paljastamista ja tietovuotoja Valkoisessa talossa. [Linkki Wikipedia: Valkoinen talo] Minä kirjaimellisesti nappasin ”toimintaohjeet” tulesta ja olen pitänyt ne turvassa katselmuksilta. Katselmuksen salliminen vahingoittaisi tulevia johtajia ja asettaisi viraston vaikeaan tilanteeseen.

Kuvateksti: John Fitzgerand Kennedy tunnettiin myös nimityksellä JFK ja lempinimellä Jack.

Kansalaisten oikeus tietoon

Minusta tuntuu, että on lähestymässä nopeasti se aika, kun Majestic/Jehovah-projektin arkistot kammetaan vapaiksi ja kansalaisten oikeuden tietoon pitäisi alkaa. Me CI:ssa [vastavakoilussa] olemme tarkkailleet siviilien ufotutkimusta kauan aikaa ja olemme näytelleet suurta roolia ufoyhteisön pitämisessä kiireisenä. [Ei näy], että MJ-12 -toimintaohjeet lähetetään sinulle ja ne toivottavasti tulevat levitetyiksi vastuullisella tavalla.

BLUE BOOK/MAJIC-raportti

Ajattelen, että päätöksesi työskennellä tohtori Woodin kanssa oli hyvä. Hänellä on uskottavuutta ja hyvät tiedetaidot. Toivon, että olet lukenut yksityiskohtaisesti avoimin mielin ja kriittisin silmin BLUE BOOK/MAJIC-raportin. Voisi sanoa, että tässä on puuttuvat BLUE BOOK -arkistot (älä sekoita näitä projekti BLUE BOOKin kanssa). Sinä tarvitset todistusaineistoa ja tässä sitä on. En arvele teidän tajuavan sitä, mutta sinä ja tohtori Wood olette käynnistäneet paskamyrskyn.

Kuvateksti: Osittain palaneen muistion saatekirjeessä lukee, että ”sinä ja tohtori Wood olette käynnistäneet paskamyrskyn”.

Nixonin SCEO

Nixonin SCEO [”salainen toimeenpaneva erikoismääräys”] määräsi kaiken MJ-12-dokumentaation puhdistettavaksi ja tuhottavaksi. Tälle ei käynyt niin. Tämä hiilikopio on ainoa yhteys MJ-12:sta, äläkä odota tulevaisuudessa mitään lisää. Kaikki on nyt tietokoneilla, eikä paperijälkeä ole minun tietääkseni olemassa. Jos pelaat korttisi oikein, sinun pitäisi päästä eteenpäin sillä mitä sinulla on. Varoitan sinua olemaan varovainen siinä kenelle puhut ja kenelle luotat tämän informaation.

Kuvateksti: Richard Nixon toimi Yhdysvaltain presidenttinä aikavälillä 20.1.1969 – 9.8.1974. [Linkki Wikipedia: Richard Nixon]

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-3.jpg

Osittain palanut muistio

Linkki käännettyyn asiakirjaan: LINKKI (sivut 1 ja 2).

HUIPPUSALAINEN / MJ-12

Keskustiedustelupalvelu [CIA]

Lähettäjä: Keskustiedustelupalvelun johtaja (MJ-1)

Saajat: MJ-2, MJ-3, MJ-4, MJ-5, MJ-6, MJ-7

Viite: projekti MAJESTIC ja JEHOVAH, projekti EVIRO, projekti PARASITE, projekti PARHELION

Uudet toimintaohjeet

Yllämainitussa asiayhteydessä on tullut välttämättömäksi käydä läpi ja arvioida kenttätoiminnan tekemistä uudelleen nykyisen tilanteen valossa. Olen luonnostellut tämän ongelman eliminoimiseksi katseltavaksenne ja pohdittavaksenne uudet toimintaohjeet. Olkaa hyvät ja arvioikaa jokainen luonnos erikseen päämääränänne löytää hyväksyttävissä olevia ratkaisuja, joista voimme olla kaikki yhtä mieltä. Kuten varmasti tiedätte, LANCER on tehnyt joitakin toimintaamme koskevia kyselyjä, joita emme voi sallia. [Linkki: John F. Kennedyn presidentillinen kirjasto ja museo (koodinimet Kennedyn Valkoisessa talossa), LANCER = presidentti = John F. Kennedy] Olkaa hyvät ja toimittakaa näkökantanne viimeistään lokakuussa. Teidän toimintanne tässä asiassa on ryhmän jatkuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää.

Kuvateksti: Asiakirjassa mainitaan, että ”LANCER on tehnyt joitakin toimintaamme koskevia kyselyjä, joita emme voi sallia.”

Asiakirjan välilehdet

 • Välilehti (A) Presidentin NÄHTÄVÄKSI AINOASTAAN
 • Välilehti (B) ”TARVE TIETÄÄ”
 • Välilehti (C) DoD 5200.1
 • Välilehti (D) Projekti BLUE BOOK
 • Välilehti (E) Tiedonvapaus
 • Välilehti (F) PSYOP
 • Välilehti (G) BW
 • Välilehti (H) Projekti ENVIRONMENT

ÄLÄ POISTA KASSAKAAPISTA

HUIPPUSALAINEN / MJ-12

LUONNOS

Toimintaohje koskien kohtaa presidentin NÄHTÄVÄKSI AINOASTAAN

Siinä todennäköisessä tapauksessa, että pääjohtajan, kansallisen turvallisuuden neuvoston henkilöstön, osastopäälliköiden, puolustushaarakomentajien ja ulkomaisten edustajien kanssa keskustellaan tunnistamattomista lentävistä esineistä [UFO] tai ilmassa olevista epätavallisista aseista, on kysymyksen selvennyksenä paikallaan selvittää syy(t) aihepiirin esille nostamiseen. Standardinmukaisena riittävänä vastauksena tulisi olla kysymyksen ohjaaminen toiseen suuntaan. Jäsenen ei tulisi missään olosuhteissa vihjata tai päätellä, että aihepiiri on luokiteltu kansallisen turvallisuuden uhkana salaiseksi. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että UFOt esittävät peittelemättä vihamielisiä aikomuksia Yhdysvaltojen turvallisuutta kohtaan, niin ryhmänä, neuvottelun jälkeen, pitäisi tehdä täysi tiedonjulkistus yhtäpitävästi lain mukaan, kuten edellytetään.

Kuvateksti: ”Standardinmukaisena riittävänä vastauksena tulisi olla kysymyksen ohjaaminen toiseen suuntaan.” [Linkki käännettyyn asiakirjaan (sivut 3-9).]

Toimintaohje koskien TARVETTA TIETÄÄ

Johtajalle tulisi myöntää tehokas, välitön ”TARVE TIETÄÄ”, jotta yhteistoiminta ryhmän nykyisten toimien kanssa helpottuu, samoin FBI:lle salaisu.. [ei näy] ylläpitämiseksi sellaisen ajan varalle, kun FBI:n osallistumista ei enää tarvita [ei näy]. Toiminnalla ei tulisi vaarantaa selustakanavan yhteyshenkilöitä. [Linkki Wikipedia: Yhdysvaltain liittovaltion poliisi (FBI)]

[Ei näy] koskien asiaa DoD 5200.1

Siihen saakka kunnes lisä [ei näy] 00.1 tullaan hyödyntämään ainoastaan [ei näy] suoritettaessa ilmatehtävätoimintoja sotilastiedustelun [ei näy] kuten SCEO.ssa ja 54/12 menettelytapamääräyksessä on määritelty.

Toimintaohje koskien projektia BLUE BOOK

BLUE BOOK tulee jatkumaan [ei näy] tiedustelu [ei näy] toimissa ja vastavakoilutarkoituksissa, kuten nykyisessä NIE:ssä on määritelty. [NIE = National Intelligence Estimate = ”kansallinen tiedusteluarvio”] Viittaus BLUE BOOKiin on sallittu vain vastattaessa julkisiin ja kongressin kyselyihin. [Linkki: Prikaatikenraali / asianajaja Stephen Lovekin, Roswellin tapaus ja projekti Blue Bookin salaisuudet]

Kuvateksti: Project Blue Book tarkoittaa suomeksi projekti sininen kirja. [Linkki Wikipedia: Projekti Blue Book]

Tiedonvapautta koskeva toimintaohje

Valtuutettujen [ei näy] tai instituutioiden jäsenille toimittamat prioriteettipyynnöt evätään väliaikaisesti kunnes paljastuksen uhka on eliminoitu ja vakuututaan, ettei residuaaleja ole paikalla, ennen kuin pyynnössä toimitaan.

[Koko PSYOP-osa on jätetty kääntämättä epäselvän tekstin vuoksi. PSYOP = psychological operations = psykologiset operaatiot. Linkki Wikipedia: Psychological operations (United States)]

BW:tä koskeva toimintaohje

[BW = biological warfare = biologinen sodankäynti] Tietyt MJ-projektit olisi pidettävä valmiustilassa suorittamaan PIIKKI- ja TALON PUHDISTUS -operaatioita suurissa taajamissa siinä tapauksessa, etteivät tavanomaiset metodit ole riittäviä. Asiantuntijat MK-ULTRAsta ja ARTICHOKEsta aktivoidaan täten hoitamaan KOTIMAA. [Linkki Wikipedia: Projekti ARTICHOKE (englanniksi)]

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla MK-ULTRA. [Linkki Wikipedia: Projekti MK-ULTRA]

Toimintaohje koskien projektia ENVIRONMENT

Kun olosuhteista tulee ympäristössämme kasvun kannalta johtamattomat ja Washingtoniin ei voida enää enempää vaikuttaa, säästä puuttuu jokin [ei näy]… sen pitäisi olla kosteaa. [Käytetyn englanninkielisen sanan non-conductive määritelmä: Ei pysty johtamaan sähköä, ääntä tai lämpöä.]

[Musiikkilinkki YouTube: Shame On You] [Musiikkilinkki YouTube: Kymmenen kirosanaa] [Musiikkilinkki YouTube: Vihaan kyllästynyt]

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-3.jpg

Lue aiheesta lisää tältä sivustolta:

Jaa artikkeli: