Astrofyysikko Eric Davis: AATIP- ja AAWSAP-ohjelmat

Haastattelussa Pentagonin UFO-ohjelman aliurakoitsija astrofyysikko filosofian tohtori Eric Davis. Linkki New York Post -sanomalehden toimittaja Steven Greenstreetin tekemään käännettyyn haastatteluun: LINKKI.

Termit AATIP,  AAWSAP ja Eric Davis

AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program (edistyksellinen ilmakehän ja avaruuden uhkien tunnistusohjelma). Viitataan nimellä ”Pentagonin UFO-ohjelma”.

ufo

Kuvateksti: Toimittaja viittaa AATIP-ohjelmaan tässä haastattelussa usein nimityksellä Pentagonin UFO-ohjelma.

AAWSAP, Advanced Aerospace Weapons Systems Applications Program (edistyksellinen ilmakehän ja avaruuden asejärjestelmien sovellusohjelma). Raporttien mukaan Yhdysvaltain hallituksen solmima sopimus tieteellisten selontekojen tekemiseksi AATIP-ohjelmaa varten.

Eric Davis, astrofyysikko joka kirjoitti yhden noista selonteoista.

Osallisuus AATIP-ohjelmaan

New York Post –sanomalehden toimittaja Steven Greenstreet: Olitko sinä mukana AATIP-ohjelmassa?

Astrofyysikko Eric Davis: Kyllä olin.

Steven Greenstreet: Missä suhteessa olit osallinen AATIP-ohjelmaan?

Eric Davis: Ulkopuolisena asiantuntijana. Olin varsinaisesti aliurakoitsijana ja työntekijänä AAWSAP-ohjelmassa. Olimme AAWSAP-ohjelmassa aliurakoitsijoita tutkimuksessa nimeltä Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) (Bigelow Aerospace -yrityksen edistykselliset avaruustutkimukset). [Linkki: D&B liiketoimintaluettelo, Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, LLC].

peukku

Kuvateksti: Astrofyysikko Eric Davis vahvistaa olleensa osallinen AATIP-ohjelmaan, johon toimittaja viittaa nimityksellä Pentagon UFO-ohjelma.

AAWSAP-ohjelma

Eric Davis: AAWSAP oli AATIP-ohjelman toinen näkökulma. AATIP-ohjelmaa hoiti puolustuksen ja tiedustelun alivaltiosihteeri. [Linkki Wikipedia: Under Secretary of Defense for Intelligence] AAWSAP kuului puolustustiedusteluvirastolle (DIA). [Linkki Wikipedia: Defense Intelligence Agency (DIA)] Se oli tosiasiallinen rahoitettu ohjelma, joka sai riittävästi kongressin myöntämää määrärahaa palkatakseen ohjelmiin mukaan ulkopuolisia aliurakoitsijoita, kuten yritykset nimeltä BASS ja Urtech.  

dollarit

Kuvateksti: AAWSAP eli edistyksellinen ilmakehän ja avaruuden asejärjestelmien sovellusohjelma sai Eric Davisin mukaan kongressin myöntämää määrärahaa.

Pentagonin UFO-ohjelma

Steven Greenstreet: Okei. Sinä työskentelit pohjimmiltaan… olit osa Pentagonon UFO-ohjelmaa.

Eric Davis: Kyllä.

Steven Greenstreet: Millaisia asioita teit Pentagonin UFO-ohjelmalle?

Eric Davis: Periaatteessa sitä mistä juuri kerroin. Ensinnäkin annoimme teknistä neuvontaa kentällä tehtävää tutkimusta varten. Saimme informaatiota ja dataa raporteista. Me teimme tarkastelun fysiikan kannalta ja raportoimme takaisinpäin siitä mitkä olivat mielipiteemme tai arviomme kenttätutkimuksista ja datasta sekä moninaisista ufoilmiöstä tehdyistä havainnoista ja kohtaamisista.

ufo

Kuvateksti: Eric Davis kertoo antaneensa teknistä neuvontaa, arvioita kenttätutkimuksista, ufohavainnoista ja ufokohtaamisista.

Visiot vuoteen 2050 asti

Eric Davis: Yksi suuri osa työtämme oli työllistää 38 riippumatonta asiantuntevaa tieteenharjoittajaa teollisuudesta, yliopistosta ja julkisesta vallasta kirjoittamaan puolustustiedustelusuositusasiakirjoja. Asiakirjat olivat sellaisia tulevaisuuden muutoskonsepteja varten, joita voimme visioida vuoteen 2050 asti. Otimme sen mitä meillä oli olemassa olevassa todella edistyksellisessä fysiikassa ja todella edistyksellisessä ilmakehän ja avaruuden teknologiassa ja visioimme sen vuoteen 2050 asti ja tarkastelimme miltä se näyttää.

Onko mitään toivoa?

Eric Davis: Ja tarkastelimme voisimmeko vertailla… Tarkastelimme oliko meillä mitään toivoa kehittää vuonna 2050 sellaista edistyksellistä teknologiaa, joka olisi vertailukelpoista niihin tic tac -ufoihin joita USS Nimitz ja USS Roosevelt kohtasivat ja myös muuntyyppisiin ufoihin joita muut merivoimien sotalaivat olivat kohdanneet Lähi-idässä ja muualla ympäri Tyyntä valtamerta ja Atlanttia. [Linkki: Hävittäjälentäjä Alex Dietrich: USS Nimitz -kohtaaminen ja Yhdysvaltojen UAP-raportti]

lentotukialus

Kuvateksti: Lentotukialus USS Theodore Roosevelt. [Linkki Wkipedia: USS Theodore Roosevelt (CVN-71)]

Merivoimien laserase ja poimuajo

Steven Greenstreet: Okei. Sanoit että osa työtäsi AAWSAP-ohjelmassa oli… Eikö? AAWSAP?

Eric Davis: Kyllä, AAWSAP.

Steven Greenstreet: AAWSAP. Sait raportteja ja te tutkitte ja analysoitte noiden raporttien taakse kätkeytyvää fysiikkaa. Millaisista raporteista oikein puhut?

Eric Davis: Yksi oli merivoimien laseraseraportti, joka koski puolijohdelaseriin perustuvan aseteknologian kehitystyössä tehtyjä läpimurtoja. Toinen oli minun toisena kirjoittajana kanssakirjoittamani tieteellinen julkaisu avaruuden ekstraulottuvuudellisesta poimuajosta. Johtava kirjoittaja suoritti filosofian tohtorin tutkintonsa fysiikassa Wacossa Teksasissa Baylorin yliopistossa tarkasteltuaan avaruuden ylimääräisiä ulottuvuuksia sekä tyhjiöenergian, kvanttivakuumienergian, vetämistä ylimääräisistä ulottuvuuksista poimuajon voimanlähteeksi. Me kirjoitimme siis tieteellisen julkaisun yhdessä.

laivasto

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla merivoimien (laivaston) laserase, navy laser weapon.

Madonreiät, kvanttityhjiö, antigravitaatiopropulsio

Eric Davis: Sitten kirjoitin yksin tieteellisen julkaisun läpikulkuun sopivista madonrei´istä. Kirjoitin myös julkaisun siitä kuinka kvanttityhjiötä voidaan tutkia, jotta voidaan tuottaa negatiivista tyhjiöenergiaa, joka luo… jota tarvitaan madonreiän ja poimuajon aikaansaamiseen. Sitten kirjoitin yleistä suhteellisuusteoriaa käyttäen tieteellisen julkaisun antigravitaatiopropulsion fysiikasta, koska kaikki se kytkeytyy samaan fysiikkaan. Toiset ihmiset keskustelivat älymateriaaleista, nanomateriaaleista, ilmakehän ja avaruuden MHC-propulsiojärjestelmistä, hypersoonisesta propulsiosta, metamateriaaleja hyödyntävistä näkymättämyysverhoista, jne., jne., jne. Selontekoja oli 38 kappaletta. Minulla ei ole niistä luetteloa.

Steven Greenstreet: Minulla on ne. Minulla ei ole kaikkia, vain muutama julkaistu, mutta minulla on se läpikulkuun sopivia madonreikiä koskeva.

madonreikä

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla wormhole, madonreikä.

AAWSAP, 2007 – 2012

Steven Greenstreet: Okei, yksi nopea juttu AAWSAP:sta. Kuinka kauan työskentelit AAWSAP:ssa?

Eric Davis: Viisi vuotta, 2007 – 2012.

Steven Greenstreet: Ja sitten se lakkautettiin, eikö?

Eric Davis: Kyllä, koska me emme saaneet… DIA:n johtaja ja toiminnanjohtaja vastustivat sen jatkamista toisella viidellä vuodella. Senaatilta oli tarkoitus tulla puolustusmäärärahaesityksen kautta toinen viiden vuoden määräraha, mutta he kieltäytyivät siitä koska heille ei annettu riittävästi täydellistä tietoa. He eivät ymmärtäneet ohjelman koko laajuutta. Syy tuohon oli se, että me emme olleet varmoja että he hyväksyisivät tai olisivat vastaanottavaisia tämän tyyppiselle ohjelmalle, joten heidät perehdytettiin ainoastaan ohjelman pintapuolisiin näkökohtiin. He tulkitsivat virheellisesti sen olevan vain rahan tuhlausta tai vain, tiedäthän, käsittämätöntä. Miksi laittaisimme niin paljon rahaa johonkin jonka lopputuloksena tuli vain 38 teknistä tieteellistä julkaisua? No, se oli paljon enemmän kuin 38 teknistä paperia.

Ongelmana uskonnot

Eric Davis: Ongelmana on se… Ongelmana on erittäin ennakkoluuloiset ja umpinaiset asenteet silloin kun asia koskee ufoaihetta. Erityisesti silloin kun kyseessä on sotilaallinen ja siviilijohtajisto, joka on kasvatettu ja koulutettu evankelisiksi kristityiksi tai muihin uskonnollisiin… hmm… muihin uskonnollisiin lahkoihin, ja mitä ikinä. He vastustavat ufoja.

uskonlahko

Kuvateksti: Astrofyysikko Eric Davis sanoo ongelman olevan se, että erilaiset uskonnolliset lahkot vastustavat ufoja.

TSSCI, huippusalainen arkaluontoinen osastoitu informaatio

Steven Greenstreet: Ymmärrän. Mitään minkä kimpussa työskentelit noiden viiden vuoden aikana, ei kuitenkaan ollut luokiteltu salaiseksi? Oikein?

Eric Davis: Kyllä oli. Se oli huippusalaista SCI:ta. Se oli TSSCI:ta, huippusalaista arkaluontoista osastoitua informaatiota.

Steven Greenstreet: Minun hallussani olevat asiakirjat… ne 38 selontekoa…

Eric Davis: Ne on luokiteltu salaisiksi, paitsi se laserasetta koskeva. Sen raportin salaus on nyt poistettu, koska se teknologia on nyt vanhaa ja vanhentunutta. Se on korvattu tuoreemmalla puolijohdeaseteknologialla. Se selonteko oli periaatteessa vain yleiskatsaus olemassa oleviin laivaston huippuluokan puolijohdelaseraseisiin ja muihin osatekijöihin, joita puolustusministeriö on kehittänyt ja ottanut testikäyttöön. Okei? Se tutkielma on nyt siis julkinen. Kaikki muut tutkielmat on tietenkin luokiteltu salaisiksi, paperit ovat luonteeltaan sellaisia.

laserase

Kuvateksti: Astrofyysikko Eric Davis sanoo merivoimien laserasetta koskevan raportin olevan jo julkinen, koska teknologia on jo vanhentunutta, se on korvattu uudemmalla teknologialla.

Tutkielmien haluttiin olevan julkisia

Eric Davis: Me halusimme että noiden tutkielmien kirjoittajien olisi annettu julkaista ne sellaisissa vertaisarvioiduissa erikoisaikakauslehdissä, jotka vastasivat heidän kunkin ammatillista säännöstöään. Halusimme tarkoituksella noiden tieteellisten papereiden olevan julkisia, jotta kirjoittajat voisivat julkaista ne. Minun pomoni Hal Puthoff oli itse asiassa jo julkaissut AAWSAP-ohjelman aikana aika-avaruuden mittaustekniikkaa koskevan tutkielmansa [vertaisarvioidussa] tiedelehdessä nimeltä Journal of The British Interplanetary Society. [Linkki Wikipedia: Journal of The British Interplanetary Society]

100 Year Starship -symposiumi

Eric Davis: Minun tutkielmani poimuajosta, madonrei´istä ja negatiivisesta tyhjiöenergiasta julkaistiin tuossa lehdessä vasta vuonna 2013. Esittelin tuon tutkielman vuonna 2011 Tampassa Orlandossa Floridassa myös DARPAlle ja NASAlle 100 Year Starship symposiumissa. [Linkki Wikipedia: DARPA] [Linkki Wikipedia: 100 Year Starship] Tuo tapahtui syyskuun lopussa vuonna 2011. Esittelin tuon DARPA-paperin tiedonantona symposiumissa. Journal of The British Interplanetary Society julkaisisi tuon symposium-tiedonannon muiden mukana sen jälkeen kun ne olisivat käyneet läpi hyväksymistä varten normaalin vertaisarviointiprosessin.

avaruusalus

Kuvateksti: Starship tarkoittaa suomeksi avaruusalusta. Kuvassa on SpaceX-yhtiön ensimmäinen koealus.

AATIP ei koskaan päättynyt

Steven Greenstreet: Olivatko AAWSAP ja AATIP olemassa yhtäaikaisesti?

Eric Davis: Melko lailla. AATIP alkoi Nimitz-kohtaamisen vuoksi ennen AAWSAP-ohjelmaa. Siis melkein samanaikaisesti. AATIP alkoi hieman aiemmin, mutta ne sovitettiin yhteen.

Steven Greenstreet: Ja nekö päättyivät molemmat vuonna 2012?

Eric Davis: Ei, ei. AATIP ei päättynyt koskaan.

Steven Greenstreet: AATIP ei päättynyt koskaan?

Eric Davis: Ei.

Steven Greenstreet: Sekö jatkuu tänäkin päivänä [vuonna 2020]?

Eric Davis: Kyllä, mutta ei sillä nimellä.

vuosi 2020

Kuvateksti: Davis sanoo, ettei AATIP-ohjelma koskaan päättynyt. Se jatkui yhä vuonna 2020, mutta eri nimellä.

AATIP-ohjelman uusi nimi

Steven Greenstreet: Kuka sitä pyörittää? He muuttivat nimen?

Eric Davis: Nimi vaihdettiin, sijaintipaikka vaihdettiin, johto vaihdettiin.

Steven Greenstreet: Mikä sen uusi nimi on?

Eric Davis: En voi kertoa sitä sinulle.

Ulkopuolinen konsultti

Steven Greenstreet: Sinä siis tiedät tämän, koska olet yhä sisäpiirissä.

Eris Davis: Ai, kyllä. Olen yhä ulkopuolinen konsultti. Teen yhä konsultointia.

Steven Greenstreet: Olet yhä konsultti ohjelmalle, joka tunnettiin aiemmin nimellä AATIP?

Eric Davis: Oikein.

laskutoimitus

Kuvateksti: Eric Davis vahvistaa olevansa yhä konsultti ohjelmalle, joka tunnettiin aiemmin minellä AATIP.

En vahvista, vahvistan

Steven Greenstreet: Sinä siis sanot, että sille on annettu uusi nimi, se on yhä olemassa ja sitä pyöritetään yhä puolustuksen ja tiedustelun alivaltiosihteerin toimipaikasta (OUSDI)? 

Eric Davis: En vahvista mistä käsin sitä pyöritetään, mutta se on ylipäätään tiedusteluohjelma, kyllä. Tiedäthän? Kyllä, tarkoitan, ehkä minä vahvistan sen, OUSDI, kyllä. Sijaintipaikkojen vaihtaminen ei ole mistään syystä todennäköistä puolustusministeriön organisoinnista johtuen. Tämä ei ole… Tämä on  tiedusteluoperaatio datan keräämiseksi, analysoimiseksi, arvioimiseksi ja toimintasuuntien suosittelemiseksi. Tuo kuuluu siis tiedustelun aihealueelle.

Tunnistamattomat ilmailmiöt (UAP)

Steven Greenstreet: Ymmärrän. Minulla on lainaus puolustusministeriön lausunnosta, jossa sanotaan että AATIP selvitti ja tutki tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP). Tutkiiko se yhä tunnistamattomia ilmailmiöitä?

Eric Davis: Kyllä. Vahvistan, että AATIP-ohjelma on yhä käynnissä, OUSDI omistaa sen, sillä on uusi nimi ja se on uuden hallinnon alla. Tuossa kaikki minkä voin siitä sanoa.

Steven Greenstreet: Koska sinulla on yhä voimassa oleva sopimus? Eikö?

Eric Davis: Ei, sopimusta ei ole. Se on juuri nyt informoivaa konsultointia, koska heillä ei ole määrärahaa ulkopuolisten toimeksisaajien rahoittamiseksi. Minä olen epävirallinen, olen vain konsultti, eikä minulle makseta siitä. Sellaista vain tapahtuu.

tyhjät taskut

Kuvateksti: Eric Davis sanoo, ettei hän saa ulkopuolisesta konsultoinnista rahaa, sellaista vain tapahtuu.

NDA, viralliset ja epäviralliset säännöt

Steven Greenstreet: Mutta olet kuitenkin allekirjoittanut jonkinlaisen salassapitosopimuksen (NDA)? Eikö?

Eric Davis: En, sellaiseen ei ole tarvetta. Minulla oli turvallisuusselvitykset.

Steven Greenstreet: Okei.

Eric Davis: Ja historian tässä työssä ulottuu vuoteen 1996 asti, joten kaikki, ohjelmajohtaja tuntee minut erittäin hyvin. Hän tuntee minun pomoni erittäin hyvin. Hän tuntee minun entisen pomoni erittäin hyvin.

Steven Greenstreet: No, jos sinulla ei ole sopimusta, niin miksi et voi paljastaa ohjelman nimeä?

Eric Davis: No, koska minulla on yhä rekisterissä olevat turvallisuusselvitykset. Joten, tiedäthän. Noissa olosuhteissa… Olemme yhä isänmaallisia amerikkalaisia. Emme pidä arkaluontoisista asioista puhumisesta, vaikka meillä ei olisikaan sopimusta.

Steven Greenstreet: Okei.

Eric Davis: Ne ovat kuin liikennesäännöt. Tiedäthän? On virallisia ja epävirallisia sääntöjä.

hattu

Kuvateksti: Astrofyysikko Eric davis sanoo, että isänmaalliset amerikkalaiset eivät puhu arkaluontoisista asioista, vaikka varsinaista salassapitosopimusta ei olisikaan tehty.

Minäpä kerron vähän Pentagonista…

Steven Greenstreet: Miksi Pentagonista sanottaisiin, että AATIP lopetettiin?

Eric Davis: Minäpä kerroin sinulle jotain Pentagonista. Ei ole totta, että tiedotus- ja suhdetoiminnan toimistossa tiedettäisiin kaikesta meneillään olevasta, erityisesti jos ohjelma on luokiteltu salaiseksi. Ei ole olemassa mitään automaattista toimintatapaa siitä että heidät perehdytettäisiin kaikkeen. He eivät saa tietoa… He hukkuisivat informaation, josta he eivät tietäisi mitä sillä tekisivät. Joten heidän pitäisi periaatteessa ottaa jostakin asiasta selvää vasta tiedon jälkeen, jotta he voisivat kommentoida sitä julkisesti. He eivät tiedä mitä… Sanotaan, että he ovat oikea käsi eivätkä he tiedä mitä vasen käsi tekee.

kädet

Kuvateksti: Haastateltavan mukaan Pentagonissa ei tiedetä mitä vasen käsi tekee.

Eric Davis: Tuolla tavoin sinun valtionjohtosi toimii. Tuolla tavoin Pentagon toimii. Kun he antoivat tuon lausunnon, he olivat vain osittain oikeassa. AATIP-ohjelmaa ei ole olemassa enää sillä nimellä, mutta organisaationa ja uudella johdolla se on olemassa, uudella nimellä. Se lausunto on siis virheellinen, ei siksi että joku valehtelee, vaan yksinkertaisesti siksi että he eivät tiedä vastausta, eivätkä he tienneet keneltä olisi pitänyt kysyä vastauksen saamiseksi, keneltä informaation olisi saanut.

Luis Elizondo

Steven Greenstreet: Hyvä on. He sanoivat esiin tullessaan, että Luis Elizondolla ei ollut mitään tekemistä AATIP-ohjelman kanssa. [Linkki: Luis Elizondo] Pentagonista sanottiin noin.

Eric Davis: Tuo oli hirvittävän väärää viestintätoimintaa. Tuo oli täysin väärin. He eivät tienneet mistä puhuivat. Minun pomoni raportoi AATIP-aikakaudella Pentagonissa Luisille ja OUSDI-toimistolle. Joten noin… Tiedäthän kuka minun pomoni on? Hal Puthoff, eikö niin? Tohtori Hal Puthoff. [Linkki: Fyysikko Hal Puthoff: Tajunta, kaukokatselu, Stargate-ohjelma, nollapiste-energia]

salamat

Kuvateksti: Davis sanoo, että Pentagonista on annettu virheellisiä lausuntoja entisestä AATIP-johtaja Luis Elizondosta.

Steven Greenstreet: Aivan. Joten sinun pomosi raportoi Luisille?

Eric Davis: Kyllä. Ja minäkin olin siellä. Minä en raportoinut Luisille, en ollut Luisin kanssa tekemisissä siihen aikaan, mutta olen ollut tekemisissä uuden johdon kanssa.

Ufot eivät lähteneet koskaan pois

Steven Greenstreet: Tutkitteko te kundit yhä ufoja Pentagonissa?

Eric Davis: Kyllä, sanoisin että kyllä, tietysti. Ne eivät lähteneet koskaan pois. Steve, ne eivät lähteneet koskaan pois. Ne ovat siellä yhä. Ne ilmaantuvat yhä ja aiheuttavat ilmailukaaosta. Ne hakeutuvat keskelle sotilaslentäjien operaatioita ja se on vaarallista. Se on niille lentäjille vaarallista.

sotilaslentokoneita

Kuvateksti: Sotilaslentäjien operaatioiden keskellä pyörivät ufot aiheuttavat astrofyysikko Eric Davisin mukaan ilmailukaaosta ja ovat lentäjille vaaraksi.

Viimeinen yritys

Steven Greenstreet: Minä kysyn vielä yhden kerran.

Eric Davis: Toki.

Steven Greenstreet: Voisitko antaa minulle edes vihjeen, tiedonmurun, leivänmurusen, nykyisestä AATIP-ohjelmasta? Mitä tahansa.

tiedonmurusia

Kuvateksti: New York Post -sanomelehden toimittaja Steven Greenstreet pyytää astrofyysikko Eric Davisiltä edes pieniä tiedonmurusia.

Eric Davis: En. Tuossa oli kaikki mitä minulla sinulle on.

Steven Greenstreet: Hyvä on, okei.

Eric Davis: Tuossa kaikki.

Steven Greenstreet: Yritin parhaani, Eric.

Eric Davis: Kyllä, okei.   

Steven Greenstreet: Hyvä on. Kiitos paljon.

Eric Davis: Pidä huolta itsestäsi. Hei, hei.

Lue aiheesta lisää tältä sivustolta:

Jaa artikkeli: