Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun (CIA) ufoasiakirjoja vuodelta 1952

Artikkeli sisältää suomeksi käännettyjä ufoasiakirjoja vuodelta 1952. Asiakirjojen aiheena ovat tunnistamattomat lentävät esineet / lentävät lautaset. Asiakirjoihin on lisätty luettavuuden parantamiseksi kuvia, muuten asiakirjat vastaavat alkuperäisiä.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun (CIA) johtaja (DCI) Walter Bebell Smithin muistio lentävistä lautasista

Kuvateksti: Keskustiedustelupalvelun (CIA) johtajana 9.10.1950 – 9.2.1953 toiminut Walter B. Smith (ylhäällä oikealla) ja presidentti Dwight D. Eisenhower (alhaalla keskellä).

[Linkki Wikipedia: Walter Bebell Smith] Linkki käännettyyn asiakirjaan: LINKKI. Asiakirjan käännös alkaa:

ER – 3 – 2809

Keskustiedustelupalvelu [CIA]

WASHINGTON 25, D.C.

JOHTAJAN TOIMISTO

000014

MUISTION SAAJA: johtaja, psykologisen strategian toimisto

AIHE: lentävät lautaset

1. Lähetän tänään kansallisen turvallisuuden neuvostolle [NSC] ehdotuksen (VÄLILEHTI A), jossa on päätelty, että tunnistamattomiin lentäviin esineisiin yhdistetyillä ongelmilla vaikuttaa olevan seurauksia psykologiselle sodankäynnille kuin myös tiedustelulle ja operaatioille.

2. Tämän näkemyksen taustat on esitetty joiltakin yksityiskohdiltaan VÄLILEHDELLÄ B.

3. Ehdotan, että keskustelemme lautakunnan varhaisessa kokouksessa näiden ilmiöiden mahdollisesta hyökkäävästä tai puolustavasta hyödyntämistä psykologisen sodankäynnin tarkoituksiin. [Linkki Wikipedia: Psykologinen sodankäynti]

Walter B. Smith, johtaja

Liite

JULKISTETTU 5/9/94

– 52 –

Asiakirjan käännös päättyy.

Kuvateksti: Walter B. Smith. Smithin edeltäjä CIA:n johtajana oli Roscoe H. Hillenkoetter ja seuraaja Allen Dulles. Aikakauden presidentit olivat Harry Truman ja Dwight D. Eisenhower. (Tietolähde: Wikipedia)

Komentaja Randall Boyd: Tilanneselostus lentävistä lautasista ja lentävistä kiekoista

Linkki käännettyyn asiakirjaan: LINKKI. [Linkki Weymouth Public Schools: Commander Randall T. Boyd Jr. (1918 – 2001), englanninkielinen] Asiakirjan käännös alkaa:

29.7.1952

SAAJA: HERRA A. H. H _ _ _ ONT (epäselvä, kirjaimia puuttuu)

LÄHETTÄJÄ: V. P. KEA _ _ (epäselvä, kirjaimia puuttuu)

AIHE: LENTÄVÄT LAUTASET

TARKOITUS:

Antaa tiedoksi, että ilmavoimat ovat tällä hetkellä epäonnistuneet päätymään minkäänlaisen tyydyttävään johtopäätökseen tutkiessaan lukuisia raportteja nähdyistä lentävistä lautasista ja lentävistä kiekoista kautta Yhdysvaltojen. [Linkki: Päivät ennen Roswellia]

YKSITYISKOHDAT:

Viraston ilmavoimien yhteyshenkilö herra N. W. Philcox teki Yhdysvaltain ilmavoimien ilmatiedustelun johtaja kenraalimajuri John A. Samfordin toimiston kautta järjestelyjä saadakseen tilanneselostuksen nykyisen tiedusteluosaston komentaja Randall Boydilta, arviointiosastolta, ilmatiedustelulta, koskien ilmatiedustelun nykyistä tilannetta sen tutkiessa lukuisia raportteja lentävistä lautasista ja lentävistä kiekoista. [Linkki: Kenraalimajuri John A. Samfordin lausunto lentävistä lautasista, Pentagon, Washington D.C., 31.7.1952] [Linkki Wikipedia: John A. Samford]

Komentaja Boyd antoi tiedoksi, että ilmatiedustelu on asettautunut Wright Pattersonin lentotukikohtaan Ohioon ilmailutekniseen tiedustelukeskukseen [ATIC], joka on perustettu koordinoimaan, vastaamaan ja tekemään tutkimusta liittyen kaikkiin raportteihin, jotka liittyvät lentäviin lautasiin ja lentäviin kiekkoihin. [Linkki Wikipedia: Wright-Patterson Air Force Base] [Linkki Wikipedia: National Air and Space Intelligence Center]

Kuvateksti: Wright-Pattersonin lentotukikohta, alue B, rakennus nro. 12, teknologisen datan rakennus.

Asiakirjan käännös jatkuu…

Hän antoi tiedoksi, että ilmavoimien tutkimus on osoittanut havaintoja lentävistä lautasista olleen useiden vuosisatojen ajan, ja että raportoitujen havaintojen määrä vaihtelee julkisuuden määrän mukaan. Hän antoi tiedoksi, että välittömästi jos sanomalehdissä on julkisuustoimintaa, niin raportoitujen tapausten määrä kasvaa huomattavasti, ja että kansalaiset soittavat välittömästi raportoiden havainnoista, jotka olivat tapahtuneet useita kuukausia aiemmin. Komentaja Boyd sanoi, että ilmatiedustelu jakaa nämä raportoidut havainnot lentävistä lautasista kolmeen luokkaan:

(1) Niihin havaintoihin, joista ovat raportoineet kansalaiset, jotka väittävät nähneensä lentäviä lautasia maanpinnalta käsin. Näiden havaintojen tuntomerkit, väri ja nopeus vaihtelee. Näille havainnoille annatetaan erittäin vähän uskottavuutta, koska niiden uskotaan olevan useimmissa tapauksissa mielikuvituksellisia tai jokin tosiasiassa taivaan poikki mennyt selitettävissä oleva esine.

Kuvateksti: Paul Trentin ufokuva Yhdysvalloissa McMinnvillessä Oregonissa vuonna 1950. [Linkki Wikipedia: McMinnvillen ufokuvat]

Asiakirjan käännös jatkuu…

(2) Ammattilentäjien tai sotilaslentäjien raportoimiin havaintoihin. Ilmavoimat pitävät näitä havaintoja luotettavampina, koska ammatti- ja sotilaslentäjillä on kokemusta ilmasta, eikä heidän odoteta näkevän täysin mielikuvituksellisia esineitä. Ilmatiedustelun edustaja haastattelee havainnosta raportuinutta henkilöä perusteellisesti kussakin tapauksessa, niin että havaitusta esineestä saadaan täydellinen kuvaus.

(3) Niihin havaintoihin, jotka ovat lentäjien tekemiä, ja joille on lisävahvistusta, kuten tutkatallenne tai havainto maaperältä käsin. Komentaja Boyd antoi tiedoksi, että tämä jälkimmäinen luokittelu muodostaa kaksi tai kolme prosenttia havaintojen kokonaismäärästä, mutta että ne ovat luotettavimpia saatuja raportteja ja niitä on vaikea selittää. Jotkut näistä havainnoista on raportoitu alunperin maaperältä, sitten ne on havainnut lentäjä ilmasta käsin, ja sitten tutkalaitteisto on poiminut ne. Hän sanoi, että näissä tapauksissa ei ole epäilystäkään siitä että nämä havainnosta raportoineet henkilöt todellakin näkivät taivaalla jotain. Hän kuitenkin selitti, että nämä esineet voisivat silti olla luonnollisia ilmiöitä ja ne voitaisiin havaita yhä tutkalla, jos taivaalla olisi jotain sähköistä häiriötä.

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla Washington D.C. [Linkki Wikipedia: 1952 Washington, D.C. UFO Incident (Washington D.C.n vuoden 1952 ufotapaus)]

Asiakirjan käännös jatkuu…

Hän sanoi, että lentäviä lautasia havaitaan kaikkein useimmin alueilla joilla on vilkasta lentoliikennettä, kuten Washington D.C.:ssä ja New York Cityssä. Hän antoi kuitenkin tiedoksi, että jotkin raportit on otettu vastaan maan muista osista, kattaen koko Yhdysvallat, ja että viimeaikoina havainnoista on myös raportoitu niinkin kaukaa kuin Acapulcosta Meksikosta, Koreasta ja Ranskan Marokosta.

Hän antoi tiedoksi, että viimeisessä luokassa raportoituja havaintoja ei ole koskaan selitetty tyydyttävästi. Hän kuitenkin huomautti, että on silti mahdollista, että nämä esineet saattavat olla luonnollisia ilmiöitä tai jonkin tyyppisiä ilmakehän häiriöitä. Hän antoi tiedoksi, että ei ole täysin mahdotonta, että nämä nähdyt esineet saattavat mahdollisesti olla aluksia toiselta planeetalta, kuten Marsista. Hän antoi tiedoksi, että nykyhetkellä ei ole mitään tämän teorian toteennäyttämiseksi, mutta tätä mahdollisuutta ei pitä jättää huomiotta. Hän sanoi, että ilmatiedustelu on melko varma, että nämä esineet eivät ole toisesta tämän maailman valtiosta tulevia aluksia tai ohjuksia.

Komentaja Boyd antoi tiedoksi, että ilmatiedustelu tekee tällä hetkellä intensiivistä tutkimusta, ja kun näkyään saadaan havainnoista luotettavia raportteja, niin ilmatiedustelu yrittää kussakin tapauksessa lähettää torjuntahävittäjiä saadakseen näistä esineistä paremman näkemyksen. Viimeaikaiset tämänkaltaiset yritykset ovat kuitenkin osoittaneet, että kun hävittäjälentäjä lähestyy esinettä, niin se häipyy poikkeuksetta näkyvistä.

SUOSITTELU:

Ei kukaan. Edeltävä on teidän tiedoksenne.

Asiakirjan käännös päättyy.

Kuvateksti: Lockheed F-94 ”Starfire” suihkuhävittäjä. Ensilento 19.1.1950.

Tieteellisen vakoilun apulaisjohtaja H. Marshall Chadwellin muistio lentävistä lautasista

Linkki käännettyyn asiakirjaan: LINKKI. Asiakirjan käännös alkaa:

24.9.1952, 000094

MUISTION SAAJA: keskustiedustelupalvelun johtaja [DCI] [Linkki Wikipedia: Director of Central Intelligence (DCI)]

KAUTTA: apulaisjohtaja (tiedustelu)

AIHE: lentävät lautaset

1. Tieteellisen vakoilun toimistosta tehtiin äskettäin kysely sen määrittämiseksi onko ”tunnistamattomien lentävien esineiden” t.s. lentävien lautasten ongelmalla seurauksia kansalliselle turvallisuudelle; tehdäänkö nykyään riittävästi tämän ongelman tuollaisiin kansallisen turvallisuuden seurauksiin kohdistettua tutkimusta ja selvitystä; ja mitä selvitystyötä ja tutkintaa pitäisi aloittaa, kenen, ja kenen suojeluksessa.

2. Huomattiin, että tällä hetkellä ainoa tätä ongelmaa tutkiva hallinnnon yksikkö on [Yhdysvaltain ilmavoimien] USAF tiedusteludirektoraatti, joka on määrännyt ilmailuteknisen tiedustelukeskuksen (ATIC) vastuuseen havaintoraporttien tutkimisesta. [Linkki Wikipedia: Air Technical Intelligence Center (ATIC)]. ATICissa on kolmen upseerin ja kahden sihteerin ryhmä, jolle kaikki havaintoraportit tulevat virallisten kanavien kautta. Tuo ryhmä hoitaa raporttien tutkimisen kääntyen tarvittaessa muun ilmavoimien ja siviilien teknisen henkilöstön puoleen. On käynnistetty maailmanlaajuinen raportointijärjestelmä ja merkittävät ilmavoimien tukikohdat on määrätty suorittamaan tunnistamattomien lentävien esineiden pysäyttämisiä. Tutkimusta tehdään tapauskohtaisesti ja se on suunniteltu antamaan kullekin yksittäiselle havainnolle tyydyttävä selitys. ATIC on tehnyt järjestelyjä Battellen muistoinstituutin kanssa, jotta jälkimmäinen perustaisi luettelointijärjestelmän virallisia havaintoraportteja varten. [Linkki Wikipedia: Battelle Memorial Institute]

Kuvateksti: Yhdysvaltain Ohion osavaltiossa sijaitseva Battelle Memorial Institute on perustettu vuonna 1929.

Asiakirjan käännös jatkuu…

3. ATIC on ottanut vuodesta 1947 alkaen vastaan arviolta 1500 virallista havaintoraporttia plus valtavan määrän kirjeitä, puhelinsoittoja ja lehdistön selontekoja. [Linkki: Päivät ennen Roswellia] Pelkästään vuoden 1952 heinäkuun aikana virallisia raportteja oli yhteensä 250 kappaletta. Ilmavoimat pitää noista 1500 raportista 20 prosenttia selittämättöminä ja tammikuun ja heinäkuun 1952 välisenä aikana vastaanotetuista se pitää 25 prosenttia selittämättöminä.

Kuvateksti: Yhdysvaltojen vuoden 1947 ufoaalto. Roswellin tapaus sattui heinäkuun alussa 1947. [Linkki alkuperäiseen kuvaan Wikipediassa.] Tietolähde: Ted Bloecherin raportti vuoden 1947 ufoaallosta.

Asiakirjan käännös jatkuu…

4. Tiimi CIA:n tieteellisen vakoilun toimistosta kääntyi tähän ongelmaan liittyvässä kyselyssään ilmavoimien erikoistutkintaryhmän edustajan puoleen; keskusteli ongelmasta niiden kanssa jotka vastaavat ilmavoimien projektista Wright-Pattersonin lentotukikohdassa; kävi läpi merkittävän määrän tiedusteluraportteja; tarkasteli Neuvostoliiton lehdistöä ja [radio/TV] lähetyksiä; neuvotteli kolmen CIA:n konsultin kanssa, joilla on laajaa tietämystä asiaan liittyvistä teknisistä aihealueista.

– 58 –

000095

5. Kävi ilmi, että ATICin tekemä tutkimus on luultavasti pätevää, jos sen tarkoitus on rajattu tapaus tapaukselta selittämiseen. Tuo tutkimus ei kuitenkaan ratkaise ongelman perustavanlaatuisempia näkökohtia. Nuo näkökohdat ovat määrittää varmaksi niiden erilaisten ilmiöiden luonne, jotka aiheuttavat nämä havainnot, ja löytää keinot joilla nämä syyt ja niiden visuaaliset ja elektroniset vaikutukset voidaan tunnistaa välittömästi. CIA:n konsultti sanoi näiden ratkaisujen löytyvän luultavasti laitamilta tai juuri yli nykyisen tietämyksemme ilmakehän, ionosfäärin ja maapallon ulkopuolisten ilmiöiden aihealueista, lisäksi on mahdollista, että nykyinen ydinjätteen leviäminen saattaa olla osatekijä. He suosittelevat, että perustettaisiin tutkimusryhmä suorittamaan seuraavia tehtäviä:

a. Analysoimaan ja järjestämään niitä osatekijöitä, jotka muodostavat perustavanlaatuisen ongelman.

b. Määrittämään ne perustieteen aihealueet, joita täytyy tutkia, jotta saavutettaisiin ymmärrys ilmiöön liittyvistä asioista.

c. Tekemään suosituksia asianmukaisen tutkimuksen alullepanemiseksi.

Massachusettsin teknillisen korkeakoulun varapääjohtaja tohtori Julius A. Stratton on ilmaissut CIA:lle, että tuohon instituuttiin voitaisiin perustaa tuollainen ryhmä. [Linkki Wikipedia: Massachusetts Institute of Technology (MIT)] [Linkki Wikipedia: Julius Adams Stratton] Yhtä lailla, ilmavoimien MIT:ssä sijaitsevalle ilmapuolustushankkeelle, projekti Lincolnille, voitaisiin määrätä joitakin näistä velvollisuuksista.

6. Lentävien lautasten tilanne sisältää kaksi vaarallista elementtiä, joilla on kansainvälisen jännittyneisyyden tilanteessa seurauksia kansalliselle turvallisuudelle. Ne ovat:

a. Psykologinen. Havainnoista on raportoitu maailmanlaajuisesti, mutta saatiin selville, että tutkimusaikaan mennessä Neuvostoliiton lehdistössä ei ollut ollut selontekoa tai kommenttia lentävistä lautasista, ei edes satiirista, vaikkakin Gromyko oli maininnut aiheesta yhden kerran humoristisesti. Valtion kontrolloiman lehdistön ollessa kyseessä, tämä voi olla seurausta ainoastaan virallisesta toimintataparatkaisusta. Siksi nousee esille kysymys voidaanko vai eikö näitä havaintoja voida:

(1) kontrolloida

(2) ennustaa

(3) käyttää psykologisen sodankäynnin näkökulmasta, joko hyökkäävästi tai puolustavasti.

Kuvateksti: Andrei Gromyko (1909 – 1989) toimi Neuvostoliiton ulkoministerinä vuosina 1957 – 1985. [Linkki Wikipedia: Andrei Gromyko]

Asiakirjan käännös jatkuu…

– 59 –

000096

Kansan huolestuneisuus ilmiöstä, joka kuvastuu sekä Yhdysvaltojen lehdistöstä että ilmavoimille tulevasta kyselyjen muodostamasta paineesta, viittaa siihen, että kohtalainen osa väestöstämme pystyy mentaalisesti hyväksymään uskomattoman. Tässä tosiasiassa piilee mahdollisuus massahysterian tai paniikin lietsomiselle.

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla massahysteria.

Asiakirjan käännös jatkuu…

b. Ilmatien haavoittuvuus. Yhdysvaltojen ilmavaroitusjärjestelmä tulee epäilemättä olemaan aina riippuvainen tutkatarkastelun ja visuaalisen havainnoinnin yhdistelmästä. U.S.S.R.:llä on nykyisellä kapasiteetillaan voimavaroja tuottamaan ilmaisku Yhdysvaltoja vastaan, kuitenkin, tällä hetkellä millä tahansa hetkellä saattaa olla kymmenisen kappaletta virallisia tunnistamattomia havaintoja plus monia epävirallisia sellaisia. [Linkki Wikipedia: Neuvostoliitto (U.S.S.R.)] Olemme nyt millä tahansa hyökkäyksen hetkellä tilanteessa, jossa emme voi hetkessä erottaa laitteistoa aavehavainnosta, ja kun jännittyneisyys kasvaa, niin törmäämme lisääntyneeseen väärien hälytysten riskiin ja vielä suurempaan vaaraan väärintunnistaa todellinen aavehavaintoon.

7. Molemmat näistä ongelmista ovat ensisijaisesti luonteeltaan operationaalisia, mutta kumpikin sisältää epäilemättä ilmeisiä tiedustelun osatekijöitä.

8. Operationaalisesta näkökulmasta katsottuna vaaditaan kolmenlaisia toimenpiteitä:

a. Olisi tehtävä välittömiä toimenpiteitä parantamaan molempia, sekä visuaalista että elektronista aavehavaintoa, siten että hyökkäystilanteessa voidaan tunnistaa vihollisen lentokoneet tai ohjukset välittömästi ja luotettavasti.

b. Pitäisi käynnistää tutkimus määrittämään miten, jos jotenkin, Yhdysvaltojen psykologisen sodankäynnin suunnittelijat voisivat käyttää näitä ilmiöitä hyödyksi, ja mitä, jos jotain, puolustusta pitäisi suunnitella varautumaan Neuvostoliiton yrityksiin käyttää niitä hyödykseen.

c. Paniikkiriskin minimalisoimiseksi pitäisi luoda kansalliset toimintaperiaatteet siitä mitä ilmiöstä pitäisi kertoa kansalle.

9. Muut määrittämistä tarvitsevat tiedusteluongelmat ovat:

a. Neuvostoliiton nykyinen tietämyksen taso ilmiöstä.

b. Mahdolliset Neuvostoliiton aikomukset ja kyvyt käyttää näitä ilmiöitä hyödykseen Yhdysvaltojen turvallisuusnäkökohtien haitaksi.

000097

c. Syyt Neuvostoliiton lehdistön vaitioloon lentävistä lautasista.

10. Ilmavoimien tällä hetkellä tekemästä tutkimuksesta luonteeltaan ja painoalueiltaan poikkeavaa lisätutkimusta tullaan tarvitsemaan täyttämään sekä operaatioiden että tiedustelun erityistarpeet. Tämän aihealueen tiedusteluvastuut, sekä kerääminen että analysointi, voidaan täyttää maksimaalisen tehokkaasti vasta kun tämän ilmiön täsmällisestä luonteesta tiedetään paljon enemmän.

11. Minä pidän ongelmaa niin merkittävänä, että se pitäisi viedä kansallisen turvallisuuden neuvoston [NSC] huomion kohteeksi, niin että voidaan aloittaa yhteisön koordinoitu laaja-alainen työskentely sen ratkaisemiseksi.

H. MARSHALL CHADWELL, apulaisjohtaja, tieteellinen vakoilu

– 61 –

Asiakirjan käännös päättyy.

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla flying saucer, lentävä lautanen.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvoston (NSC) tiedusteludirektiivi (NSCID) tunnistamattomista lentävistä esineistä

Linkki alkuperäiseen käännettyyn asiakirjaan: LINKKI. Asiakirjan käännös alkaa:

2.12.1952

MUISTION SAAJA: keskustiedustelupalvelun johtaja [DCI]

KAUTTA: tiedustelun apulaisjohtaja

AIHE: tunnistamattomat lentävät esineet

1. Elokuun 20. päivänä OSI:n ylläolevasta aiheesta pitämän tilanneselostuksen jälkeen DCI opasti valmistelemaan komitealle esitettäväksi NSCID:n, ilmoittaen tutkimustarpeesta ja ohjaten asianosaiset virastot tekemään yhteistyötä tuollaisissa tutkimuksissa. [Linkki Wikipedia: Office of Scientific Intelligence (OSI)] [NSCID = National Security Council Intelligence Directive = ”kansallisen turvallisuuden neuvoston tiedusteludirektiivi”]

2. Yritettäessä luonnostella sellaista ohjesääntöä ja edesauttavia henkilöstön tutkimuksia, DD/I:lle, virkaatekevälle AD/SI:lle ja AD/IC:lle kävi selväksi, että ongelma oli suurelta osin tutkimus- ja tuotekehitysongelma, ja DD/I päätti yrittää aloittaa toimintaa R&DB:n kautta. DI/USAF:n, R&DB:n puheenjohtajan, DD/I:n, virkaatekevän AD/SI:n ja AD/IC:n kesken pidettiin kokous, jossa päätettiin että R&DB:n puheenjohtaja tohtori Whitman tutkisi mahdollisuutta ryhtyä tutkimukseen ja tuotekehitystutkimukseen ilmavoimien virastojen kautta. [R&DB = Research and Development Board = ”tutkimus- ja tuotekehityslautakunta”]

3. R&DB:n puheenjohtaja antoi meille tiedoksi noin 6. päivänä marraskuuta, että ilmailuhenkilökunnalle tehdyssä kyselyssä ei paljastunut ”kohtuuttoman suurta huolta” tästä asiasta, mutta että se oli ohjattu ilmapuolustuskomennuksen huomioitavaksi.

4. Viimeaikaiset CIA:lle saapuneet raportit osoittivat, että jatkotoimet olivat suotavia ja toinen tietoisen A-2:n ja ATICin pitämä tilanneselostus pidettiin marraskuun 25. päivänä. Tapausraportit vakuuttavat meidät tällä hetkellä, että meneillään on jotain sellaista mikä vaatii välitöntä huomiota. AD/SI on keskustellut joidenkin näiden tapausten yksityiskohdista DDCI:n kanssa. Mittavan korkealla olevien ja suurilla nopeuksilla matkaavien selittämättömien esineiden havainnot Yhdysvaltojen merkittävien puolustuslaitosten lähiympäristössä ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voida lukea luonnollisten ilmiöiden tai tunnettujen ilmakulkuneuvojen aiheuttamiksi.

5. OSI etenee perustaen riittävän kokoisen ja pätevän konsultoivan ryhmän käymään tätä asiaa läpi ja vakuuttamaan yhteisön vastuulliset viranomaiset siitä, että tässä asiassa on aloitettava tekemään välittömästi tutkimusta ja tuotekehitystä. Tämä voidaan tehdä nopeasti CENISin alla.

Salaiseksi luokittelun poistanut 006087, päivämäärällä 24.1.1975

6. Liitteenä on luonnostelmamuistio NSC:lle ja yksinkertainen luonnostelma NSC-direktiivistä tekemään tästä asiasta etusijaprojektin kautta koko tiedusteluyhteisön ja puolustuksen tutkimus- ja kehitysyhteisön. [Linkki Wikipedia: United States National Security Council (NSC), Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvosto]

H. MARSHALL CHADWELL, apulaisjohtaja, tieteellinen vakoilu

Liitteet:

Luonnostelmamuistio NSC:lle, mukaanlukien direktiivin luonnos

– 54 –

Kuvateksti: Vuonna 1952 CIA:n johtajana toimineesta Walter B. Smithistä (ylhäällä keskellä) tuli myöhemmin Yhdysvaltain alivaltiosihteeri. (Wikipedia)

Muistio keskustiedustelupalvelun (CIA) johtajalle (DCI) tunnistamattomista lentävistä esineistä (10.12.1952)

Linkki käännettyyn asiakirjaan: LINKKI. Asiakirjan käännös alkaa:

10.12.1952, 000120

MUISTION SAAJA: keskustiedustelupalvelun johtaja

KAUTTA: apulaisjohtaja (tiedustelu)

AIHE: tunnistamattomat lentävät esineet

VIITE: johtajan anomus 10.12.1952

1. Seuraavassa on kooste nykyisestä tilanteesta koskien tunnistamattomista lentävistä esineistä tehtävää tutkimusta. Viimeaikaiset tapaukset sisältävät:

a. Kymmenen (10) tunnistamatonta lentävää esinettä (selittämättömiä luonnollisten ilmiöiden tai tunnettujen lentokoneiden pohjalta) Trentonin lähellä Utahissa heinäkuun 2. päivänä 1952.

b. Erittäin kirkas tunnistamaton valo Mainen rannikon yllä noin neljän tunnin ajan yöllä 10. – 11. lokakuuta korkeudella jonka laskettiin olevan kaksi tai kolme kertaa korkeammalla kuin mikään tunnettu laite pystyy ylläpitämään.

c. Oletettu kontakti Floridassa tämän kesän lopulla maaperällä olleeseen laitteeseen, joka jätti joitakin tällä hetkellä selittämättömiä jälkivaikutuksia.

d. Lukuisia muita havaintoja valoista tai esineistä, jotka eivät muistuta joko rakenteeltaan tai suorituskyvyltään mitään ilmakulkuneuvoa tai selitettävissä olevaa luonnollista ilmiötä.

2. IAC:n 4. joulukuuta tekemien toiminpiteiden edistämiseksi O/SI on työskennellyt yhdessä tohtori H. P. Robertsonin, konsultin (entinen WSEG-tutkimuksen johtaja), kanssa kohti astrofysiikan, ydinenergian, elektroniikan, jne. aihealueiden huipputiedemiesten ja insinöörien muodostaman paneelin perustamista tämän tilanteen läpikäymiseksi. [Linkki Wikipedia: International Astronautical Congress (IAC), ”kansainvälinen avaruustekniikan kongressi” [Linkki Wikipedia: Howard P. Robertson] [Linkki Wikipedia: Robertsonin paneeli] [Linkki Wikipedia: Weapons Systems Evaluation Group (WSEG), ”asejärjestelmien arviointiryhmä”)] DI/USAF ja ATIC ovat vakuuttaneet täyttä yhteistyötä, ja perjantaiksi on suunniteltu AD/SI tohtori Robertsonin ja SI:n herra Durantin vierailua ATICiin. Paneelin toivotaan organisoituvan seuraavan kahden tai kolmen viikon kuluessa ja ryhtyvän olennaiseen tieteelliseen katselmukseen tästä aiheesta.

H. MARSHALL CHADWELL, apulaisjohtaja, tieteellinen vakoilu

Jakelu: DD/I – 1, Opns/SI – 1, Prod/SI – 1, AD/SI – 2

OGI: RLC/mtw (10Dec52)

– 321 –

Asiakirjan käännös päättyy.

Kuvateksti: Robertsonin paneeli, mukana myös fyysikot Albert Einstein ja Robert Oppenheimer. [Linkki: Robert Oppenheimer, Albert Einstein: Suhteet taivaankappaleiden asukkaisiin (kesäkuu 1947)]

Lue aiheesta lisää tältä sivustolta:

Jaa artikkeli: