Kansanedustaja Henry McElroy Jr.: Eisenhowerin tapaaminen avaruusolentojen kanssa

Mahdollinen presidentti Eisenhowerin tapaaminen avaruusolentojen kanssa on puhuttanut Yhdysvalloissa. Tämä artikkeli antaa pieniä vastauksenmurusia. Linkki videoon, josta käännös on tehty: LINKKI. [Linkki Wikipedia: Dwight D. Eisenhower]

presidentti Eisenhower

Kuvateksti: Toteutuiko presidentti Eisenhowerin tapaaminen avaruusolentojen kanssa? Yhdysvalloissa on käyty aiheesta keskustelua. Entinen kansanedustaja Henry McElroy Jr. haluaa kertoa kansalle omat tietonsa. Kuvassa on presidentti Dwight D. Eisenhower.

Alkutekstit

Kuvattu Fort Monroessa Virginiassa 8.5.2010. Kunnianarvoisa Henry W. McElroy Jr., entinen New Hampshiren osavaltion lainsäätäjä. Lausunto julkaisemattomasta Eisenhowerin perehdytyksestä.

Kansanedustaja Henry McElroy Jr.

Henry W. McElroy Jr.: Terve! Puhun teille Fort Monroesta Virginiasta, joka tunnetaan myös porttina vapauteen. Olemme aivan virginialaisen Phoebusin pikkukaupungin vieressä. On mielenkiintoista, että he kutsuvat itseään portiksi uuteen maailmaan. Phoebus sijaitsee Virginiassa Hamptonin sisällä, jonka motto on: ensimmäisenä merestä, ensimmäisenä tähtiin. Nimeni on Henry McElroy Jr. Olen eläkkeellä oleva entinen osavaltion kansanedustaja New Hampshirestä. Kiitokset tarkkaavaisuudestasi tätä lyhyttä viestiä kohtaan, joka käsittelee maailman kanssakäymistä Maassa olevien ja muulta maailmankaikkeudesta peräisin olevien astronauttien kanssa.

Entisen kansanedustajan puheenaiheena oli presidentti Eisenhowerin tapaaminen avaruusolentojen kanssa.

Kuvateksti: Entinen kansanedustaja Henry McElroy Jr. – mies vastavalossa. Puheenaiheena presidentti Eisenhowerin tapaaminen avaruusolentojen kanssa.

Syy tiedonantoon

Henry W. McElroy Jr.: Syy tähän tiedonantooni on se, että toivon rohkaisevani kaikkia maailmankaikkeutta tutkivia parempiin tulevaisuudennäkymiin. Sen vuoksi ja sen seurauksena syntyy arvokkaampi ihmiskunnan työpanos, kaikkien uskojen, kaikkien rotujen ja kaikkien kansakuntien hyödyksi. Toinen syy täällä tänään olooni on se, että uskon kansakuntamme perustajaisien säätämään perusviisauteen, ja koska tiedämme erittäin edistyksellisen tietämyksen ja informaation voivan auttaa ihmisiä moninaisten ongelmien ratkaisemisessa – sekä nykyaikana että tulevaisuudessamme.

Kuvateksti: Henry McElroy Jr. jättää todistajalausuntonsa, koska haluaa rohkaista kaikkia maailmankaikkeutta tutkivia parempiin tulevaisuudennäkymiin.

Osavaltion liittovaltiosuhteiden ja veteraaniasioiden komitea

Henry W. McElroy Jr.: Kun olin mukana New Hampshiren osavaltion lainsäädäntöelimessä, palvelin osavaltion liittovaltiosuhteiden ja veteraaniasioiden komiteassa. Oli ilmeisen tärkeää, että minut tuohon kunnianarvoisaan virkaan valinneiden itsenäisten ihmistemme kansanedustajana minun oli ajantasaistettava itseni suuressa määrässä aihealueita, jotka koskivat kansamme asioita ja kansakuntaamme.

Ymmärsin asian niin, että jotkut noista meneillään olevista aiheista oli tutkittu ja luokiteltu liittovaltion asioiksi, osavaltion asioiksi, paikallisesti kehitettäviksi asioiksi ja turvallisuusasioiksi. Asiakirjat liittyivät moninaisiin aihepiireihin, joista jotkut ulottuivat kansakuntamme historiassa vuosikymmenten yli. Eräs noista toistuvista keskustelunaiheista on syy miksi puhun teille tänä iltana.

Entisen kansanedustajan puheenaiheena oli presidentti Eisenhowerin tapaaminen avaruusolentojen kanssa.

Kuvateksti: Mies vastavalossa, entinen kansanedustaja Henry McElroy Jr. sanoo haluavansa jättää kansakunnalle todistajalausunnon.

Todistajalausunto kansakunnalle

Henry W. McElroy Jr.: Haluaisin jättää kansakunnallemme henkilökohtaisen todistajalausuntoni eräästä toimistossa näkemästäni asiakirjasta, joka liittyy yhteen parhaillaan meneillään olevaan keskustelunaiheeseen. Näin asiakirjan palvellessani osavaltion liittovaltiosuhteiden ja veteraaniasioiden komiteassa.

Presidentti Eisenhowerille osoitettu perehdytysmuistio

Henry W. McElroy Jr.: Näkemäni asiakirja oli presidentti Eisenhowerille osoitettu virallinen perehdytysmuistio. Parhaiden muistikuvieni mukaan tuo perehdytys oli läpeensä täynnä toivoa, ja se informoi presidentti Eisenhoweria maapallon ulkopuolisten olentojen jatkuvasta läsnäolosta täällä Amerikan yhdysvalloissa. Perehdytys vaikutti viittaavan, että presidentin ja joidenkin näiden vierailijoiden välinen asianmukainen tapaaminen voitaisiin järjestää tarvittaessa.       

Perehdytyksen sävy antoi minun ymmärtää, että huoleen ei ollut syytä, koska nämä vierailijat eivät aiheuttaneet mitään vahinkoa, eikä heillä ollut minkäänlaisia aikomuksia aiheuttaa häiriöitä silloin tai tulevaisuudessa.

Kuvateksti: Entinen kansanedustaja Henry W. McElroy Jr. näki työssään presidentti Dwight D. Eisenhowerille osoitetun perehdytysmuistion, jonka sisällöstä hän haluaa jättää videoidun todistajalausuntonsa kansalaisille.

Maapallon ulkopuoliset astronautit

Henry W. McElroy Jr.: Vaikka en voi vahvistaa aikoja tai paikkoja, tai mitään Eisenhowerin ja näiden vierailijoiden välistä tapaamista tai tapaamisia, niin uskon henkilökohtaisesti hänen vuoden 1961 jäähyväispuheensa optimismin vuoksi, että Eisenhower todellakin oikeasti tapasi nämä avaruusolennot, maapallon ulkopuoliset astronautit.   

Kohti valistumista

Henry W. McElroy Jr.: Toivon henkilökohtaisen todistajalausuntoni edistävän kansakuntaa sen pyrkimyksissä kohti jatkuvaa valistumista. Arvostan, että saan seurata niiden jalanjälkiä, jotka ovat astuneet esiin henkilökohtaisten todistajalausuntojensa kanssa – niiden, jotka ansaitsevat Yhdysvaltojen kansalaisten ihailun selontekojensa julkisesta jakamisesta pyrkiessään nostamaan olemassaolon tietämystämme korkeammalle ymmärryksen tasolle.

Tuollaisia ihmisiä ovat:

  • Entiset astronautit John Glenn, Edgar Mitchell, Gordon Cooper ja Buzz Aldrin
  • Entiset presidentit Ronald Reagan ja Jimmy Carter
  • Yhdysvaltojen merijalkaväen lentokapteeni Bill Uhouse
  • Yhdysvaltain ilmavoimien everstiluutnantti John Williams
  • Yhdysvaltain maavoimien eversti Philip Corso Sr.
  • Yhdysvaltain merivoimien komentaja Graham Bethune
  • Yhdysvaltain energiaministeriön David Hamilton, NASAn Donna Hare ja kansallisen turvallisuusviraston (NSA) James Kopf

Kuvateksti: Thank you tarkoittaa suomeksi kiitos.

Kiitokset arkistonsa avanneille valtioille

Henry W. McElroy Jr.: Haluaisin myös kiittää seuraavia valtioita, koska myös ne ovat avanneet arkistonsa maansa kansalaisille antaen heille pääsyn käsiksi informaatioon, joka on niin kovin tärkeää ihmiskunnan kehityksen kannalta: Ranska, Brasilia, Iso-Britannia, Venäjä, Italia, Tanska, Ruotsi, Norja, Uusi-Seelanti, pohjoinen naapurimme Kanada, Uruguai ja Australia. [Iso-Britannian ufoarkistot

Jaa tietoa, levitä tätä videota

Henry W. McElroy Jr.: Kiitän teitä kun annatte minulle mahdollisuuden tehdä oman pienen osani tuota samaa; teette sen jakamalla teille tänään antamani informaation. Erittäin suuret kiitokset. Haluaisin kiittää myös viestintäavustajiamme, jotka auttoivat meitä tänään tämän toteuttamisessa. Haluan antaa myös luvan tämän videon levittämiseen kaikille niille, jotka haluavat käyttää tätä opetustarkoituksiin. Kiitos.

Lopputekstit

Kansa haluaa presidentti Eisenhowerin mielestä rauhaa.

Kuvateksti: Kansa haluaa presidenti Eisenhowerin mielestä rauhaa.

”Haluan uskoa, että kansa tekee pitkällä aikavälillä enemmän rauhaa edistääkseen kuin viranomaisemme. Uskon itse asiassa ihmisten haluavan rauhaa niin paljon, että jonakin päivänä viranomaisten tulee olemaan parempi pysytellä pois tieltä ja antaa se heille.”

– Dwight D. Eisenhower, Amerikan yhdysvaltojen 34:s presidentti

Sininen vaakapalkki sivulla, jonka aiheena on presidentti Eisenhowerin tapaaminen avaruusolentojen kanssa.

Jaa artikkeli: