Lentävät lautaset, majuri Donald E. Keyhoen kirje presidentti Harry S. Trumanille (3.2.1959)

Linkki käännettyyn kirjeeseen: LINKKI. Kirje liitteineen on presidentti Harry S. Trumanin arkistosta. [Linkki Wikipedia: National Investigations Committee on Aerial Phenomena (NICAP), ”kansallinen ilmailmiöiden tutkimuskomitea”] [Linkki Wikipedia: Donald E. Keyhoe] [Linkki Wikipedia: Harry S. Truman]

Majuri Donald E. Keyhoen kirje presidentti Harry S. Trumanille:

KANSALLINEN ILMAILMIÖIDEN TUTKIMUSKOMITEA [NICAP]

WASHINGTON 6, D.C.

3:s helmikuuta 1959

HALLINTOKANSLIAT: 1536 CONNECTICUT AVE., N.W.

PUHELIN: POHJOINEN 7-9434

SÄHKEOSOITE: SKYLIGHT

MAJURI DONALD E. KEYHOE, USMC JOHTAJA (ELÄKKEELLÄ) [Linkki Wikipedia: Yhdysvaltain merijalkaväki, United States Marine Corps (USMC)]

Tunnistamattomat lentävät esineet [UFO]

Kunnianarvoisa Harry S. Truman, Independence, Missouri [Linkki Wikipedia: Independence (Missouri]]

Kuvateksti: Merijalkaväen majuri Donald E. Keyhoen lähettämän kirjeen vastaanottaja presidentti Harry S. Truman kuvattuna kotonaan.

Parahin herra Truman:

Kirjoitan teille useiden hallintoneuvostomme jäsenten ehdotuksesta aiheesta tunnistamattomat lentävät esineet.

Olemme saaneet Kansas Cityn herra Arthur H. Campbellin kautta sellaista informaatiota, että te olette osoittaneet mielenkiintoa tätä aihetta ja kansallisen ilmailmiöiden tutkimuskomiteamme tekemää työtä kohtaan.

CIA:n entinen johtaja Roscoe H. Hillenkoetter ja muita NICAP-jäseniä

Tiedän, että olette henkilökohtaisesti perehtynyt aiheeseen vara-amiraali R. H. Hillenkoetterin kanssa, USN (eläkkeellä), joka oli aiemmin keskustiedustelupalvelun [CIA] johtaja. [Linkki Wikipedia: Roscoe H. Hillenkoetter] [Linkki Wikipedia: Yhdysvaltain laivasto, United States Navy (USN)] Amiraali Hillenkoetter on yksi komiteamme jäsenistä. Muita ovat kontra-amiraali Herbert B. Knowles, USN (eläkkeellä); eversti R. B. Emerson, USAR; majuri Dewey Fournet, USAFR, joka oli aiemmin Pentagonin tarkkailija ilmavoimien ”lentävä lautanen” -projektille; herra J. B. Hartranft, lentokoneiden omistajien ja lentäjien yhdistyksen puheenjohtaja; tohtori Marcus Bach Iowan osavaltionyliopistosta; ja muita arvostettuja amerikkalaisia eri toimialoilta.

Kuvateksti: NICAP on lyhenne sanoista National Investigations Committee on Aerial Phenomena.

NICAPin jäsenistöön kuuluu henkilöitä kaikista 49:stä osavaltiosta; jäseniimme kuuluu kongressiedustajia, valtion virkamiehiä, kaikkien aselajien jäseniä, lentokenttien lennonjohtotornien toimijoita, ohjusten jäljittäjiä, tieteilijöitä ja insinöörejä, ja miehiä ja naisia lähes kaikista arvostetuista ammattikunnista ja elinkeinoaloilta.

Virallinen tyrmäyspolitiikka

Toisin kuin ufotutkimukseen tunkeutuneet usein henkilökohtaista hyötyä ja ihannointia tavoittelevat niin sanotut hörhöt, NICAP on vakavasti otettava vahvistetun todistusaineiston todellista arviointia tekevä organisaatio. Yksi päämääristämme on petosten paljastaminen, toinen on lehdistön ja kansan vakuuttaminen siitä, että tämä on vakava ongelma, huolimatta siitä pilkasta jolla tätä usein käsitellään. Pilkkaaminen johtuu osittain virallisesta tyrmäyspolitiikasta, jota käytetään nykyään hämärtämään ilmavoimien ja muiden asianosaisten virastojen tekemää intensiivistä tutkimusta.

Kuvateksti: Kuvahaun tulos hakusanalla sensuuri. [Linkki Wikipedia: Sensuuri]

Virallinen sensuuri

Arvostaisimme suuresti tästä aiheesta saamaamme mielipidettänne, erityisesti koskien virallista sensuuria, ja tietysti mitä tahansa apua mitä voisitte meille antaa esittäessämme tosiasiat kansalle.

En tarkoittanut ehdottaa, että teidän pitäisi ilmaista mitään mielipidettä tai päätelmää ufotodellisuudesta. Olisimme tietysti iloisia saadassamme minkä tahansa lausunnon jonka voisitte tästä näkökohdasta antaa.

Mutta arvostaisimme erityisesti ideoitanne virallisesta menettelytavasta pitää kansa tosiasioista pimennossa. Tiedämme, että miljoonat amerikkalaiset kunnioittaisivat näkemyksiänne.

Ohjesääntö 200-2 ja JANAP 146

Sensuuri perustuu ilmavoimien ohjesääntöön 200-2, joka kieltää kaikkea ilmavoimien henkilöstöä julkistamasta tai keskustelemasta ufoinformaatiosta ja rajaa tällaisen ilmavoimien päämajalle. Ilmavoimien päämaja puolestaan kieltäytyy julkaisemasta mitään yksityiskohtaisia raportteja, antaen ainoastaan yleisluontoisia lausuntoja, ja vapauttaa tilastotietoja, joiden komiteamme on saanut selville olevan täysin perusteettomia. Puolustushaarakomentajien neuvoston asiakirja JANAP 146 vetoaa virallisia viestintäkanavia pitkin tehtyjä uforaportteja koskeviin vakoilulakeihin. [Linkki Wikipedia: Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvosto] Rannikkovartioston komendantti on informoinut meitä, että JANAP 146 sitoo myös rannikkovartiostoa. Samoin siviili-ilmailuhallintoa. Ilmavoimien lentäjät, lentoyhtiöiden lentäjät, siviili-ilmailun (CAA) lennonjohtotornin toimijat ja tutkaoperaattorit ovat informoineet minua henkilökohtaisesti, että heitä on varoitettu puhumasta tästä aiheesta julkisesti. [Lisätieto: Ilmavoimien ohjesääntö nro. 200-2 (AFR 200-2) on julkaistu suomeksi kirjassa Päivä Roswellin jälkeen]

Kuvateksti: McDonnell F-101 Voodoo hävittäjäpommittaja lensi ensilentonsa 29.9.1954.

Ilmavoimien virallinen harhaanjohtava suhtautuminen

Ilmavoimien virallisen suhtautumisen (jonka uskon olevan korkeammalta tasolta saneltu) nettovaikutus on se, että se kannustaa lehdistöämme ja ohjelmatoiminnan harjoittajiamme pilkkaamiseen, koska viralliset lausunnot johtavat heitä harhaanjohtavasti uskomaan kaikkien uforaporttien olevan roskaa.

Kirjeen liitteet

Todistaakseni niiden olevan vakavastiotettavia, liitän oheen paperiarkin yhdestä julkaisustamme osittaisine todistajalistoineen, joka kattaa monia koulutettuja havainnoijia. Liitän myös sinisen paperiarkin, jossa on lainauksia havaitsijoilta ja muilta jotka ovat lujasti vakuuttuneita ufojen olemassaolosta.

Kuvateksti: Capitol Hill on Yhdysvaltain hallinnon keskus, jossa sijaitsee kongressin, senaatin ja edustajainhuoneen rakennukset sekä korkeimman oikeuden rakennus.

Avoimet kuulemiset Capitol Hillillä

Väitteitämme ufotodellisuudesta ja virallisesta sensuurista tukee suuri määrä todistusaineistoa, jolla en kuormita teitä nyt. Mutta toivottaisin suuresti tervetulleeksi mahdollisuuden esittää mitä tahansa haluamaanne lisäinformaatiota, ja vastaisin mihin tahansa ufoja ja NICAPin päämääriä koskeviin kysymyksiin. Kuten amiraali Hillenkoetter minulle jokin aika sitten kertoi, ainoa keino salailun lopettamiseen on avointen kuulemisten pitäminen Capitol Hillillä. [Linkki Wikipedia: Capitol Hill] Komitean nimissä toimien, olen tarjonnut senaattori Lyndon Johnsonille ufotodellisuuden ja virallisen sensuurin todistavaa informaatiota. [Linkki Wikipedia: Lyndon B. Johnson] Ymmärrän, että muidenkin komiteoiden puheenjohtajat harkitsevat kuulemisia, istunnossa tuonnempana.

Arvostaisimme suuresti tuollaisten valiokuntien tai yksittäisten kongressiedustajien tai senaattoreiden lähestymiseen liittyviä neuvojanne, jotta voimme esittää rehellisen kuvauksen, ei ainoastaan kongressille, vaan myös Amerikan kansalle.

Kuvateksti: Mainitusta kongressiedustaja Lyndon B. Johnsonista tuli presidentti John F. Kennedyn salamurhan jälkeen Yhdysvaltain presidentti 22.11.1963.

Lentäviä lautasia ulkoavaruudesta

Ymmärrän, että olette äärimmäisen kiireinen, mutta jos voisitte vaivautua vilkaisemaan jotakin virallista informaatiota, jota sisältyy kirjaani ”Flying Saucers from Outer Space” (Lentäviä lautasia ulkoavaruudesta) ja myöhempään kirjaani ”Flying Saucer Conspiracy” (Lentävä lautanen -salaliitto). Lähettäisin teille mielelläni kopiot, joihin on merkitty virallinen materiaali.

Jään odottamaan vilpittömin kiitoksin kun harkitsette asiaa koskea kysymyksiä.

Kunnioittavin terveisin:

DONALD E. KEYHOE, majuri USMC (eläkkeellä), NICAPin johtaja

DEK: k

Yhdysvaltain merijalkaväen majurin tutkimuskohteena olivat lentävät lautaset.

Kuvateksti: Presidentti Trumanille kirjeen lähettänyt eläkkeellä oleva Yhdysvaltain merijalkaväen (USMC) majuri Donald E. Keyhoe kuvattuna 8.3.1958.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-4.jpg

Vuonna 1959 keskustelunaiheena olivat lentävät lautaset.

Kuvateksti: Grand Prix -kisa (Sebring, Florida, Yhdysvallat) kirjeen lähetysvuonna 1959.

Majuri Donald E. Keyhoen kirjeen liite: Ihmiset jotka näkevät ”lentäviä lautasia” (UFO Investigator -lehti, tammikuu 1958)

Kuten toisaalla tässä lehden numerossa on puitu, niin tunnettu baltimorelainen tähtitieteilijä James C. Bartlett on paljastanut rohkeasti dramaattisen ufohavaintosarjansa.

Epäilemättä monet pilkkaa pelänneet ja hiljaa pysyneet ufotodistajat rohkaistuvat tohtori Bartlettin mielipiteestä ja paljastavat nyt salattuja havaintojaan.

NICAP on jo havainnut muutoksen yleisessä asenteessa. Sadat sen jäsenistä ovat suostuneet nimiensä julkiseen luettelointiin. Näihin kuuluu tasaisesti kasvava määrä sellaisia, jotka ovat pysyneet tähän saakka hiljaa tunnistamattomien lentävien esineiden havainnoista.

On yhä joitakin joista tuntuu, että tällainen julkisuus saattaa vaikuttaa vakavasti heidän liiketoimintaansa tai yksityiselämäänsä. Valitettavasti heidän pelkonsa ei ole täysin perusteetonta. Mutta naurunalaiseksi tekeminen vähentyy, pääasiassa johtuen lukuisista arvostetuista kansalaisista, jotka ovat tulleet esiin ja lisänneet selontekonsa ufotodistusaineiston joukkoon.

Me luettelemme joidenkin ”seisomaan nousseiden ja lasketuiksi tulleiden” ufotodistajien nimet siinä uskossa, että tämä saattaa rohkaista muita jotka ovat epävarmoja tällaisen askeleen ottamisessa. Tämä on vain pieni prosenttiosuus julkisesti ufoista raportoineista. Kaikkien nimien luettelemiseen menisi monta sivua, ellei koko UFO Investigator -lehden numero.

Ehdotamme myös, että tätä luetteloa käytettäisiin esiteltäessä ufotodistusaineistoa aihepiirin pariin vasta tuleville. Tämä on tehokas vastaus henkilöille, jotka väittävät kaikkien lentävistä lautasista raportoivien olevan huijareita, julkisuuden tavoittelijoita tai hulluja.

NICAP-komitean luettelon aiheena olivat lentävät lautaset.

Kuvateksti: NICAP oli luetteloinut 1950-luvulla ufon nähneitä ihmisiä. Ohessa Donald Keyhoen presidentille kirjeen liitteenä toimittama luettelo.

 • Lentokapteeni Jack Adams, Chicago and Southern Airlines -lentoyhtiö
 • Lentokapteeni Richard Adickes, TWA:n lentäjä (Trans World Airways -lentoyhtiö)
 • Lentokapteeni Jack Adriance, PAA:n lentäjä (Pan American World Airways -lentoyhtiö)
 • George Allen, BOAC:n navigoija (British Overseas Aircraft Corporation), [lentokoneyhtiö]
 • Luutnantti E. J. Ambrose, Yhdysvaltain merijalkaväki
 • G. W. Anderson, lentovirkailija, Chicago and Southern Airlines -lentoyhtiö
 • Lentokapteeni E. J. Arnold, EAL:n lentäjä (Eastern Airlines -lentoyhtiö)
 • Kenneth Arnold, yksityislentäjä ja liikemies, joka keksi ilmauksen ”lentävä lautanen” [Linkki Wikipedia: Kenneth Arnold]
 • James F. Bachmeier, entinen merivoimien lentäjä, Mid Continent Airlines -lentoyhtiön lentäjä
 • Lentokapteeni John Baldwin, Conner Airlines -lentoyhtiön lentäjä
 • Lentokapteeni Douglas Barker, australialainen lentäjä
 • Harry Barnes, CAA:n lennonjohtaja (Civil Aeronautics Administration), [siviili-ilmailuhallinto]
 • William Blackwell, kemikaaliyhtiön työntekijä
 • Eversti Donald J. Blakeslee, hävittäjälennoston komentava upseeri, Yhdysvaltain ilmavoimat
 • Louis P. Bluver, GOC:n pääobservaattori (Ground Observer Corps), [maaperältä tarkkailevat joukot]
 • Dudley Bolger, yksityislentäjä
 • Dean Bourland, Boeing Aircraft -yhtiön insinööri
 • Lee Boyd, perämies, BOAC
 • Luutnantti David C. Brigham, Yhdysvaltain ilmavoimat
 • Lentokapteeni Kenneth G. Brosdal, PAA:n lentäjä
 • Lentokapteeni W. M. Bruen, National Airlines -lentoyhtiön lentäjä
 • Lentokapteeni William Cali Jr., EAL:n lentäjä
 • Lentokapteeni Paul Carpenter, AA:n lentäjä (American Airlines -lentoyhtiö)
 • Lentokapteeni Richard Case, AA:n lentäjä
 • Lentokapteeni Francois Cavasse, Air France -lentoyhtiön lentäjä
 • Lentokapteeni Dario Celis, venezuelalainen lentoyhtiön lentäjä
 • Lentokapteeni Clarence S. Chiles, EAL:n lentäjä
 • Lentokapteeni Olf Christiensson, ruotsalainen lentäjä
 • Michael Clement, Air France -lentoyhtiön perämies
 • Pierre Closterman, ranskalainen ilmaässä [Linkki Wikipedia: Pierre Closterman]
 • Howard Cocklin, CAA:n lennonjohtotornin toimija
 • Luutnantti H. G. Combs, Yhdysvaltain ilmavoimat
 • James Copeland, CAA:n tutkaoperaattori
 • B. J. Cores, venezuelalaisen lentoyhtiön lentovirkailija
 • Robert Corshaw, apulaissheriffi, Venturan piirikunta, Kalifornia
 • George Dittmarin rouva, lukion opettaja
 • G. P. Drury, siviili-ilmailun alueellinen apulaisjohtaja, Uusi-Guinea
 • W. Dryland, Uusi-Seelanti, kauppias
 • Joseph Eaton, lentokentän toimija
 • Lentokapteeni Giovanni Ercola, brasilialainen lentoyhtiön lentäjä
 • D. L. Falwasser ja F. Ferrier, maatalouslentäjät, Uusi-Seelanti
 • Charles Fisher, siviili-insinööri
 • E. J. Fitzgerald, metallitavarayhtiön varapääjohtaja, Chicago
 • G. Duncan Fletcher, Kenian tähtitieteellisen yhdistyksen varapääjohtaja
 • Lentokapteeni Peter Fletcher, BOAC:n lentäjä
 • Donald Freestone, PAA:n päämekaanikko
 • Frank Gerosi. GOC:n observaattori
 • Florian Giabowski, poliisikontaapeli, Ontario, Kanada
 • Daniel Godfrey, BOAC:n lentoinsinööri
 • Luutnantti George F. Gorman, Air National Guard -lentäjä, Pohjois-Dakota
 • Jack A. Green, entinen AF-hävittäjälentäjä, koelentoanalyytikko, Northrop Aviation -yhtiö
 • J. C. Gregory, Winnebogon piirikunnan CD-valtuuston sihteeri, Illinois
 • M. Greze, entinen hävittäjälentäjä
 • Lentokapteeni Victor Hancock, Tennesseen kaasutoimitusyhtiön lentäjä
 • Reg Harrington, Cortland, New York, liikemies
 • D. Hawke, entinen WW2-lentäjä, Uusi-Seelanti
 • Lentokapteeni Walter W. Hawkins, TWA:n lentäjä
 • Luutnantti Donald J. Hemer, USAF [Yhdysvaltain ilmavoimat], F-86-lentäjä
 • Tohtori Seymour Hess, Floridan osavaltionyliopiston tähtitieteilijä, ALPOn puheenjohtaja ja ”Strolling Astronomer”-toimittaja [Linkki Wikipedia: Seymour Hess]
 • Gloria Hinshaw, TWA:n DC-3 lentoemäntä
 • Lentokapteeni Don Holland, Yhdysvaltain merijalkaväen hävittäjälentolaivueen komentaja
 • A. Hollander, Israelin kansallisen ilmailuyhtiön viranomainen
 • Lentokapteeni James Howard, Kuninkaallisten ilmavoimien [UK] veteraani, BOAC:n lentäjä
 • Tohtori Craig Hunter, lääkeyhtiön johtaja
 • C. H. Jenkins, insinööri, Boeing Aircraft -lentokoneyhtiö
 • L. D. Jensen, lennonjohtaja, Fargo
 • T. S. Johnson, RAF-lentäjä
 • Yliluutnantti Roy L. Jones, B-29 lentäjä
 • A. Kabli, fyysikko, Israel
 • Tohtori J. J. Kalizkewski, entinen pääinsinööri, General Mills, laivaston kosminen säde -projekti
 • Lentokapteeni Charles J. Kratovil, TWA:n lentäjä
 • Tohtori Lincoln LaPaz, New Mexicon meteoriitti-instituutin johtaja [Linkki Wikipedia: Lincoln LaPaz]
 • William Lear Jr., Lear-yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, vuoden Collier Trophy-palkinnon voittaja [Linkki Wikipedia: William Powell Lear]
 • R. L. Lemon, BOAC:n lentovirkailija
 • CPO Charles Lewis, Yhdysvaltain laivasto
 • Clare Boothe Luce, entinen Italian suurlähettiläs [Linkki Wikipedia: Clare Boothe Luce]
 • Ewart McDiarmid, RNZAF, WW2-lentäjä ja liikemies
 • Dick McKendry, sheriffin apulainen, Venturan piirikunta, Kalifornia
 • Lentokapteeni Robert B. McLaughlin, Yhdysvaltain laivasto
 • Lentokapteeni Robert Manning TWA:n DC-3 lentäjä
 • Nicholas Marianna, liikemies ja palloilukerhon johtaja
 • Don Martin, kemianteollisuuden yhtiön ylitarkastaja
 • Everstiluutnantti Lee Merkel, lentäjäkomentaja, Kentuckyn kansalliskaarti
 • Eversti Frank Milani, CD-johtaja, Baltimore
 • Guy Miller, lentäjä, Tennesseen kaasunsiirtoyhtiö
 • S. N. Miller, korukaupan johtaja, St. Paul, Minnesota
 • R. Moon, maanviljelijä, Uusi-Seelanti
 • Marty Morrow, United Airlines -lentoyhtiön lentoemäntä
 • Robert Mueller, PAA:n lentoinsinööri
 • Lentokapteeni, Ned Muller, PAA:n lentäjä
 • John Murphy, sheriffin apulainen, Venturan piirikunta, Kalifornia
 • Peter J. Naughton, sheriffi, Poit Townsend, Washington
 • CWO Delbert C. Newhouse, Yhdysvaltain laivaston valokuvaaja
 • Jerry Noosinow, PAA:n lentoinsinööri
 • Robert O´Connor, GOC:n observaattori
 • Tord Olsson, ruotsalainen valokuvaaja
 • Luutnantti William L. Patterson, Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjälentäjä
 • D. W. Paul, liikemies, Uusi-Seelanti
 • Saul Pett, Associated Press -uutistoimiston kirjoittaja
 • Lentokapteeni Casey S. Pierman, Capital Airlines -lentoyhtiö
 • Lentokapteeni W. T. Rainbow, lentäjä, Uusi-Seelanti
 • Allen R. Roberts, GOC:n observaattori
 • Jim Roddy, GOC ja uutistoimittaja
 • Luutnantti Harry L. Roe, Ohion kansallinen ilmavalvonta
 • Lentoluutnanti J. R. Salandin, Kuninkaallisten ilmavoimien [UK] hävittäjälentäjä
 • Lentokapteeni Francis Saloranzino, Ecuadorin ilmavoimien lentäjä
 • Majuri Charles Scanborough, Yhdysvaltain merijalkaväen reservin suihkulentokonekomentaja
 • Douglas Scott, BOAC:n radiovirkailija
 • Don Sheehan, PAA:n lentoinsinööri
 • Lentokapteeni D. Shrum, PAA:n lentäjä
 • Lentokapteeni E. J. Smith, United Airlines -lentoyhtiön lentäjä
 • Majuri James B. Smith, Yhdysvaltain ilmavoimien F-86-lentäjä
 • Richard Smith, PAA:n lentotyöntekijä
 • C. H. Smythe, RAF-lentäjä [Britannian ilmavoimat]
 • Lentokapteeni Willis Sperry, American Airlines -lentoyhtiön lentäjä
 • Lentokapteeni Charles Stanton, USMCR [Yhdysvaltain merijalkaväen reservi]
 • Lentokapteeni Ralph Stevens, United Airlines -lentoyhtiön lentäjä
 • William Stewart, BOAC:n lentoinsinööri
 • Yliluutnantti D. C. Swimley, USAF [Yhdysvaltain ilmavoimat]
 • Dion W. Taylor, PAA:n perämies
 • Tohtori Clyde W. Tombaugh, tähtitieteilijä ja planeetta Pluton löytäjä [Linkki Wikipedia: Clyde Tombaugh]
 • S. G. Trounce, perämies, Uusi-Seelannin kansallinen lentoyhtiö
 • A. R. Tuckett, lentoliikennevirkailija ja lentäjä, Uusi-Seelanti
 • Majuri E. J. van Nierlerk, tutkakouluttaja, Afrikan ilmavoimat
 • Lentokapteeni Matthew A. Van Winkler, PAA:n lentäjä
 • M. Veillot, lennonjohtotornin operaattori, Le Bourget, Ranska
 • Ross Vermillion, entinen B-29-lentäjä
 • Lentokapteeni Lawrence W. Vintley, Mid-Continent Airlines -lentoyhtiön lentäjä
 • Adolph Wagner, CD-koordinaattorin apulainen, Baltimore, Maryland
 • Rodney Warrick, lukion rehtori, Marysville, Ohio
 • John Washuta, PAA:n lentoinsinööri
 • Wells Alan Webb, kemisti, kirjailija ja fyysikko
 • Daphne Webster, BOAC:n lentoemäntä
 • Majuri E. C. White, Yhdysvaltain merijalkaväki, reservilentäjä
 • John B. Whitfed, EAL:n lentovirkailija
 • W. P. Whitworth, RAF-lennoston komentaja [Britannian ilmavoimat]
 • Tohtori H. Percy Wilkins, kuuluisa brittiläinen tähtitieteilijä, maailmankuulu kuuekspertti, kansainvälisen kuuyhdistyksen puheenjohtaja [Linkki Wikipedia: Hugh Percy Wilkins]
 • John Williams, CAA:n lennonjohtotornin toimija
 • Luutnantti R. R. Wilson, Yhdysvaltain ilmavoimat, F-89-lentäjä
 • Lentokapteeni Robert Wyland, PAA:n lentäjä
 • Joseph Zacko, CAA:n tutkaoperaattori
 • John Zimmerman, geologi
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-4.jpg

Majuri Donald E. Keyhoen kirjeen liite (sininen paperiarkki): Julkaistuja lausuntoja tunnistamattomista lentävistä esineistä

KANSALLINEN ILMAILMIÖIDEN TUTKIMUSKOMITEA [NICAP]

Voittoa tavoittelematon organisaatio

Julkaistuja lausuntoja tunnistamattomista lentävistä esineistä

Senaattori Barry Goldwater, ilmavoimien reservissä oleva hävittäjää lentänyt eversti: ”Lentävät lautaset, tunnistamattomat lentävät esineet – tai mitä tahansa nimitystä niistä käytät, ovat todellisia.” [Linkki Wikipedia: Barry Goldwater]

Senaattori Barry Goldwater sanoi, että lentävät lautaset ovat todellisia.

Kuvateksti: Yhdysvaltalainen senaattori Barry Goldwater (1909 – 1998) oli sitä mieltä, että lentävät lautaset ovat todellisia.

Willian Lear, Collierin ilmailupalkinnon saaja, Lear-yhtiön (lentokone ja elektroniikkatarvikkeet) hallintoneuvoston puheenjohtaja, joka on nähnyt ufon: ”Uskon lentävien lautasten tulevan ulkoavaruudesta, lentäjät ovat älyllisesti korkeampia olentoja.” [Linkki Wikipedia: William Powell Lear] [Linkki Wikipedia: Collier Trophy]

Kontra-amiraali D. S. Fahrney (eläkkeellä), entinen [Yhdysvaltain] laivaston ohjuspäällikkö: ”Luotettavat raportit osoittavat, että ilmakehäämme tulee esineitä erittäin suurella nopeudella. Se tapa jolla ne muuttavat paikkaa, viittaisi niiden liikkeen olevan ohjattua.

Clare Boothe Luce, entinen Italian suurlähettiläs, joka näki Roomassa ufon monien muiden kanssa: ”Näin esineen, en tiedä mikä se oli.” [Linkki Wikipedia: Clare Boothe Luce]

Lentokapteeni W. B. Nash, Pan American Airways -lentoyhtiö, joka näki yhdessä perämiehensä kanssa kahdeksan valtavan kiekon liikehtivän matkustajalentokoneensa alapuolella: ”Uskon, että ne olivat ohjattuja koneita ulkoavaruudesta.

Majuri L. F. Baker, USAF [Yhdysvaltain ilmavoimat], joka näki yhdessä toisten ilmavoimien todistajien kanssa ufoja: ”Ne olivat pyöreitä, kiiltäviä kuin alumiini. Ne muuttivat kulkusuuntaa silmänräpäyksessä.

Lentokapteeni Jas Howard, brittiläinen transatlanttinen lentäjä, joka näki yhdessä miehistön ja kahdentoista matkustajan kanssa valtavan kokoisen ufon ja kuusi pienempää: ”Sen on täytynyt olla avaruusalus.

Hermann Oberth, kuuluisa rakettien ja avaruusmatkustuksen auktoriteetti: ”Uskon lentävien lautasten tulevan toisista maailmoista.” [Linkki Wikipedia: Hermann Oberth]

Fyysikko Oberth uskoi, että lentävät lautaset tulevat toisista maailmoista.

Kuvateksti: Fyysikko, rakettitekniikan ja astronautiikan edelläkävijä Hermann Oberth (1894 – 1989) uskoi lentävien lautasten tulevan toisista maailmoista.

Lentokapteeni Robert Adickles, TWA-lentoyhtiön lentäjä, joka näki miehistön ja seitsemän matkustajan kanssa hehkuvan ufon ohittavan matkustajalentokoneensa: ”Ennen sitä en ollut vakuuttunut. Nyt tiedän niitä (lentäviä lautasia) olevan olemassa.

Tohtori Clyde W. Tombaugh, planeetta Plutom löytäjä, asevoimien johtaja luonnollisten satelliittien etsimisessä, joka näki ufoja: ”Nuo kapineet, jotka vaikuttavat olevan ohjauksessa, ovat toisenlaisia kuin mikään muu havaitsemani ilmiö. Galaksimme toisilla tähdillä saattaa olla satojatuhansia asutettavissa olevia maailmoja. Noiden maailmojen rodut ovat saattaneet pystyä hyödyntämään ne valtavat tehomäärät, jotka tarvitaan ylittämään tähtienvälinen avaruus.

Clyde ei käyttänyt nimitystä lentävät lautaset.

Kuvateksti: Ennen planeetaksi luokitellun Pluton löytänyt yhdysvaltalainen tähtitieteilijä Clyde Tombaugh arveli, että toisten maailmojen rodut saattavat pystyä ylittämään tähtienvälisen avaruuden.

Lentoluutnantti J. R. Salandin, RAF, jonka suihkuhävittäjä lähes törmäsi kiekonmuotoiseen tykkitornimaiseen esineeseen: ”Se näytti metalliselta. Se liikkui suunnattomalla nopeudella.” [Linkki Wikipedia: Yhdistyneen kuningaskunnan ilmavoimat (RAF)]

Tohtori J. C. Bartlett Jr., nimekäs baltimorelainen tähtitieteilijä, joka on nähnyt sekä kiekonmuotoisia että raketinmuotoisia ufoja: ”Ei ole mahdotonta, että ne tulevat toiselta planeetalta.

Komentaja R. W. Percy, USNR [Yhdysvaltain laivaston reservi], (eläkkeellä), FCC:n elektroniikkainsinööri: ”Uskon henkilökohtaisesti, että ufot ovat avaruusaluksia toisilta kehittyneemmiltä planeetoilta.

Tohtori Carl G. Jung, nimekäs psykologi, kirjoitelmassaan NICAPin johtaja Donald E. Keyhoelle: ”Olen NICAPin tilaaja. Olen kiitollinen kaikista rohkeista asioista, joita olet tehnyt havainnollistaessasi ohdakkeista ufotodellisuuden ongelmaa. Minun hallussani ei ole riittävästi todistusaineistoa, joka mahdollistaisi varmojen johtopäätösten vetämisen. Saatavilla oleva todistusaineisto on kuitenkin riittävän vakuuttavaa herättämään alituisen ja palavan kiinnostuksen. Jos on totta, että AAF (Amerikan ilmavoimat) panttaa paljastavia tosiasioita, niin voi ainoastaan sanoa, että tämä on mitä ei-psykologisin ja typerin politiikka jonka voi keksiä… Kansalle pitäisi kertoa totuus.” [Linkki Wikipedia: C. G. Jung]

Jung ei käyttänyt nimitystä lentävät lauset, mutta sanoi että kansalaisille on kerrottava totuus.

Kuvateksti: Psykiatri Carl Gustav Jung (1875 – 1961) oli sitä mieltä, että kansalle pitäisi kertoa totuus.

Eversti Frank Milani, Baltimoren väestönsuojelun johtaja, joka on nähnyt ufoja: ”On laskelmoitu riski olettaa, etteivät niin sanotut lautaset muodosta uhkaa sodankäynnille ja kansalaisten turvallisuudelle. Meidän annetaan uskoa, että ne eivät ole vihamielisiä, mutta informaatio ufoista on luokiteltu salaiseksi.

Lentokapteeni Richard Case, American Airlines -lentoyhtiö, joka näki yhdessä muiden lentäjien ja tuhansien kansalaisten kanssa suuren ufon Indianapoliksen yllä: ”Se oli ohjattu alus, joka meni kolme kertaa suuremmalla nopeudella kuin me.

Albert M. Chop, entinen ufoinformaatiota käsitellyt ilmavoimien viranomainen: ”Yksi asia on täysin varma. Ulkoavaruudesta peräisin olevat olennot katselevat meitä.” [Linkki Wikipedia; Albert M. Chop]

Kansanedustaja William H. Ayres, Ohio: ”Kongressi tekee ufo-ongelmassa selvitystyötä. Suurin osa materiaalista on julistettu salaiseksi. Kuulemisia ei paineta koskaan paperille.” [Linkki Wikipedia: William Hanes Ayres]

NICAP-komitean jäsenten vara-amiraali R. H. Hillenkoetter, eläkkeellä, entinen keskustiedustelupalvelun johtaja; majuri Dewey Fournet, USAF reservi, entinen Pentagonin ufoprojektin tarkkailija; Albert Baller, Greenfield, Frank Edwards, tunnettu uutistoimittaja; tohtori Marcus Bach, Iowan yliopisto; kontra-amiraali H. B. Knowles, eläkkeellä; eversti H. B. Emerson, Yhdysvaltain maavoimien reservi; ja professori Charles A. Maney, Defiancen yliopisto lausunto:”NICAPin hallussa olevan todistusaineiston pohjalta on selvää, että ilmavoimat panttaa yhä informaatiota, mukaan lukien havaintoraportteja ufoista.

Julkaistuja lausuntoja muita maailmoja koskevassa kysymyksessä

Tohtori Harlow Shapley, Harvardin observatorion entinen johtaja: ”Meidän on nyt pakon sanelemana hyväksyttävä – tuolla on muita maailmoja ajattelevine olentoineen.” [Linkki Wikipedia: Harlow Shapley]

Harvardin observatorion johtaja ei käyttänyt termiä lentävät lautaset.

Kuvateksti: Mikä pakotti Harvardin observatorion johtaja Harlow Shapleyn toteamaan, että tuolla on muita maailmoja ajattelevine olentoineen?

Tohtori Harold C. Urey, Mars-komitean jäsen, entinen atomienergiakomission edustaja: ”On erittäin todennäköistä, että maailmankaikkeudessa on muuta meitä älykkäämpää elämää.” [Linkki Wikipedia: Harold Clayton Urey]

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on sininen-vaalapalkki-4.jpg

Lue aiheesta lisää tältä sivustolta:

Jaa artikkeli: