Clifford Stone, Yhdysvaltain maavoimat: Kuka määräsi Roswell-asiakirjat tuhottaviksi?

Linkki alkuperäiseen haastatteluun, josta käännös on tehty: LINKKI.

GAO:n tutkimus Roswellin vuoden 1947 tapahtumista

Kersantti Clifford Stone: Kongressiedustaja Schiff kehotti, että hallituksen kirjanpitovirasto (GAO) yrittäisi selvittää tosiasiat ja paikantaa asiakirjat, jotka liittyvät siihen mitä täällä [Roswellissa] tapahtui heinäkuussa 1947. Se liittyy jonkinlaisen esineen maahansyöksyyn. Kongressiedustaja Schiff ei vaatinut, että niiden ihmisten olisi löydettävä muukalaisten avaruusalus tai jonkin tyyppinen ufo, joka ei ole tästä maailmasta. Hän edellytti ainoastaan, että he etsisivät asiakirjat, jotka vastaisivat lopullisesti siihen mikä täällä todella teki maahansyöksyn. Hallituksen kirjanpitoviraston oli määrä informoida myöhemmin Jack Andersonia, hän kuvaili sitä eräässä kolumninsa artikkelissa. Heistäkin tuntui, että ilmavoimat välttelivät heitä. Minä väittäisin, että kaikki tietoa hallussaan pitävät, joilta kysyttiin, välttelivät GAO:ta. He sopivat ilmavoimien hallussa olevien asiakirjojen paljastumisen estämiseksi, että kaikki täällä Roswellissa tapahtuneelle jonkinlaisen ratkaisun tai vastauksen antavat arkistot oli itse asiassa tuhottu.

Asiakirjat oli tuhottu ilman toimilupaa

Clifford Stone: Myöhemmin saatiin selville, että kyseiset asiakirjat oli tuhottu. Ne oli tuhottu tosiasiassa ilman asianmukaista toimilupaa. Kongressiedustaja Schiff vaati seuraavaksi hallituksen kirjanpitovirastoa selvittämään kuka oli määrännyt asiakirjat tuhottaviksi, ja missä aikaikkunassa asiakirjat oli tuhottu. GAO ilmoitti Schiffille, että aikaikkunan selvittäminen olisi erittäin vaikeaa, koska arkistot oli tuhottu heidän mielestään 30 – 40 vuotta sitten. Nyt myöhemmin olisi lähes mahdotonta selvittää kuka ne oli määrännyt tuhottaviksi.

Yhdysvaltain maavoimien ufoarkistot ja Roswell

Clifford Stone: Yhdysvaltain maavoimat julkaisivat kuitenkin samaan aikaan ufoarkistoja. Maavoimat olivat väittäneet viimeiset puoli vuosisataa, että heillä ei ole mitään arkistoja. Osoittautui, että maavoimilla oli arkistoja, maavoimien vastavakoilulla oli ufoja käsitteleviä arkistoja. He ovat julkistaneet tähän päivämäärään [syyskuu 2000] mennessä 339 asiakirjaa. Niiden joukossa oli hyvin mielenkiintoinen asiakirja. Se on juuri tämä asiakirja tässä. [Näyttää kameralle käsissään olevaa asiakirjaa.]

Pidetään mielessä, että tämä on vapautettu ufoja käsittelevä asiakirja, tämä on osa vastavakoilun ufoja käsittelevien arkistojen ydintä. Huomaat, että tässä on mainittu projektit ja Yhdysvaltain ilmavoimien erillisosasto 35. Yhdysvaltain ilmavoimien erillisosasto 35 oli tuohon aikaan erittäin arkaluontoinen tiedusteluyksikkö. Tässä on lueteltu Yhdysvalloissa sijaitsevien kaupunkien nimiä, joilla oli jotain tekemistä ufojen kanssa. Huomaat itse asiassa, että jotkut näistä tapauksista viittaavat projekti Blue Bookia edeltäneen projekti Signin varhaishistoriaan. Huomaat, että tässä lukee ympyröitynä Roswell. Tämä on Yhdysvaltain maavoimien vastavakoilun ufoarkistoista.

Kuvateksti: Roswellin tapaus sattui heinäkuun alussa vuonna 1947. Yhdysvaltain ilmavoimat erotettiin omaksi puolustushaarakseen 18.9.1947.

Asiakirja ei ole julkinen kaikkien virastojen nähtäväksi

Clifford Stone: Huomaat asiakirjassa salaisuusluokituksen poistamisen toimiluvan, joka perustuu presidentti Clintonin määräykseen ja lailliseen allekirjoitukseen – toimeenpanomääräys 12958. Huomaat lisäksi, että kohtaan alkuperäisen viraston etunäkökohta on merkitty: julistettu täysin julkiseksi. Huomaat alla mainittavan, että kohtaan julkinen, jos muut virastot osoittavat mielenkiintoa, on merkitty ympyröiden kohta: ei. Tämä on selvästi maavoimien asiakirja. Asiakirja kuvastaa selvästi, että nämä projektit luovutettiin maavoimien arkistoista Yhdysvaltain ilmavoimille. Syy tähän oli se, että maavoimat ja ilmavoimat olivat ennen syyskuuta 1947 yhtä.

Jaa artikkeli: